Na APS stosowany jest szereg rozwiązań wspierających studnetów niepełnosprawnych.

Treść postanowienia określającego oferowane wsparcie:

Rozwiązania alternatywne stosowane wobec studentów niepełnosprawnych