EN

W związku z groźbą rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,                     w komunikacji wewnątrzuczelnianej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich. W sprawach pilnych należy kontaktować się pod nr tel. 508-593-954.

 

KIEROWNIK BIURA SPRAW STUDENCKICH

Mgr Maria Konieczna

bud. C I piętro p.3108

e-mail: mkonieczna@aps.edu.pl

tel.: 22/589-36-26

 

STUDIA STACJONARNE

(bud. C I piętro p.3144)

tel.: 22/589-36-28/33

Agnieszka Banaszek e-mail.: abanaszek@aps.edu.pl

Irena Kotańska e-mail.: ikotanska@aps.edu.pl

Ewa Wild e-mail.: ewild@aps.edu.pl

mgr Katarzyna Wojciechowska e-mail.: kwojciechowska@aps.edu.pl

 

Godziny przyjęć:

 

PEDAGOGIKA – studia I i  II stopnia

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – jednolite studia magisterskie

 

Obsługa administracyjna - Pani Irena Kotańska:

poniedziałek 8,30 – 14,30 (przerwa 12,00 – 12,30)

środa 8,30 – 11,30

czwartek 8,30 – 14,30 (przerwa 12,00 – 12,30)

 

PSYCHOLOGIA - jednolite studia magisterskie

PEDAGOGIKA SPECJALNA - jednolite studia magisterskie

 

Obsługa administracyjna – Pani Katarzyna Wojciechowska:

poniedziałek 8,30 – 14,30 (przerwa 12,00 – 12,30)

środa 8,30 – 11,30

czwartek 8,30 – 14,30 (przerwa 12,00 – 12,30)

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA– studia I i II stopnia

INTERDYSCYPLINANE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ

– studia II stopnia

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA

– studia II stopnia

 

Obsługa administracyjna – Pani Ewa Wild:

wtorek 8,30 – 14,30 (przerwa 12,00 – 12,30)

środa – 11,30 – 14,30

piątek 8,30 – 14,30 (przerwa 12,00 – 12,30)

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH –

studia I i  II stopnia

PRACA SOCJALNA – studia I stopnia

SOCJOLOGIA – studia I i  II stopnia

 

Obsługa administracyjna - Panie: Ewa Wild,Irena Kotańska,Katarzyna Wojciechowska

wtorek 8,30 – 14,30 (przerwa 12,00 – 12,30)

środa – 11,30 – 14,30

piątek 8,30 – 14,30 (przerwa 12,00 – 12,30)

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 (bud. C I piętro p.3141)

tel.: 22/589-36-29/34

 

Elżbieta Cepuch e-mail.: ecepuch@aps.edu.pl

Edyta Sieradzka e-mail.: esieradzka@aps.edu.pl

mgr Marzena Wieliniec e-mail.: mwieliniec@aps.edu.pl

mgr Agnieszka Żabińska e-mail.: agzabinska@aps.edu.pl

mgr inż. Sylwia Lipska e-mail.: slipska@aps.edu.pl

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek                                                              - 10,00 – 13,30

wtorek                                                                       - 10,00 – 13,30

środa                                                                         - 12,00 – 15,00

czwartek                                                                    - dzień pracy wewnętrznej

piątek                                                                        - 10,00 – 13,30

sobota (w okresie zjazdów)                                         -   9,00 – 14,00

 

SEKCJA PRAKTYK

 (bud. C I piętro p.3123)

tel.: 22/589-36-21

mgr Jolanta Prasek e-mail.: jprasek2@aps.edu.pl

lic. Krystyna Rozmysłowicz e-mail.: krozmyslowicz@aps.edu.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek                                       -           10,00 – 13,30

wtorek                                                -           10,00 – 13,30

środa                                                  -           12,00 – 15,00

czwartek                                             -           dzień pracy wewnętrznej

piątek                                                 -           10,00 – 13,30

 

KOORDYNATOR PRAKTYK

dr Ewa Dąbrowa

Dyżur: 2 i 4 środa miesiąca w godz. 8,45 – 9,45