EN

W ZWIĄZKU Z LICZNĄ DYNAMIKĄ ZMIAN W PLANACH PROSIMY PAŃSTWA O BIEŻĄCE SPRAWDZANIE HARMONOGRAMÓW, SZCZEGÓLNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM SIĘ ZAJĘĆ


Studia doktoranckie


 

Plany zajęć dla studiów stacjonarnych będą znajdować się w systemie USOS  oraz w zakładkach:

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - studia 5-letnie magisterskie  I DMPW, II DMPW

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA - studia 5-letnie magisterskie  I DMPC, II DMPC

 

PEDAGOGIKA – studia 3-letnie pierwszego stopnia  I DZPE, II DZPE, III DZPE

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia 3-letnie pierwszego stopnia  III DZPC

 

PEDAGOGIKA – studia 2-letnie drugiego stopnia  I DUPE, II DUPE

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia 2-letnie drugiego stopnia  I DUPC, II DUPC

 

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA - studia 2-letnie drugiego stopnia  I DUIPII DUIP

 

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - studia 2-letnie drugiego stopnia  II DUID

 

PRACA SOCJALNA – studia 3-letnie pierwszego stopnia - I DZPS, II DZPS, III DZPS

 

PSYCHOLOGIA – studia 5-letnie magisterskie - I DMPY, II DMPY, III DMPY, IV DMPY, V DMPY

 

SOCJOLOGIA – studia 3-letnie pierwszego stopnia - I DZSC, II DZSC, III DZSC

 

SOCJOLOGIA – studia 2-letnie drugiego stopnia - I DUSC, II DUSC

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA – studia 3-letnie pierwszego stopnia I DZEP, II DZEP, III DZEP

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA – studia 2-letnie pierwszego stopnia I DUEP, II DUEP


 

SEMESTR  ZIMOWY 2020/2021

Studenci I roku w dniach od 5 do 9 października mają zajęcia
przygotowujące do edukacji zdalnej oraz stacjonarne dni adaptacyjne.

Dla studentów I roku zajęcia dydaktyczne realizowane
z nauczycielami akademickimi ruszą od 12 października.

Studenci lat wyższych rozpoczynają zajęcia 5 października.

 

CYKL I:  szczegółowe terminy zajęć będą zamieszczone w systemie USOS

 

Poniedziałek:      5.10.2020 – 16.11.2020 (+23.11.2020 – pierwsze 45 minut zajęć)

Wtorek:               6.10.2020 – 17.11.2020 (+24.11.2020 – pierwsze 45 minut zajęć)

Środa:                 7.10.2020 – 25.11.2020 – 7 spotkań

Czwartek:           8.10.2020 – 19.11.2020 (+26.11.2020 – pierwsze 45 minut zajęć)

Piątek:                9.10.2020 – 20.11.202020 (+27.11.2020 – pierwsze 45 minut zajęć)

 

CYKL II: szczegółowe terminy zajęć będą zamieszczone w systemie USOS

 

Poniedziałek:      30.11.2020 – 25.01.2021 (+23.11.2020 – drugie 45 minut zajęć)

Wtorek:               1.12.2020 – 26.01.2021 (+24.11.2020 – drugie 45 minut zajęć)

Środa:                 2.12.2020 – 27.01.2021 – 7 spotkań

Czwartek:           3.12.2020 – 28.01.2021 (+26.11.2020 – drugie 45 minut zajęć)

Piątek:                4.12.2020 – 29.01.202021 (+27.11.2020 – drugie 45 minut zajęć)

 

W przypadku zajęć 30-sto godzinnych odbywających się w cyklu należy zrealizować w trakcie ósmego spotkania:

cykl 1dwie pierwsze godziny zajęć

cykl 2dwie ostatnie godziny zajęć

 

SEMESTR  ZIMOWY 2020/2021

 

Poniedziałek:      5.10.2020 – 25.01.2021

Wtorek:               6.10.2020 – 26.01.2021

Środa:                 7.10.2020 – 27.01.2021

Czwartek:           8.10.2020 – 28.01.2021

Piątek:                9.10.2020 – 29.01.2021

Aktualności

24-09-2020

XI edycja konkursu „Matematyka w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Matematyka w obiektywie”. Termin zgłoszeń - 1 listopada br.
23-09-2020

Nowe władze KRASP

Prezentujemy nowy skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W Prezydium pracować będzie 5 kobiet, a wśród nich Rektor APS dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS.
22-09-2020

Dni adaptacyjne dla I roku

Zapraszamy studentki i studentów I roku studiów do udziału w obowiązkowych dniach adaptacyjnych