Ogłoszenia Biura Spraw Studenckich

W związku z groźbą rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w komunikacji wewnątrzuczelnianej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich. 

 WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W SEMESTRZE LETNIM 2020/21

W związku ze zbliżającym się okresem egzaminów dyplomowych informujemy, że studentki i studenci, którzy napisali prace dyplomowe i uzyskali zaliczenie seminarium, ale nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego w czerwcu i lipcu ze względu na brak innych zaliczeń (np. praktyk), powinni powiadomić o tym fakcie promotora, ze względu na konieczność organizacji egzaminu w terminie wrześniowym. Nie ma konieczności składania podań w tej sprawie. Przypominamy równocześnie, że praktyki powinny zostać zrealizowane w terminie umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu dyplomowego do 30 września. 

Studentki i studenci, którzy nie zdążą ukończyć pracy w terminie (do 30 czerwca), są natomiast zobowiązani - jak co roku - do złożenia podania do dyrektora studiów o przedłużenie terminu złożenia pracy wraz z załączoną zgodą promotora. 

Wszystkie egzaminy dyplomowe musza się odbyć do końca roku akademickiego, czyli do 30 września 2021 roku. Nie ma żadnych możliwości przesunięcia tego terminu!

Wszystkim dyplomantom życzymy powodzenia! 

Dyrektorki studiów 

KOLEJNE WZORY PODAŃ W USOSweb

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 9.06.2021 r. w module Podania w systemie USOSweb uruchomione zostały kolejne wzory podań.

Obecnie studenci mają już możliwość składania e-podań w następujących sprawach:

- warunkowy wpis na następny semestr,

- przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej,

- przesłanie zaświadczenia o statusie studenta drogą elektroniczną.

Zachęcamy do korzystania z tej formy składania podań.

Kolejne wzory podań postaramy się uruchomić od nowego roku akademickiego.

Aby przejść do modułu Podania, po zalogowaniu do USOSweb, kliknij DLA STUDENTÓW -> MOJE STUDIA -> PODANIA.

 

ZAJĘCIA W FORMIE ZDALNEJ DO KOŃCA SEMESTRU LETNIEGO 2020/21

Szanowni Państwo,

W związku ze znacznym zaostrzeniem sytuacji epidemicznej w Polsce, w trosce o dobro społeczności akademickiej, Władze Akademii Pedagogiki Specjalnej podjęły decyzję, iż do końca semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 zajęcia będą realizowane w formie zdalnej. Szczegóły tej decyzji zawarte zostały w  Zarządzeniu Rektora.
Z wyrazami szacunku
Dyrektorki studiów

  

UWAGA - PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW W USOS !

Wszyscy studenci proszeni są o sprawdzenie na swoim koncie

w systemie USOS  przedmiotów obowiązujących w semestrze letnim 2020/2021

(w tym przedmioty: z warunków, modułowe, różnice programowe i fakultety).

W przypadku braku jakiegoś przedmiotu, prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem

Spraw Studenckich w celu  podpięcia brakujących przedmiotów.

st. stacjonarne - tel.: 22/589-36-28/33

st. niestacjonarne - tel.: 22/589-36-29/34

  ZDALNY EGZAMIN DYPLOMOWY

  Informacje w sprawie zdalnego egzaminu dyplomowego