SEKCJA DS.PRAKTYK

( bud.C I piętro pok.3123)

Tel.: 22-589-36-31

Godziny przyjęć:

pon., wtor. – 10:00 –  13:30

środa –  12:00 – 15:00

piątek – 10:00 – 13:30

Pracownicy:

Mgr Mieczysława Krawczyńska  e-mail: mkrawczynska@aps.edu.pl
Mgr Jolanta Prasek  e-mail: jprasek@aps.edu.pl
-----------------------------------------------------------------------
Koordynator Praktyk na WNP
dr Ewa Dąbrowa

dyżur: 2 i 4 środa miesiąca

godz.: 9,30 - 10,30

( bud.C I piętro pok.3123)