Biuro Spraw Studenckich

W związku z groźbą rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w komunikacji wewnątrzuczelnianej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

 

KIEROWNIK BIURA SPRAW STUDENCKICH

mgr Maria Konieczna

bud. C I piętro p.3108

e-mail: mkonieczna@aps.edu.pl

tel.: 22/589-36-26

 

STUDIA STACJONARNE

(bud. C I piętro p.3144)

tel.: 22/589-36-28/33

 

Obsługa administracyjna:

 

PEDAGOGIKA – studia I i  II stopnia

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

– jednolite studia magisterskie II rok w roku ak.2020/21

 

Irena Kotańska:ikotanska@aps.edu.pl

 

------------------------------------------------------------------------ 

PSYCHOLOGIA - jednolite studia magisterskie

PEDAGOGIKA SPECJALNA - jednolite studia magisterskie

 

Katarzyna Wojciechowska:kwojciechowska@aps.edu.pl

 

 

 -----------------------------------------------------------------------

PEDAGOGIKA SPECJALNA– studia I i II stopnia

INTERDYSCYPLINANE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ

– studia II stopnia

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA

– studia II stopnia

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH –

studia I i  II stopnia

 

 Ewa Wild:ewild@aps.edu.pl

 

 -----------------------------------------------------------------------

PRACA SOCJALNA – studia I stopnia

SOCJOLOGIA – studia I i  II stopnia

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

– jednolite studia magisterskie I rok w roku ak.2020/21

 

 mgr Marzena Wieliniec e-mail.:mwieliniec@aps.edu.pl

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

(bud. C I piętro p.3141)

tel.: 22/589-36-29/34

 

Obsługa administracyjna:

 

PSYCHOLOGIA - jednolite studia magisterskie

Elżbieta Cepuch e-mail.: ecepuch@aps.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------

PRACA SOCJALNA - studia pierwszego stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA - studia pierwszego stopnia

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - jednolite studia magisterskie

PEDAGOGIKA SPECJALNA - jednolite studia magisterskie

Edyta Sieradzka e-mail.: esieradzka@aps.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------

 

PEDAGOGIKA - studia pierwszego i drugiego stopnia

mgr Bogumiła Banasiak e-mail.: bbanasiak@aps.edu.pl

 

------------------------------------------------------------------------

PEDAGOGIKA SPECJALNA - studia drugiego stopnia

Agnieszka Banaszek e-mail.: abanaszek@aps.edu.pl

 

GODZINY PRZYJĘĆ BIURA SPRAW STUDENCKICH

poniedziałek                                                              - 10,00 – 13,30

wtorek                                                                       - 10,00 – 13,30

środa                                                                         - 12,00 – 15,00

czwartek                                                                    - dzień pracy wewnętrznej

piątek                                                                        - 10,00 – 13,30

sobota (w okresie zjazdów)                                         -   9,00 – 14,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEKCJA PRAKTYK

 (bud. C I piętro p.3123)

tel.: 22/589-36-21

mgr Jolanta Prasek e-mail.: jprasek2@aps.edu.pl

mgr Edyta Gniado e-mail.: egniado@aps.edu.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek                                       -           10,00 – 13,30

wtorek                                                -           10,00 – 13,30

środa                                                  -           12,00 – 15,00

czwartek                                             -           dzień pracy wewnętrznej

piątek                                                 -           10,00 – 13,30

 

KOORDYNATOR PRAKTYK

dr Ewa Dąbrowa.: edab@aps.edu.pl

Dyżur: 2 i 4 środa miesiąca w godz. 8,45 – 9,45