Plany zajęć


Plany zajeć dla studentów studiów niestacjonarych Wydziału Nauk Pedagogicznych i Wydziału Stosowanych Nauk Społeczych

 

Terminarz zjazdów


Terminarz zjazdów dla studentów studiów niestacjonarych Wydziału Nauk Pedagogiczych i Wydziału Stosowanych Nauk Społeczych

 

Aktualności


 Ostatni w tym semestrze dyżur dla seminarzystów studiów I i II stopnia dr R. Nguyen odbędzie się w dniu 26.06.2014 r. (czwartek) w godz. 18.30 - 19.15 (studenci studiów I stopnia) a w godz. 19.15 - 20.00 (studenci studiów II stopnia)  w sali 3131

Uwaga

Zaległe egzaminy z przedmitów prowadzonych przez dr A. Kruk dla studnetów studiów niestacjoanrych odbęda się  21.06.2014 - godz. 10.30 - 11.30 - sala 2206

 Uwaga

Dyżury mgr Barbara Retmaniak-Pikulskiej dla grup II ZZ/WY 1 (studia niestacjonarne - moduł -10-OP-WY2); II ZZ/PE-WPW 1 (studia niestacjonarne - 10-1P-WPW2); I  PPR (studia stacjonarne - 10-4P-PPR-1a) odbędą się w sali 3414 w celu zaliczenia praktyk:
1) dnia 17 czerwca (wtorek) w godzinach 10-13
2) dnia 21 czerwca (sobota) w godzinach 10-14
3) dnia 1 lipca (wtorek) w godzinach 10-13

 Egzaminy u dr hab.; prof APS Ewy Zasepy odbęda się w dniu 20.06.2014 (piątek) godz. 14.00 - 18.00 oraz 21.06.2014 godz. 10.00 - 15.00 - sala 3609

 

Szanowni Państwo,

Test dla studentów II r mgr PC niestacjonarnych, 10-5F-WA2 (‘Wykład monograficzny kierunkowy w jęz. obcym -2’), którzy nie mają zaliczenia z uwagi na nieobecności na wykładzie, będzie uruchomiony już dzisiaj.

 

Test składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru.

Przysługuje jedno podejście do testu.

Czas trwania: 10 minut.

Kolejność pytań i odpowiedzi jest losowa, czyli dla każdej osoby inna.

Termin (dostępność) testu:  godz. 22:00 1.VI. – godz. 22:00 7.VI.2014. 

Zalicza 60% poprawnych odpowiedzi, czyli przynajmniej na 6 pytań.

 

Przy okazji, w związku z kwestionowaniem faktu, że wykład był obowiązkowy, wyjaśniam, że informację o warunkach zaliczenia wykładu monograficznego otrzymałam na spotkaniu dziekanów i wykładowców wykładów monograficznych w jęz. obcych, które odbyło się w dniu 25.IX.2013 r., i w notatce z tego spotkania:   

 

1.3.  Na kierunku PE i PC warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładach oraz zaliczenie ćwiczeń na platformie zdalnej (min. 60%).

 

Pozdrawiam

Antonina Adamowicz-Hummel

 

Szanowni Państwo,

Pan Dziekan Maciej Tanaś zaproponował, żeby dać szansę osobom, które nie spełniają warunków zaliczenia przeprowadzonego przeze mnie ‘Wykładu monograficznego kierunkowego w jęz ang. – 2’, czyli tym, które mają więcej niż jedną nieobecność na wykładzie mimo że wykonały ćwiczenia na platformie. Przygotuję test, który pojawi się na kilka dni na platformie po tym weekendzie – proszę sprawdzać platformę od poniedziałku. Osobom, które zaliczą test na minimum 60% (i które mają zaliczone ćwiczenia na platformie na minimum 60%) po otrzymanie raportu z wykonania testu (czyli ok. 10 czerwca) wpiszę w USOS ocenę dostateczną.

Z poważaniem

Antonina Adamowicz-Hummel

 

 Szanowni Studenci!
W sprawie praktyk przyjmę Państwa na dyżurze w nastepujących terminach:
31.05 br. (sobota) - g.11.00 - 14.00 s.3332
07.06 br. (sobota) - g.11.00 - 14.00 s.3429
21.06.2014 - godz. 14.05 - 15.40 - sala 1206
W sprawach wymagających innego rozwiązania, proszę o kontakt mailowy.
Zapraszam!
Grażyna Hennel

 Dyżur dr P. Jurkiewicz z dnia 01.06.2014 zostaje przeniesiony na 31.05.2014 godz. 17.00 - 18.00 - sala 3530

Dyżur dr I. Poniatowskiej odbędzie się w dniu 31.05.2014 - godz. 11.15 - 13.15 - sala 3632

Dyżur i seminarium dr R. Nguyen odbędzie się w dniu 24.05.2014 odz. 08.00 - 09.35 - sala 3305

Dyżur dr K. Mirosław-Nawrockiej w dniu 26.04.2014 zostaje ODWOŁANY. Pani doktor zaprasza wszystkich zainteresowanych studnetów na dyżur w dniu 18.05.2014 godz. 10.30 - 11.30 - s. 3516

Konsultacje i zaległe egzaminy z przedmiotu "Psychologia kliniczna osób z niepełnosprawnością intelektualną" - prof APS; dr hab. E Zasępa odbęda się w dniach 10.05.2014 godz. 12.00-15.00 i 17.05.2014 godz.  10.30 -15.00 - sala 3608  

W dniu 12.04.14 (sobota) dyżur mgr K. Smolińskiej dla studentów niestacjonarnych zostaje odwołany. Kolejny dyżur odbędzie się w dniu 10.05.14 (sobota) w godzinach 08:00 - 09:00 w pokoju 3530.

 Uwaga

Zaliczenie poprawkowe z przemiotu "Metodologia badań społecznych z elementami statystyki" - dr R. Nguyen odbędzie się w dniu 22.03.2014 godz. 08.30 - sala 3526

Uwaga !!!

Zmiany w terminarzu zjazdów dla studentów niestacjonarnych dla niektórych specjalności mogą być zaplanowane zajęcia w przeciwnym cylku szczegóły będą planach zamieszczonych na stronie we wrześniu.

W przypadku studiów I stopnia zajęcia mogą być również planowane w piątki od godz.15tej (tylko dla niektórych grup)szczegóły będą planach zamieszczonych na stronie we wrześniu.