EN

 

  INFORMACJE O AKTUALNYCH DYŻURACH WYKŁADOWCÓW

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE USOS-WEB


Dyżur dr Lidii Zabłockiej-Żytka dn. 22.01.2019. odbędzie się w godzinach 13.00-14.00 ul.Spiska 16,p.6103. 


 

Egzamin poprawkowy dla wszystkich studentów u prof. H. Ciążeli odbędzie się  13 lutego o godz. 10.00 w sali 2104


 

 Poprawa zaliczenia z przedmiotu Podstawy pedagogiki u dr Doroty
Jankowskiej odbędzie się 30 I. 19 o godz. 16.00 w sali 3213.

Studenci I roku pedagogiki specjalność: animacja społeczno-kulturowa z
edukacją wczesnoszkolną, którzy nie byli jeszcze sprawdzeni
logopedycznie pod względem wymowy, proszeni są o kontakt z dr Agnieszką
Olechowską w dniu 23I 19 (środa) godz. 12.30 , pok. 3431Egzamin z Dydaktyki specjalnej dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się we wtorek 29. 01. 2019 r. w auli C.

Podział grup:

  • 09.00 – pięć grup ćw. dr M. Wałachowskiej
  • 10.00 – trzy grupy ćw. dr B. Trochimiak oraz grupa ćw. dr J. Gasik

EGZAMIN Z DIAGNOSTYKI W PEDAGOGICE SPECJALNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ, 26.01.2019 R. W AULI C O GODZ. 18.30.

EGZAMIN Z DIAGNOSTYKI W PEDAGOGICE SPECJALNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ODBĘDZIE SIĘ W ŚRODĘ, 30.01.2019 R. W AULI C. 

PODZIAŁ GRUP: 

  • 09.00 – pięć grup ćw. dr B. Trochimiak
  • 10.00 – grupa ćw. dr B. Trochimiak (WWR-WY, gr. 6) oraz trzy grupy ćw. dr J. Gasik

UWAGA

Studenci II roku Pedagogiki specjalnej

W dniu 24.01.19 r. podczas wykładu z przedmiotu: REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA z prof. M. Wolan-Nowakowską obecność jest obowiązkowa 


 

Egzamin z Podstaw Psychologii dla studentów i studentek II roku Psychologii (studia niestacjonarne, dr Karolina Konopka, warunek) odbędzie się 16 lutego, o godz. 14.00, w p. 3608
Egzamin z Pedagogiki Społecznej u Pani Profesor Barbary Smolińskiej-Theiss, odbędzie się 28 stycznia o godzinie 10:00 w sali 3429.
Szanowni Państwo,
w najbliższy czwartek (17.01.2019) zapraszam na dyżur w godzinach 8.30-11.00 do 3623.
Lidia Zabłocka-Żytka


Egzamin z Psychopatologii rozwoju u dr.B. Hintze odbędzie się 30 stycznia (środa) 2019 r. w auli A w dwóch częściach; od 10.00 do 10.45 osoby z listy od B do M włącznie; od 10.50 do 11.35 osoby z listy od N do Ż


 

Egzamin z Socjologii makrostruktur społecznych u prof. dr hab. Ryszarda Radzika

odbędzie się 29 stycznia 2019 r., o godz. 13.30 w auli A


 

 Dn 15.01.2019. dyzur dr Lidii Zabłockiej-Żytka odbędzie się w godzinach 9.45-11.00 ul.Spiska 16,p.6103. 


 

Konsultacje indywidualne (seminarium dyplomowe) dr Magdaleny Wałachowskiej w dniu 12.01. odbędą się w godz. 9.30-10.30 s. 3521".


 

 

Egzamin z Podstaw Psychologii (Psychologia, I rok, studia stacjonarne, dr Karolina Konopka) odbędzie się 30 stycznia, w godz. 10.00-11.00, w auli B


 

 

Egzamin z przedmiotu Filozofia (dr Jarosław Janowski) dla studentek i
studentów I roku Pedagogiki (tryb niestacjonarny) odbędzie się 24.02
(niedziela), godz. 8.00 w auli B


W dniu 09.01.2019 seminarium dr K. Nawrockiej odbędzie się do godz. 16.15. 


 

Zmiana terminu zajęć zaplanowanych na dzień 8.01 z dr K. Ziomek-Michalak. Z grupą z wtorkowej godz. 9.50 spotykamy się 15.01 o godz. 8.00 w sali 1069. Z grupą z godz. 11.40 spotykam się we środę 9.01 o godz. 9.50 przy portierni budynku C.


 

UWAGA

Studenci II roku Pedagogiki specjalnej

W dniu 10.01.19 r. podczas wykładu z przedmiotu: REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA z prof. M. Wolan-Nowakowską obecność jest obowiązkowa 


 

Egzamin z przedmiotu Współczesne koncepcje pedagogiki specjalnej prowadzonego przez dr hab., prof. APS Bernadetę Szczupał dla I roku Pedagogiki specjalnej (studia stacjonarne drugiego stopnia), odbędzie się 31.01.2019r. o godzinie 17.00 w s.3526

 

 Egzamin z przedmiotu Pedagogika specjalna prowadzonego przez dr hab., prof. APS Bernadetę Szczupał dla I roku Pedagogiki specjalnej (studia stacjonarne pierwszego stopnia), odbędzie się 31.01.2019r. o godzinie 15.00 w s.3526Egzamin z przedmiotu Podstawy Psychologii (dr Karolina Konopka) dla studentów i studentek I roku Psychologii (tryb niestacjonarny) odbędzie się 23.02, godz. 11.00 w auli A

 UWAGA Studenci I roku studiów stacjonarnych pedagogiki specjalnej.

Egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów na specjalność pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza odbędzie się w środę o godzinie 13.10 w Sali 3131. Sprawdzian będzie trwał 15 minut.

Dla studentów, którzy wpisali się na specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne, w bieżącym roku akademickim nie będzie organizowany egzamin kwalifikacyjny na specjalność.


 Uwaga

Dyżur prof. E. Kuleszy z dnia 20.01.2019 godz. 10:30-11:30 zostaje przeniesiony na 09.12.2019 - godz. 13.15 - 14.15 - sala 3519 UWAGA

Informacja od p. dr hab. Marty Zahorskiej -Bugaj, dla grup II roku DZ SC (socjologia edukacji):

ZMIANA LEKTURY do tematu "UKRYTY PROGRAM"
Osoby, które miały korzystać z pracy Konarzewskiego, proszę żeby znalazły odpowiednie paragrafy w : Socjologii edukacji P. Mikiewicza.
 Mgr Katarzyna Korbecka

Informuje o  datach dyżuru doradcy studentów:

25.11.2018 g. 10:30-11:30 pokój 3406

02.02.2018 g. 18:15-19:15 pracownia komputerowa 3326


Seminarium dyplomowe, magisterskie
Profesor Ligia Tuszyńska zaprasza 12 osób ( studentów I roku studiów uzupełniających WNP) do grupy seminaryjnej. Tematyka prac tej grupy będzie związane z koncepcją kształcenia przez całe życie (edukacja zdrowotna, edukacja przyrodnicza, ekologiczna dzieci i dorosłych, wychowanie dla zrównoważonego rozwoju). Tematy prac będą ustalane indywidualnie po wspólnym przestudiowaniu metodologii badań pedagogicznych. Zapisy wg. kolejności zgłoszeń pod adresem ltuszynska@aps.edu.pl

Wykład monograficzny kierunkowy  w języku angielskim

‘Implications of Visual Impairment and Support Options’  10-0F-IVO  2018Z

dla studentów II r. II st. PC i PE studiów stacjonarnych 2018-2019

Wykładowca:   dr Antonina Adamowicz-Hummel, Pracownia Tyflopedagogiki, p. 3505

                         antonina@hummel.it.pl

 INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Przedmiot liczy łącznie 15 godzin, w tym 10 godzin wykładów (5x2 godz.) i 5 godz. przeznaczonych na wykonanie ćwiczeń na platformie e-learning.

Zajęcia  w semestrze zimowym: spotykamy się w Auli A na 5 wykładach (5  x 2 godz.):

3, 10, 17, 24.X. i 7.XI. 2018

 Warunki zaliczenia tego przedmiotu to:

- obecność na przynajmniej 3 z 5 wykładów

- zaliczenie ćwiczeń na platformie na minimum 90%.

 Ćwiczenia do wykładu są udostępnione na platformie w okresie 28 września – 18 listopada 2018 pod nazwiskiem prowadzącej/nazwą przedmiotu.  Osoby, które nie zaliczą lub nie zdążą zrobić ćwiczeń na platformie w podanym terminie, będą musiały wystąpić o warunkowe zaliczenie semestru i powtórzyć platformę w następnym roku akademickim.

 Materiały do ćwiczeń i wykładów są dostępne na platformie.

 Ćwiczenia dostępne są tylko dla osób, które są aktywne na liście w systemie USOS.

 Logowanie na platformie e-learningowej APS.

Adres: www.web.aps.edu.pl  

Zalecane przeglądarki to Mozilla Firefox oraz Google Chrome.

W przypadku stosowania innych przeglądarek mogą wystąpić problemy z zapisaniem wyników!

 Po zalogowaniu trzeba przejść do ścieżki szkoleniowej:  Ćwiczenia do wykładu monograficznego kierunkowego w języku angielskim  A.Adamowicz-Hummel 10-0F-IVO 2018Z.

Można logować się wielokrotnie.

Należy pamiętać, żeby wychodząc z kursu kliknąć link umieszczony w prawym górnym rogu: Zapisz i zamknij. Tylko wtedy wyniki zostaną zapisane.

Na końcu musi pojawić się komunikat ‘zaliczone’.

 Jeśli nastąpi/ła zmiana nazwiska, proszę o zawiadomienie mnie mailem.

UWAGA:  W korespondencji mailowej na adres podany wyżej proszę

  • o podanie za każdym razem następujących danych:

- imię i nazwisko

- numer albumu

- rok studiów / rok akademicki

- tryb studiów stacjonarne / niestacjonarne

- ew. informacja o powtarzaniu przedmiotu

  • i o zachowanie ciągłości korespondencji.

Na maile niespełniające tych warunków nie będę odpowiadać.Seminarium dla studentów III DZPC prowadzone przez dr Iwonę Konieczną w październiku zgodnie z ustaleniami będzie odbywać się w poniedziałki w pok.3530 o godz.17.00.

   

 Prosimy sprawdzać Ogłoszenia Dziekanatów na stronie odpowiednio:


 

Aktualności

21-01-2019

Pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw

Pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw już jest. Większość pozycji to wydawnictwa polskie.
18-01-2019

Prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska o edukacji matematycznej dzieci

O dzieciach zdolnych matematycznie, metodzie ich kształcenia, niedostatkach szkoły i nauczycieli Olga Woźniak rozmawia z profesor Edytą Gruszczyk-Kolczyńską.
30-11-2018

REJESTRACJA 2019/2020

Rusza rejestracja do programy ERASMUS + na rok 2019/2020. Wszystkie dokumenty należy złóż do dnia 28 lutego 2019 r. w pokoju 3221 bud. C