PEDAGOGIKA – studia 3-letnie pierwszego stopnia I DZPE, II DZPE, III DZPE

PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia 3-letnie pierwszego stopnia  I DZPC , II DZPC,  III DZPC

PEDAGOGIKA O PROFILU PRAKTYCZNYM – studia 3-letnie pierwszego stopnia I DZPEP, II DZPEP, III DZPEP

EDUKACJA ARTYSTYCZNA  studia 3-letnie pierwszego stopnia I DZEP, II DZEP, III DZEP 

PEDAGOGIKA – studia 2-letnie drugiego stopnia - I DUPE, II DUPE

PEDAGOGIKA SPECJALNA –studia 2-letnie drugiego stopnia - I DUPC, II DUPC

EDUKACJA ARTYSTYCZNA - studia 2-letnie drugiego stopnia - I DUEP, II DUEP

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - studia 2-letnie drugiego stopnia I DUID