Biuro Pełnomocnika Rządu  ds. Osób Niepełnosprawnych

www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
www.pfron.org.pl

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
www.scon.waw.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
www.niepelnosprawni.pl

Stowarzyszenie Integracja
www.integracja.org

Fundacja Osób Niepełnosprawnych
www.fon.org.pl

IPON internetowy portal osób niepełnosprawnych
www.ipon.pl

POPON – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.popon.pl

Portal Organizacji Pozarządowych
www.ngo.pl

 Internet dla niepełnosprawnych

www.idn.org.pl