EN

  INFORMACJE O AKTUALNYCH DYŻURACH WYKŁADOWCÓW

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE USOS-WEB


Uwaga Studenci!!!!
Prosimy sprawdzać Ogłoszenia Dziekanatów na stronie odpowiednio:Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych - pedagogika specjalna - I rok
W dniu 21 października (sobota) o godz. 18.15 w sali 3526 odbędzie postępowanie kwalifikacyjne ( w formie pisemnej)na specjalność Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Czas trwania 20 minut). 

Stefan Przybylski


 

W dniu 18.10 (środa) dr T. Głowik odwołuje dyżur.

Obowiązkowe spotkanie w sprawie praktyk: Dn. 19.10.2017. w Auli C o godzinie 13.00 odbędzie się obowiązkowe spotkanie w sprawie praktyk dla Studentów PKL rok IV. Zapraszamy. 
Pozdrawiam,
Lidia Żytka
W dniu 17.10.17 zajęcia z dr Ziomek- Michalak z godz. 15.20 zostają przeniesione na godz. 11.40 do sali 1115.
Dr Dorota Jankowska przekłada dyżur z dnia 18 X (środa) godz. 14.00 -
15.00 na dzień 19X 17 (czwartek) godz. 10.00- 11.00.

 

mgr Katarzyna Korbecka  informacje o  dyżurze jako doradcy studentów dla III roku kierunku pedagogika, studiów niestacjonarnych 26 listopada 2017 od 12:10-13:10 w pokoju 3406.


 

Dr Edyta Zawadzka zaprasza studentów III roku Pedagogiki, specjalność animacja społeczno-kulturowa z edukacją wczesnoszkolną na spotkanie dotyczące praktyki w klasach I-III szkoły podstawowej. Odbędzie się ono 19.10 o godzinie 15.20 w sali 1010.


 

dyżur Pani doktor Urszuli Markowskiej-Manista jest jednorazowo przełożony z dziś na środę (18.10 12.00-14.00).


 

Spotkanie dla studentów III r Psychologii WIK dotyczące organizacji i przebiegu praktyk odbędzie się w dniu 19.10.2017 r (czwartek) w godzinach 10.30-11.25 w s.1107. Obecność wszystkich studentów III r WIK jest obowiązkowa.


W dniu 17.10.2017 (wtorek) dyżur dr Justyny Skolimowskiej jest odwołany i przeniesiony na 19.10.2017 (czwartek) na godz.9.30-10.30.


Spotkanie w sprawie specjalności dla I DZPEP z dr D. Jankowską i kierownikami specjalności

odbędzie sie 17.10.17 (wtorek) o godz. 8.30 w auli A.


Spotkanie organizacyjne w sprawie praktyk dla IV roku psychologii specjalność Wspieranie Rozwoju i Kształcenia odbędzie się: 23.10.2017 r. (poniedziałek) w godz. 15:20 - 16:30, s. 2120.

Obecność obowiązkowa.

dr Małgorzata Stawska


Dyżur z dnia 11.10 (środa) przekładam na 13.10(piątek) 10-13 -  dr hab., prof. APS Ewa Zasępa


Opiekun studentów 2 roku studiów uzupełniających niestacjonarnych (pedagogika), dr Joanna Łukasiewicz-Wieleba, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie dnia 4.11.2017 godz. 10:25-11:25, pokój 3406.


Dyżur dr A. Adamowicz-Hummel  w dniu 11.10.2017 zostaję przeniesiony z godz. 10:30-1130 na godz. 11:30-12:30.


UWAGA! SEMINARZYŚCI  PROF M.TANASIA III DZPE + III DZPEP
W okresie choroby seminarium prof Tanasia dla III DZPE + III DZPEP będzie realizowane przez dr Siwickiego
w poniedziałki  o 17.10 w sali 3235


UWAGA! SEMINARZYŚCI  PROF M.TANASIA II DUPE
W okresie choroby seminarium prof Tanasia dla II DUPE będzie realizowane przez prof J. Bednarka
w czwartki o 15.20 w sali 3305


 WPROWADZENIE DO SPECJALNOŚCI I DZPS:

z prof Boryszewskim odbędzie się 18.10 o godz. 17.10-18.45 w auli B

z dr Czarkowską odbędzie się 19.10 o godz. 8.00-9.35 w sali 1209


WPROWADZENIE DO SPECJALNOŚCI I DZSC:

z prof Gorczycką i prof B. Pasamonik odbędzie 19.10.2017 w auli B w godz. 15.20-18.00


WPROWADZENIE DO SPECJALNOŚCI DLA I DUSC:

z prof Siemieńską- Żochowską i prof Firkowską- Mankiewicz odbędzie się 18.10.2017 w godz.11.40-15.05, s.3232


W związku z wyjazdem na konferencję naukową dr Izabelli Kucharczyk wykład „Neuropsychologiczne aspekty funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” realizowany na I roku studiów stacjonarnych na kierunku „Pedagogika specjalna” z dn. 5 października zostaje przeniesiony na dn. 10 października (wtorek) godz. 8:00 – 9:30, sala 1208.


W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim wszystkie dyżury Dziekana Wydziału

dr hab., prof. APS Macieja Tanasia zostają odwołane.

Sekretariat


Egzamin poprawkowy z przedmiotu Wprowadzenie do diagnozy psychologicznej dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się w sobotę 07.10 godz. 10.30 sala 1107.

Beata Hintze 


Zajęcia z przedmiotu: "Drama kreatywna w edukacji dziecka" z dr Gajdą dla III PKR odbędą się 14-15.10.2017 w sali treningowej pod adresem: Kwitnącej Akacji 58, 04-817 Warszawa.
14.10.17: godz. 9.00-17.00
15.10.17: godz. 9.00-16.00


W związku z wyjazdem na konferencję naukową dr Kornelii Czerwińskiej wykład „Psychologia niepełnosprawności” realizowany na I roku studiów stacjonarnych na kierunku „Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością” z dn. 4 października zostaje przeniesiony na dn. 13 października (piątek) godz. 17:10-18:40, sala 3528


Terminy wtorkowych zajęć(hospitacji)  z dr D. Aksamit zostaną ustalone po pierwszym spotkaniu z wykładowcą 5 października.


  1. III rok ERI Pi metodyka kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną  w klasach 1-3 szkoły podstawowej hospitacje w środy od 11:40 - 16:55>  hospitacje rozpoczną się po pierwszych ćwiczeniach.
  2. II rok II stopnia Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z lekką w szkole podstawowej i gimnazjum - 2 hospitacje  czwartek od 8-11:25.Hospitacje rozpoczną się po pierwszych ćwiczeniach.

K. Smolińska


 Pierwsze zajęcia z Dyslalii dla II LOG z dr D. Emiluta-Rozya odbędą się 9.10.2017r.


 

Aktualności

19-10-2017

GRA TERENOWA

Pracownicy Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości oraz studenci specjalności Pedagogika Informatyki i Pedagogika Zdolności a także Pedagogika Szkolna – Pedagogika Zdolności zapraszają do wzięcia…
13-10-2017

Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe: Surdopedagogika w październiku 2017 uruchamiamy kolejną edycję - są jeszcze ostatnie wole miejsca. Specjalistyczny program studiów, ma na celu zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętn…
18-10-2017

Spotkanie z książką

Zapraszamy serdecznie na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką „Wolontariat studencki krajowy i zagraniczny” pod redakcją dr hab. prof. APS Ewy M. Kuleszy i dr Bernadetty Kosewskiej