Propozycja warsztatów dla studentów-  program promocji zdrowia psychicznego dla studentów „Psychożak”

Plakat (pdf)

Cel: wzmacnianie zdrowia psychicznego poprzez kształtowanie świadomości dotyczącej zdrowia psychicznego, wzmacnianie umiejętności dbania o zdrowie psychiczne ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozwojowego-wczesna dorosłość.

Czas: marzec-kwiecień 2017

Częstość spotkań: 3 godziny lekcyjne/tydzień, 8 spotkań; 17.15-19.15

Miejsce: APS, ul. Szczęśliwicka 40, p. 1206

Ilość miejsc: 15

Prowadzący: mgr Katarzyna Chotkowska

Tematy warsztatów (zgodnie z programem autorstwa dr Ewy Sokołowskiej, dr Lidii Zabłockiej- Żytka, dr Sylwii Kluczyńskiej, mgr Joanny Wojdy-Kornackiej):

1. Zdrowie psychiczne - co to jest? od czego zależy?

2. Jak się uczyć, by się nauczyć?

3. W zdrowym ciele…

4. Czym są zaburzenia psychiczne? Gdzie szukać pomocy?

5. Uczucia i ja

6. Stres i ja.. Jak radzić sobie ze stresem?

7. Dbam o swoje zdrowie psychiczne.

8. Podsumowanie pracy wspierającej zdrowie psychiczne.