PRACA SOCJALNA – studia 3-letnie pierwszego stopnia - I DZPS, II DZPS, III DZPS

SOCJOLOGIA – studia 3-letnie pierwszego stopnia - I DZSC, II DZSC, III DZSC

SOCJOLOGIA – studia 2-letnie drugiego stopnia -I DUSC, II DUSC

PSYCHOLOGIA – studia 5-letnie magisterskie - I DMPY, II DMPY, III DMPY, IV DMPY, V DMPY