Doradcy studentów

Doradcy studentów w roku akademickim 2020/2021 

Link do pliku


PRACA SOCJALNA 

studia stacjonarne

 • I rok - dr Anna Chmielewska
 • II rok - mgr Arkadiusz Korycki
 • III rok - mgr Mateusz Bieńkowski

studia niestacjonarne

 • III rok - dr Mieczysław Sędzicki

SOCJOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • I rok - dr Katarzyna Łukaszewska
 • II rok - mgr Magda Prokopczuk
 • III rok - dr Piotr Toczyski

SOCJOLOGIA studia stacjonarne drugiego stopnia

 • I i II rok - dr Tatiana Kanasz

PSYCHOLOGIA

 • I, II, III, IV i V rok - dr Sylwia Kluczyńska i dr Karolina Nowak-Stańczyk
 • I, II, III, IV i V rok - dr Justyna Skolimowska i dr Dawid Ścigała

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

studia stacjonarne

 • I rok - dr Maja Wenderlich
 • II rok - mgr Małgorzata Zambrowska

studia niestacjonarne

 • I rok - dr Maja Wenderlich
 • II rok - mgr Małgorzata Zambrowska

PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia

studia stacjonarne

 • I rok - dr Magdalena Ostolska
 • II rok - dr Elżbieta Strutyńska
 • III rok - dr Agnieszka Zamarian

studia niestacjonarne

 • I rok - mgr Adam Pietruszka
 • II rok - dr Przemysław Florczak
 • III rok - mgr Katarzyna Korbecka

PEDAGOGIKA studia drugiego stopnia

studia stacjonarne

 • I rok - dr Anna Róża Makaruk
 • II rok - dr Małgorzata Jabłonowska

studia niestacjonarne

 • I rok - dr Monika Czyżewska
 • II rok - dr Sylwia Jaronowska

PEDAGOGIKA SPECJALNA jednolite studia magisterskie

studia stacjonarne

 • I rok - dr Małgorzata Paplińska
 • II rok - dr Urszula Gosk

studia niestacjonarne

 • I rok - dr Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska
 • II rok - dr Hubert Iwanicki

PEDAGOGIKA SPECJALNA studia pierwszego stopnia

studia stacjonarne

 • III rok - mgr Ewelina Młynarczyk-Karabin

studia niestacjonarne

 • III rok -dr Anna Nowicka-Skóra

PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia

studia stacjonarne

 • I rok - dr Milena Miałkowska-Kozaryna
 • II rok - dr Katarzyna Nawrocka

studia niestacjonarne

 • I rok - dr Justyna Gasik
 • II rok - dr Diana Aksamit

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • I rok - dr hab. Grzegorz Gwiazda, prof. APS
 • II rok - mgr Anna Wójcik
 • III rok - dr Magdalena Durda-Dmitruk

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 • I rok - dr Magdalena Janota-Bzowska
 • II rok - dr hab. Maria Kiesner, prof. APS

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 • I i II rok - tutoring indywidualny

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

studia stacjonarne drugiego stopnia

 • II rok - dr Marta Pągowska