OPIEKUNOWIE PRAKTYK W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PRACA SOCJALNA

STUDIA STACJONARNE

I rok – dr Marta Mikołajczyk

II rok – dr Ewa Grudziewska

III rok –dr Ewa Grudziewska

STUDIA NIESTACJONARNE

I, II, III rok – dr Ewa Flaszyńska

SOCJOLOGIA I stopnia

I rok – mgr Anna Pokrzywa

II rok – dr hab. prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek  i dr Dominika Walczak (SKP), dr Jowita Bartczak i dr Robert Pawlak (SKP), dr Ilona Matysiak (SOK)

III rok – mgr Anna Pokrzywa

PSYCHOLOGIA

STUDIA STACJONARNE

III rok

dr Justyna Skolimowska – specjalność Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia

dr Dominika Wiśniewska – specjalność Psychologia Kliniczna

dr Joanna Rajchert – specjalność Psychologia Społeczności

IV rok

dr Małgorzata Stawska – specjalność Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia

dr Lidia Zabłocka-Żytka – specjalność Psychologia Kliniczna

STUDIA NIESTACJONARNE

III rok

dr Anna Batory - specjalność Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia

dr Dorota Zawadzka - specjalność Psychologia Kliniczna

IV rok

dr Sławomir Postek – specjalność Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia

dr Karolina Konopka - specjalność Psychologia Społeczności

dr Anna Hryniewicka – specjalność Psychologia Kliniczna