EN

 

  INFORMACJE O AKTUALNYCH DYŻURACH WYKŁADOWCÓW

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE USOS-WEB
 

UWAGA ZMIANA: Dr Aneta Jegier zaprasza na zaliczenie praktyk 25 września (wtorek) w godz. 11:00-13:00 w sali 3309.

Dyżur poniedziałkowy zostaje odwołany.


"Poprawa egzaminu z Pedagogiki specjalnej odbędzie się dnia 26.09 o godzinie 16.00 w sali 3510".


 

Spotkania przeznaczone na zaliczenie praktyki asystencko-pedagogicznej w przedszkolu dla II roku ASKn-EW 

(opiekun dr Edyta Zawadzka) odbędą się 19 i 26 września w godzinach 9.30-11.30 w sali 3438.


 

1. Egzamin poprawkowy z przedmiotu Wspieranie dzieci w rozwoju umysłowym w przedszkolu i szkole, 10-1S-WDU1 dla studentów niestacjonarnych i stacjonarnych odbędzie się 15.09.2018 o godz. 9.00, pokój 3309. Prowadzące egzamin prof. E. Gruszczyk - Kolczyńska i dr K. Skarbek.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 10-1F-PYM odbędzie się 19.09.2018 o godz. 11.00, pokój 3318. Prowadząca egzamin: dr K. Skarbek.

 

2. Egzamin poprawkowy z Edukacji matematycznej prowadzony przez prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską odbędzie się 14.09.2018 w sali 3308:

- studia stacjonarne godz. 12.00

- studia niestacjonarne godz. 15.00


 

 

 

dr Maria Trzcińska-Król jednorazowo przekłada dyżur z środy 12 września na piątek 14 września. Dyżur odbędzie się w w godzinach 13:00-14.00 w sali 3406 lub pracowni komputerowej


 

Dr K. Ziomek- Michalak do dnia 5.10.2018 przebywa na zwolnieniu lekarskim.


 

Dyżur mgr B. Jędrzejowskiej - Urlych w dniu 13.09.18  odbędzie się w godzinach 15:00-17:15.  

Egzaminy poprawkowe w terminie: 26 września w godz. 10-13 w sali 3609.

dr hab., prof. APS Ewa Zasępa


 

Dr Aneta Jegier zaprasza wszystkich chętnych do zaliczenia praktyk w dniach 11. (poniedziałek), 18. (poniedziałek), 24 (wtorek) września w godzinach 7:30 - 9:00. Zaliczenie odbywać się będzie w pokoju 3309.


Egzamin poprawkowy z psychologii rozwoju człowieka  z prof. M. Sekułowicz odbędzie się we wtorek 11 września o godzinie 12 sala 3232


 

Szanowni Państwo Studenci.

Zaliczenie praktyki można uzyskać w następujących terminach:

 

13 września - g.15.30 - 17.00, p.3414

20 września -  g.15.30 - 17.00, p.3414

27 września -  g.15.30 - 17.00, p.3414

 

Zapraszam

Grażyna Hennel


 

Egzamin poprawkowy

Elementy psychiatrii dziecięcej 10-2S-ELD 20 września 2018 godzina 12.30, sala 3521

Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, (3-1) stacjonarne I

stopnia

 

Egzamin poprawkowy

Wybrane zagadnienia neuropatologii 10-5F-WZU1

13 września 2018 godzina 12.30, sala 3526

Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC). (2-1) niestacjonarne II st. Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-1) stacjonarne II stopnia

 

Egzamin poprawkowy

Biomedyczne podstawy rozwoju 10-2F-BPR1 Obowiązkowe dla I r. PC, (3-I) stacjonarne I stopnia 13 września 2018 godzina 13.30, sala 3526


 

Rozliczanie praktyk u mgr Mai Wenderlich dla studentów stacjonarnych odbędzie się 13.09 w godzinach 13.00-15.00 w pokoju 3318.

 Egzamin poprawkowy z przedmiotu Kierunki pedagogiki współczesnej u Pana Prof. B. Milerskiego, odbędzie się 14 września 2018r. o godz. 12.00, sala 3440


 

Egzaminy poprawkowe u prof. H. Ciążeli  odbędą się w dniu 5.09.18 (środa) o godz. 10.00 pok.2104


 

Egzamin poprawkowy 7.09.2018 s.3529 godz. 10.00

 

Studia niestacjonarne

Metodyka wychowania przedszkolnego dziecka z wadą słuchu II ZZ/PC-SUR-ED

Studia niestacjonarne

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej uczniów niesłyszących III SUR-PW, III SUR-WY


 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Psychologia osobowości, studia stacjonarne, u prof. Heleny Grzegołowskiej-Klarkowskiej odbędzie się w czwartek, 6 września, od godziny 11.00, pokój 3621. Będzie to egzamin ustny.


 

Egzamin poprawkowy z Narzędzi diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego u dr Kamili Dobrenko odbędzie się 8-go września (sobota) o godz. 10.00 w sali 3605.


 

 

Egzamin  poprawkowy z Metod pracy z uzależnieniami u prof. Pawła Bronowskiego odbędzie się
11.09. (wtorek) godz. 15.00, sala 3605. Egzamin dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 


 

Egzaminy poprawkowe u dr Haliny Dubczak z przedmiotów Psychologia rozwoju człowieka, Pedagogika ogólna, studia niestacjonarne,  odbędą się 10.09.2018, godz. 17:00-18:00, s. 3605.

 


 

Egzaminy poprawkowe z przedmiotu Biologiczne Podstawy Zachowania, Psychologia 1 rok:
studia stacjonarne - Wtorek 4.09.2018    13:00  sala  3631
studia niestacjonarne -  Sobota 8.09.2018    12:00  sala  3631Egzamin poprawkowy u dr Marcina Sękowskiego z przedmiotu Psychologia osobowości, studia niestacjonarne, odbędzie się 13 września 2018, godzina 18:00, sala 3630

 


 

Egzaminy poprawkowe u dr Tomasza Prusińskiego z przedmiotu Psychologia emocji i motywacji odbędą się:

Studia stacjonarne - 4 września 2018 r. godz. 8:00, aula A

Studia niestacjonarni - 8 września 2018 r. godz. 8:00, aula A

 


 

Egzaminy poprawkowe u prof. Katarzyny Prot-Klinger z przedmiotu Zaburzenia psychiczne odbędą się:

studia stacjonarne - 11.09, g. 11.30 aula A

studia niestacjonarne - 02.09, g. 10.00 sala 3605

 


 

Egzamin poprawkowy  z przedmiotu "Psychologii różnic indywidualnych" odbędzie się w dniu 06.09 w godz. 11-12.00 w sali 3605.


 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Wybrane zagadnienia z neuropsychologii klinicznej" odbędzie się  06.09 w godzinach 12-13.15 w sali 3605


 

Egzamin poprawkowych ( studia stacjonarne i niestacjonarne) z przedmiotów prowadzonych przez dr M. Kwiatkowską-Góralczyk odbędzie się w dniu 10 września (poniedziałek) w godz. 10.00-12.00 w sali 3332


 

Egzamin poprawkowy z zaburzeń psychicznych dla zaocznych odbędzie się 2.09 o g.10.00 w sali 3605, a dla dziennych 11.09 o g. 11.30 w auli A.
prof. K. Prot-Klinger


 

Egzamin poprawkowy: Psychologia Różnic Indywidualnych dr Dawid Ścigała odbędzie się 8 września 2018 r. o godzinie 11.00 w auli AULA A


Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Genetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwoju człowieka" - prof. T. Mazurczak odbędzie się 06.09.2018 godz. 10.0 - sala 3630


 

 

Egzaminy poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez dr K. Pardej odbędą się

7 września (piątek) godz.18-19 sala 3412 oraz 8 września (sobota) godz. 10-11 3413

(termin do wyboru).

 

Ostatnie spotkanie z opiekunem praktyk dr K. Pardej odbędzie się 7 września (piątek) godz.17.40 s.3431.


 

Egzamin poprawkowy z Psychologicznych uwarunkowań zaburzeń psychicznych dla III roku psychologii - studia niestacjonarne i stacjonarne odbędzie się dla 08.09 (sobota) godzina 10.30 w sali 3412.


 

Egzamin z PEDAGOGIKI SZKOLNEJ odbędzie się 12 września 2018 roku o godz. 11.30-13.00 w sali 3412. Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane.

 

Egzamin z PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się 12 września 2018 roku o godz. 10.00-11.30 w sali 3412. Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane.

 

 

 dr Ewa Dąbrowa


 

Zaliczenie praktyki studenckiej 10-1P- EDB2b z mgr Żukowskim odbędzie się 22.09.18 o godz. 11.00 w sali 3419.


 

Wszystkie poprawkowe egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez dr D.Al-Khamisy odbywają się 12.09. 2018 godz. 10.30 pok. 3532.


 

Terminy egzaminów poprawkowych z języka niemieckiego

Studia dzienne 14.09 godzina 14.00

Studia zaoczne 08.00 godzina 9.00

mgr Grażyna Smakulska


 

 

Poprawka ze

Współczesnych kierunków teorii i praktyki pedagogicznej

odbędzie się 12.09.2018r. o 11.00 w sali 3412. M.Grzelak-Klus


 

Dyżur dr T.Głowika z dnia 11.07 zostaje przeniesiony na 10.07 w godz. 10..30-11.30 s.3516.


 Egzamin poprawkowy z Pedagogiki Społecznej prowadzony przez Profesor Barbarę Smolińską-Theiss, odbędzie się w dniu 3 września o godzinie 14:00 w sali 3429


 

Uwaga

Egzaminy poprawkowe

u p. prof. Anny Kwak odbędą się w dn. 5.09.2018 r., o godz. 8.00, w sali 1204.

Jest to termin ostateczny.


 

Najbliższy dyżur dr Lidii Zabłockiej- Żytka odbędzie się 05.07.2018. 10.00-11.00.


 

W dniu 09.07.2018 zostaje odwołany dyżur mgr D. Trefoń-Bykowskiej. W sprawach pilnych możliwy kontakt e-mailowy.
Egzamin poprawkowy z przedmiotu PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
u Dr. Huberta Iwanickiego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
odbędzie się 10.09.2018 o godz. 11.00 w sali 3526


"Egzamin poprawkowy z Pedagogiki specjalnej odbędzie się w dniu 4.07 o godzinie 13.20 w sali 3605"

Egzamin z Psychologii rozwoju człowieka z elementami psychopatologii u dr hab., prof. APS Ewy Zasępa będzie w dniach: 3 lipca: 17-19 i 4 lipca: 8-10 w pok. 3609.


Egzamin  poprawkowy j. angielski poziom B2  studia dzienne

14 września g. 9.00 aula A, B, C

 

Lista z podziałem na aule będzie w gablotach na początku września

 

Egzamin  poprawkowy j. angielski poziom B2  studia zaoczne

8 września g. 9.00 sala 2120 


 

Najbliższe dyżury dr Lidii Zabłockiej-Żytka odbędą się 27.06.2018. 12.00-13.00 oraz 28.06.2018. 13.00-14.00. p. 3609.


 

W dniu  26.VI.2018 dyżur dr A. Adamowicz-Hummel zostaje przełożony z godz. 12:00-13:00 na 11:00-12:00.


 

Egzaminu poprawkowego z pedagogiki specjalnej - dr J. Kirsten odbędzie się 07.07.2018 godz. 13, a z Edukacji i rehabilitacji  - dr J. Kirsten godz.  12 - sala Aula A.


 

Egzamin z PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku w sali 3429 o g. 10.45. Zakres materiału i charakter egzaminu pozostaje bez zmian. 


 

dr A. Hryniewicka odwołuje dyżur w dniu 25.06.18 (poniedziałek), w piątek  29.06.18 dyżur będzie w godz.13-15 pok.3609


 

Szanowni Państwo

Egzamin z PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku w sali 3429 o g. 10.45. Zakres materiału i charakter egzaminu pozostaje bez zmian. 

dr E. Dąbrowa


 

 

I roku studiów niestacjonarnych na kierunku psychologia.
Kolokwium poprawkowe z psychologii społecznej u pani dr Moniki Dominiak-Kochanek odbędzie się w najbliższy poniedziałek (25.06.2018) o godz. 11.00, p.3607. 


 

Dyżur mgr Barbary Kowalczyk zostaje przeniesiony z dnia 25.06 (poniedziałek) na 28.06 (czwartek) w godzinach 11-12. Ze względu na odbywające się tego dnia obony, proszę o szukanie informacji na temat miejsca dyżuru, na tabliczce przed pokojem 3419.


 

Dyżur dr Magdaleny Wałachowskiej z dn. 20.06. (środa) zostaje przeniesiony na 27.06. (środa) i odbędzie się w g. 8.30-10.30 s. 3521. W sprawach pilnych dostępny jest kontakt mailowy (mwalachowska@aps.edu.pl).


 

"Egzamin z Pedagogiki specjalnej odbędzie się w dniu 20.06.2018 w auli B w godzinach:
11.40-12.10 -studenci, których nazwiska zaczynają się na litery A-N
12.10-12.40-studenci, których nazwiska zaczynają się na litery O-Ż"

dr Justyna Gasik


 

W dniu 20.06.18 dyżur dr T. Głowika zostaje odwołany. Proszę o kontakt meilowy.


 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu " Pedagogika społeczna" z prof W. Theissem odbędzie się 26.06.18 o godz. 11.45-12.45 w sali 3526.


 

dr Dominika Wiśniewska

dyżur w czasie sesji:

18.06.2018, godzina 17.30-18.30

19.06.2018, godzina 15.00-16.00

26.06.2018, godzina 15.00-16.00

29.06.2018, godzina 15.00-16.00


 

Ostateczny termin egzaminu z przedmiotu Pedagogika specjalna (10-5F-PES1) dla studentów studiów niestacjonarnych (grupa wykładowa dla I ZU/PC) odbędzie się 30.06.2018 r. g. 10 s. 3526. dr Magdalena Wałachowska


W dniu 15.06.2018 zajęcia z sali 3077w godz. 9.50-11.25 zostają przeniesione do sali 1204.


 

Szanowni Państwo

Egzamin z PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie w dniu 16 czerwca 2018 roku w sali 3429 o g. 10.30. Zakres materiału i charakter egzaminu pozostaje bez zmian. Gdyby komuś z państwa nie odpowiadało, zapraszam ze studentami i studentami studiów stacjonarnych 19 czerwca 2018 roku sala 3429 g. 9.30/

dr E. Dąbrowa


 

 W dniu 15.06.2018 w godz. 9.50-13.15 zajęcia z sali 3310 zostają przeniesione do sali 2225. w godz. 13.30-16.55 do sali 3332.


 

W dniu 15.06.2018 zajęcia  z  auli A w godz. 11.40-13.15 zostają przeniesione do auli C.

 


 

Jutrzejszy wykład 14.06.2018 z prof. dr hab.  Barbarą Smolińską - Theiss z przedmiotu " Pedagogika społeczna " odbędzie się 20 minut później tj o godz. 12.00


W dniu 14 czerwca br. (czwartek)dyżur Dziekana dr hab., prof. APS Macieja Tanasia zostaje odwołany.


 

Egzamin z przedmiotu Pedagogiczne podstawy wychowania przedszkolnego odbędzie się 18.06.(poniedziałek) o godz.10.30 w sali 3413.

dr Iwona Konieczna


W dniu 13.06.2018 dyżur dr T. Głowika odbędzie się w godz. 8.00-9.00.
Egzamin z pedeutologi dla studentów studiów niestacjonarnych u Prof. F. Szloska odbędzie się 30 czerwca 2018r. (sobota) o godz. 9.00 w Auli C.
Egzamin poprawkowy na fakultecie „Fałszywa pamięć – czy możemy ufać naszym wspomnieniom?” (dr J. Ulatowska) odbędzie się 20.06.2018 r. o godzinie 10.30 w sali 3634.
Egzamin warunkowy z przedmiotu
Podstawy pedagogiki trudności w uczeniu się I ZU/PE_PEK
odbędzie się 23.06 o godz. 10.30 w sali 2120.
dr Katarzyna Pardej
Egzamin z Promocji Zdrowia Psychicznego dla V roku PKL odbędzie się 14.06.2018. o 8.40 w sali 3310.

Lidia Zabłocka-Żytka

Egzamin z przedmiotu Pedagogika specjalna dla studentów I roku  2 letnich studiów stacjonarnych odbędzie się 19.06.2018r. (wtorek) g. 09.00-10.00 w s.3526.

dr hab., prof APS Bernadeta Szczupał


 

W dniu 08.06.2018 oraz 15.06.2018 w godz. 9.50-13.15 zajęcia z sali 3310 zostają przeniesione do sali 2225.


 

Dr Robert Pawlak
Egzamin z Socjologii polityki - 18.06.2018 sala 2223 godzina 10.00
Egzamin z Socjologii polityki  dla 2 osób 19.06.2018 sala 1010 godz. 14.30


Studenci II rok, II stopień 
studia niestacjonarne
Szanowni Państwo 
Drugi termin napisania egzaminu z przedmiotu Autorstwo życia a niepełnosprawność dla osób, które go nie pisały odbędzie się 9 czerwca, godz. 13.00, pokój 3510. 
Marta Pągowska
 

 Szanowni Państwo

Egzamin z PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się 19 czerwca 2018 roku w godzi. 9.30-11.00 w sali 3429, dla studentów studiów niestacjonarnych - w dniu 16 czerwca 2018 roku w sali 3429. Zakres materiału i charakter egzaminu pozostaje bez zmian.


ogłoszenia dla studentów I r. PC (C1) 2 letnich studiów niestacjonarnych II stopnia:

 

"Egzamin z przedmiotu Pedagogika specjalna (10-5F-PES1) dla studentów I r. PC (C1) 2 letnich st. niestacjonarnych II st. odbędzie się 02.06. (sobota) g. 13.15-15.40 w Auli C. Egzamin poprawkowy zostanie przeprowadzony 15.06. (piątek) g. 17 w Auli A". dr Magdalena Wałachowska


Wykład monograficzny kierunkowy  w języku angielskim

‘Implications of Visual Impairment’  10-0F-IMV  2017L

dla studentów I r. II st. PC i PE stacjonarnych 2017-2018

Wykładowca:   dr Antonina Adamowicz-Hummel, Pracownia Tyflopedagogiki, p. 3505

                         antonina@hummel.it.pl

 INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Przedmiot liczy łącznie 15 godzin, w tym 10 godzin wykładów (5x2 godz.) i 5 godz. przeznaczonych na wykonanie ćwiczeń na platformie e-learning.

Zajęcia  w semestrze letnim:  spotykamy się w sali 3429 na 5 wykładach (5  x 2 godz.):

18, 25  kwietnia

9, 16, 23 maja

Warunki zaliczenia tego przedmiotu to:

- obecność na przynajmniej 3 z 5 wykładów

- zaliczenie ćwiczeń na platformie na minimum 90%.

 Ćwiczenia do wykładu są udostępnione na platformie w okresie 15 kwietnia – 24 maja 2018 pod nazwiskiem prowadzącej/nazwą przedmiotu.  Osoby, które nie zaliczą lub nie zdążą zrobić ćwiczeń na platformie w podanym terminie, będą musiały wystąpić o warunkowe zaliczenie semestru i powtórzyć platformę w następnym roku akademickim. Materiały do ćwiczeń i wykładów są dostępne na platformie.

Ćwiczenia dostępne są tylko dla osób podpiętych do grupy w USOS.

Logowanie na platformie e-learningowej APS.

Adres: www.web.aps.edu.pl  

Zalecane przeglądarki to Mozilla Firefox oraz Google Chrome.

W przypadku stosowania innych przeglądarek mogą wystąpić problemy z zapisaniem wyników!

Dostęp do ćwiczeń mają tylko te osoby, które są aktywne na liście w systemie USOS.

 Po zalogowaniu trzeba przejść do ścieżki szkoleniowej:  Ćwiczenia do wykładu monograficznego kierunkowego w języku angielskim  A.Adamowicz-Hummel 10-0F-IMV 2017L.

Można logować się wielokrotnie.

Należy pamiętać, żeby wychodząc z kursu kliknąć link umieszczony w prawym górnym rogu: Zapisz i zamknij. Tylko wtedy wyniki zostaną zapisane.

Na końcu musi pojawić się komunikat ‘zaliczone’.

Jeśli nastąpi/ła zmiana nazwiska, proszę o zawiadomienie mnie mailem.

UWAGA:  W korespondencji mailowej na adres podany wyżej proszę

  • o podanie za każdym razem następujących danych:

- imię i nazwisko

- numer albumu

- rok studiów / rok akademicki

- tryb studiów stacjonarne / niestacjonarne

- ew. informacja o powtarzaniu przedmiotu

  • i o zachowanie ciągłości korespondencji.

Na maile niespełniające tych warunków nie będę odpowiadać.

                                 

Uwaga Studenci!!!!


Prosimy sprawdzać Ogłoszenia Dziekanatów na stronie odpowiednio:


 

Aktualności

06-09-2018

XII FESTIWAL NAUKI

XII Festiwalu Nauki, odbędzie się w dniach 21-30 września 2018. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza na spotkanie: Zróżnicowanie kul…
21-09-2018

Wystawa malarstwa - Wioleta Rzążewska - Niepozory

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ zaprasza do obejrzenia wystawy malarstwa pt. Niepozory Wiolety Rzążewskiej, laureatki II nagrody JM Rektora APS …
20-09-2018

Profesor wizytująca z Università di Torino

Od 15 października do 16 listopada 2018 Gościem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej będzie profesor wizytująca z Università di Torino, Assistant Professor Maddalena Cannito, PhD