Prosimy o sprawdzanie planów bezpośrednio przed zajęciami


Uwaga

Prof. dr hab. Ludwik Malinowski zaprasza na dodatkowe seminarium studentów III roku EFS,

które odbędzie się w dniu 6 lipca 2014 r. (niedziela) o godz. 8.00, w sali 1214


 

 

Uwaga

Zaległe egzaminy z przedmitów prowadzonych przez dr A. Kruk dla studnetów studiów niestacjoanrych odbęda się  21.06.2014 - godz. 10.30 - 11.30 - sala 2206


 

STUDIA 3-LETNIE PIERWSZEGO STOPNIA

PRACA SOCJALNA – wsp. przez UE w ramach EFS

III ZZ/PS 1 – 4  

 

SOBOTA 21.06.2014

09.05 – 11.30 – ćwiczenia

gr. 1 – Pomoc postpenitencjarna (ćw.) – mgr A. Kos – s. 3631

gr. 2 – Praca socjalna z osobami starszymi w środowisku zamieszkania (ćw.) – mgr M. Sędzicki – s. 3632

gr. 3 – Praca socjalna z ofiarami przemocy (ćw.) – dr E. Wyrwich-Hejduk – s. 3412 =>zajęcia przeniesione na 10.05; 11.05

gr. 4 – Praca socjalna z bezrobotnymi (ćw.) – mgr A. Jesionek – s. 3413

11.35 – 14.20 – ćwiczenia

gr. 1 – Praca socjalna z osobami starszymi w środowisku zamieszkania (ćw.) – mgr M. Sędzicki – s. 3632

gr. 2 – Pomoc postpenitencjarna (ćw.) – mgr A. Kos – s. 3631

gr. 3 – Praca socjalna z bezrobotnymi (ćw.) – mgr A. Jesionek – s. 3413

gr. 4 – Praca socjalna z ofiarami przemocy (ćw.) – dr E. Wyrwich-Hejduk – s. 3412 => zajęcia przeniesione na 06.07

14.25 – 16.50 – ćwiczenia

gr. 1 – Praca socjalna z bezrobotnymi (ćw.) – mgr K. Gromelska – s. 3632

gr. 2 – Praca socjalna z  osobami z zaburzeniami psychicznymi (ćw.) – mgr M. Żuchowska – s. 3631 =>zajęcia poprowadzi w zastępstiwe mgr M. Sędzicki

gr. 3 – Pomoc postpenitencjarna (ćw.) – mgr A. Kos – s. 3413

gr. 4 – Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi (ćw.) – dr M. Zima - Parjaszewska – s. 3412

17.05 – 19.30 – ćwiczenia

gr. 1 – Praca socjalna z  osobami z zaburzeniami psychicznymi (ćw.) – mgr M. Żuchowska – s. 3631 =>zajęcia poprowadzi w zastępstiwe mgr M. Sędzicki

gr. 2 – Praca socjalna z bezrobotnymi (ćw.) – mgr K. Gromelska – s. 3632

gr. 3 – Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi (ćw.) – dr M. Zima - Parjaszewska – s. 3412

gr. 4 – BRAK ZAJĘĆ

19.35 – 20.20 – Seminarium dyplomowe (i złożenie pracy dyplomowej) –
dr M. Łuszczyńska – s. 3631 => zajęcia przełozone na 05.07.2014

 

NIEDZIELA 22.06.2014

08.05  – 10.30 – ćwiczenia

gr. 1 – Praca socjalna z ofiarami przemocy (ćw.) – mgr A. Jesionek – s. 3631

gr. 2 – Praca socjalna z osobami starszymi w środowisku zamieszkania (ćw.) – mgr M. Sędzicki – s. 3632

gr. 3 – Praca socjalna z osobami uzależnionymi ich rodzinami  (ćw.) – mgr A. Kos – s. 3412

gr. 4 – Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi (ćw.) – dr M. Zima - Parjaszewska – s. 3413

10.45 – 13.10 – ćwiczenia

gr. 1 – Praca socjalna z osobami starszymi w środowisku zamieszkania (ćw.) – mgr M. Sędzicki – s. 3632

gr. 2 – Praca socjalna z ofiarami przemocy (ćw.) – mgr A. Jesionek – s. 3631

gr. 3– Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi (ćw.) – dr M. Zima - Parjaszewska – s. 3413

gr. 4 – Praca socjalna z osobami uzależnionymi ich rodzinami (ćw.) – mgr A. Kos – s. 3412

13.35 – 16.00 – ćwiczenia

gr. 1 – Praca socjalna z bezrobotnymi (ćw.) – mgr K. Gromelska – s. 3310

gr. 2 – Praca socjalna z ofiarami przemocy (ćw.) – mgr A. Jesionek – s. 3631

gr. 3 – Praca socjalna z bezrobotnymi (ćw.) – mgr A. Jesionek – s. 3631 => zajęcia przełożone na 05.07.2014

gr. 4 – Pomoc postpenitencjarna (ćw.) – mgr A. Kos – s. 3412

Posiłki między zajęciami dydaktycznymi:

Obiad - sobota/niedziela - 13.10-13.35.
Przerwa kawowa: sobota - 16.50-17.05; niedziela - 10.30-10.45.


STUDIA 3-LETNIE PIERWSZEGO STOPNIA

PRACA SOCJALNA – wsp. przez UE w ramach EFS

III ZZ/PS 1 – 4  

 

SOBOTA 05.07.2014

09.05 – 11.30 – ćwiczenia

gr. 1 – Pomoc postpenitencjarna (ćw.) – mgr A. Kos – s. 3631

gr. 2 – Praca socjalna z osobami starszymi w środowisku zamieszkania (ćw.) – mgr M. Sędzicki – s. 3632

gr. 2 – Praca socjalna z osobami uzależnionymi ich rodzinami (ćw.) – dr M.  Mikołajczyk – s. 3632

gr. 3 – Praca socjalna z ofiarami przemocy (ćw.) – dr E. Wyrwich-Hejduk – s. 3412

gr. 4 – Praca socjalna z bezrobotnymi (ćw.) – mgr A. Jesionek – s. 3413

11.35 – 14.20 – ćwiczenia

gr. 1 – Praca socjalna z osobami starszymi w środowisku zamieszkania (ćw.) – mgr M. Sędzicki – s. 3632

gr. 1 – Praca socjalna z osobami uzależnionymi ich rodzinami (ćw.) – dr M.  Mikołajczyk – s. 3632

gr. 2 – Pomoc postpenitencjarna (ćw.) – mgr A. Kos – s. 3631

gr. 3 – Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi (ćw.) – dr M. Zima - Parjaszewska – s. 3413

gr. 4 – Praca socjalna z ofiarami przemocy (ćw.) – dr E. Wyrwich-Hejduk – s. 3412

14.25 – 16.50 – ćwiczenia

gr. 1 – Praca socjalna z bezrobotnymi (ćw.) – mgr K. Gromelska – s. 3632

gr. 2 – Praca socjalna z osobami uzależnionymi ich rodzinami (ćw.) – dr M.  Mikołajczyk – s. 3631

gr. 2 – Praca socjalna z osobami starszymi w środowisku zamieszkania (ćw.) – mgr M. Sędzicki – s. 3631

gr. 3 – Praca socjalna z bezrobotnymi (ćw.) – mgr A. Jesionek – s. 3412

gr. 3 – Praca socjalna z osobami uzależnionymi ich rodzinami  (ćw.) – mgr A. Kos – s. 3412

gr. 4 – Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi (ćw.) – dr M. Zima - Parjaszewska – s. 3413

17.05 – 19.30 – ćwiczenia

gr. 1 – Praca socjalna z osobami uzależnionymi ich rodzinami (ćw.) – dr M.  Mikołajczyk – s. 3631

gr. 1 – Praca socjalna z osobami starszymi w środowisku zamieszkania (ćw.) – mgr M. Sędzicki – s. 3631

gr. 2 – Praca socjalna z bezrobotnymi (ćw.) – mgr K. Gromelska – s. 3632

gr. 3 – Praca socjalna z bezrobotnymi (ćw.) – mgr A. Jesionek – s. 3413

gr. 4 – Praca socjalna z bezrobotnymi (ćw.) – mgr A. Jesionek – s. 3412

gr. 4 – Praca socjalna z osobami uzależnionymi ich rodzinami  (ćw.) – mgr A. Kos – s. 3412

19.35 – 20.20 – Seminarium dyplomowe (i złożenie pracy dyplomowej) –
dr M. Łuszczyńska – s. 3631

 

NIEDZIELA 06.07.2014

08.05  – 10.30 – ćwiczenia

gr. 1 – Praca socjalna z ofiarami przemocy (ćw.) – mgr A. Jesionek – s. 3631

gr. 2 – Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi (ćw.) – dr M. Zima - Parjaszewska – s. 3632

gr. 3 – Pomoc postpenitencjarna (ćw.) – mgr A. Kos – s. 3412

gr. 4 – Praca socjalna z osobami starszymi w środowisku zamieszkania (ćw.) – dr E. Flaszyńska – s. 3413

10.45 – 13.10 – ćwiczenia

gr. 1 – Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi (ćw.) – dr M. Zima - Parjaszewska – s. 3632

gr. 2 – Praca socjalna z ofiarami przemocy (ćw.) – mgr A. Jesionek – s. 3631

gr. 3 – Praca socjalna z osobami starszymi w środowisku zamieszkania (ćw.) – dr E. Flaszyńska – s. 3413

gr. 4 – Pomoc postpenitencjarna (ćw.) – mgr A. Kos – s. 3412

13.35 – 15.10 – ćwiczenia

gr. 1 – Praca socjalna z osobami uzależnionymi ich rodzinami (ćw.) – dr M.  Mikołajczyk – s. 3632

gr. 2 – Praca socjalna z bezrobotnymi (ćw.) – mgr K. Gromelska – s. 3631

gr. 3 – BRAK ZAJĘĆ

gr. 4 – Praca socjalna z ofiarami przemocy (ćw.) – dr E. Wyrwich-Hejduk – s. 3412

 

Posiłki między zajęciami dydaktycznymi:

Obiad - sobota/niedziela - 13.10-13.35.
Przerwa kawowa: sobota - 16.50-17.05; niedziela - 10.30-10.45.


STUDIA 3-LETNIE PIERWSZEGO STOPNIA

PRACA SOCJALNA – wsp. przez UE w ramach EFS

III ZZ/PS 1 – 4  

 

SOBOTA 19.07.2014

BRAK ZAJĘĆ

 

NIEDZIELA 20.07.2014

BRAK ZAJĘĆ