EN

 

  INFORMACJE O AKTUALNYCH DYŻURACH WYKŁADOWCÓW

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE USOS-WEBDyżur dr T.Głowika z dnia 11.07 zostaje przeniesiony na 10.07 w godz. 10..30-11.30 s.3516.


 Egzamin poprawkowy z Pedagogiki Społecznej prowadzony przez Profesor Barbarę Smolińską-Theiss, odbędzie się w dniu 3 września o godzinie 14:00 w sali 3429


 

Uwaga

Egzaminy poprawkowe

u p. prof. Anny Kwak odbędą się w dn. 5.09.2018 r., o godz. 8.00, w sali 1204.

Jest to termin ostateczny.


 

Najbliższy dyżur dr Lidii Zabłockiej- Żytka odbędzie się 05.07.2018. 10.00-11.00.


 

W dniu 09.07.2018 zostaje odwołany dyżur mgr D. Trefoń-Bykowskiej. W sprawach pilnych możliwy kontakt e-mailowy.
Egzamin poprawkowy z przedmiotu PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
u Dr. Huberta Iwanickiego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
odbędzie się 10.09.2018 o godz. 11.00 w sali 3526


"Egzamin poprawkowy z Pedagogiki specjalnej odbędzie się w dniu 4.07 o godzinie 13.20 w sali 3605"

Egzamin z Psychologii rozwoju człowieka z elementami psychopatologii u dr hab., prof. APS Ewy Zasępa będzie w dniach: 3 lipca: 17-19 i 4 lipca: 8-10 w pok. 3609.


Egzamin  poprawkowy j. angielski poziom B2  studia dzienne

14 września g. 9.00 aula A, B, C

 

Lista z podziałem na aule będzie w gablotach na początku września

 

Egzamin  poprawkowy j. angielski poziom B2  studia zaoczne

8 września g. 9.00 sala 2120 


 

Najbliższe dyżury dr Lidii Zabłockiej-Żytka odbędą się 27.06.2018. 12.00-13.00 oraz 28.06.2018. 13.00-14.00. p. 3609.


 

W dniu  26.VI.2018 dyżur dr A. Adamowicz-Hummel zostaje przełożony z godz. 12:00-13:00 na 11:00-12:00.


 

Egzaminu poprawkowego z pedagogiki specjalnej - dr J. Kirsten odbędzie się 07.07.2018 godz. 13, a z Edukacji i rehabilitacji  - dr J. Kirsten godz.  12 - sala Aula A.


 

Egzamin z PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku w sali 3429 o g. 10.45. Zakres materiału i charakter egzaminu pozostaje bez zmian. 


 

dr A. Hryniewicka odwołuje dyżur w dniu 25.06.18 (poniedziałek), w piątek  29.06.18 dyżur będzie w godz.13-15 pok.3609


 

Szanowni Państwo

Egzamin z PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku w sali 3429 o g. 10.45. Zakres materiału i charakter egzaminu pozostaje bez zmian. 

dr E. Dąbrowa


 

 

I roku studiów niestacjonarnych na kierunku psychologia.
Kolokwium poprawkowe z psychologii społecznej u pani dr Moniki Dominiak-Kochanek odbędzie się w najbliższy poniedziałek (25.06.2018) o godz. 11.00, p.3607. 


 

Dyżur mgr Barbary Kowalczyk zostaje przeniesiony z dnia 25.06 (poniedziałek) na 28.06 (czwartek) w godzinach 11-12. Ze względu na odbywające się tego dnia obony, proszę o szukanie informacji na temat miejsca dyżuru, na tabliczce przed pokojem 3419.


 

Dyżur dr Magdaleny Wałachowskiej z dn. 20.06. (środa) zostaje przeniesiony na 27.06. (środa) i odbędzie się w g. 8.30-10.30 s. 3521. W sprawach pilnych dostępny jest kontakt mailowy (mwalachowska@aps.edu.pl).


 

"Egzamin z Pedagogiki specjalnej odbędzie się w dniu 20.06.2018 w auli B w godzinach:
11.40-12.10 -studenci, których nazwiska zaczynają się na litery A-N
12.10-12.40-studenci, których nazwiska zaczynają się na litery O-Ż"

dr Justyna Gasik


 

W dniu 20.06.18 dyżur dr T. Głowika zostaje odwołany. Proszę o kontakt meilowy.


 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu " Pedagogika społeczna" z prof W. Theissem odbędzie się 26.06.18 o godz. 11.45-12.45 w sali 3526.


 

dr Dominika Wiśniewska

dyżur w czasie sesji:

18.06.2018, godzina 17.30-18.30

19.06.2018, godzina 15.00-16.00

26.06.2018, godzina 15.00-16.00

29.06.2018, godzina 15.00-16.00


 

Ostateczny termin egzaminu z przedmiotu Pedagogika specjalna (10-5F-PES1) dla studentów studiów niestacjonarnych (grupa wykładowa dla I ZU/PC) odbędzie się 30.06.2018 r. g. 10 s. 3526. dr Magdalena Wałachowska


W dniu 15.06.2018 zajęcia z sali 3077w godz. 9.50-11.25 zostają przeniesione do sali 1204.


 

Szanowni Państwo

Egzamin z PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie w dniu 16 czerwca 2018 roku w sali 3429 o g. 10.30. Zakres materiału i charakter egzaminu pozostaje bez zmian. Gdyby komuś z państwa nie odpowiadało, zapraszam ze studentami i studentami studiów stacjonarnych 19 czerwca 2018 roku sala 3429 g. 9.30/

dr E. Dąbrowa


 

 W dniu 15.06.2018 w godz. 9.50-13.15 zajęcia z sali 3310 zostają przeniesione do sali 2225. w godz. 13.30-16.55 do sali 3332.


 

W dniu 15.06.2018 zajęcia  z  auli A w godz. 11.40-13.15 zostają przeniesione do auli C.

 


 

Jutrzejszy wykład 14.06.2018 z prof. dr hab.  Barbarą Smolińską - Theiss z przedmiotu " Pedagogika społeczna " odbędzie się 20 minut później tj o godz. 12.00


W dniu 14 czerwca br. (czwartek)dyżur Dziekana dr hab., prof. APS Macieja Tanasia zostaje odwołany.


 

Egzamin z przedmiotu Pedagogiczne podstawy wychowania przedszkolnego odbędzie się 18.06.(poniedziałek) o godz.10.30 w sali 3413.

dr Iwona Konieczna


W dniu 13.06.2018 dyżur dr T. Głowika odbędzie się w godz. 8.00-9.00.
Egzamin z pedeutologi dla studentów studiów niestacjonarnych u Prof. F. Szloska odbędzie się 30 czerwca 2018r. (sobota) o godz. 9.00 w Auli C.
Egzamin poprawkowy na fakultecie „Fałszywa pamięć – czy możemy ufać naszym wspomnieniom?” (dr J. Ulatowska) odbędzie się 20.06.2018 r. o godzinie 10.30 w sali 3634.
Egzamin warunkowy z przedmiotu
Podstawy pedagogiki trudności w uczeniu się I ZU/PE_PEK
odbędzie się 23.06 o godz. 10.30 w sali 2120.
dr Katarzyna Pardej
Egzamin z Promocji Zdrowia Psychicznego dla V roku PKL odbędzie się 14.06.2018. o 8.40 w sali 3310.

Lidia Zabłocka-Żytka

Egzamin z przedmiotu Pedagogika specjalna dla studentów I roku  2 letnich studiów stacjonarnych odbędzie się 19.06.2018r. (wtorek) g. 09.00-10.00 w s.3526.

dr hab., prof APS Bernadeta Szczupał


 

W dniu 08.06.2018 oraz 15.06.2018 w godz. 9.50-13.15 zajęcia z sali 3310 zostają przeniesione do sali 2225.


 

Dr Robert Pawlak
Egzamin z Socjologii polityki - 18.06.2018 sala 2223 godzina 10.00
Egzamin z Socjologii polityki  dla 2 osób 19.06.2018 sala 1010 godz. 14.30


Studenci II rok, II stopień 
studia niestacjonarne
Szanowni Państwo 
Drugi termin napisania egzaminu z przedmiotu Autorstwo życia a niepełnosprawność dla osób, które go nie pisały odbędzie się 9 czerwca, godz. 13.00, pokój 3510. 
Marta Pągowska
 

 Szanowni Państwo

Egzamin z PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się 19 czerwca 2018 roku w godzi. 9.30-11.00 w sali 3429, dla studentów studiów niestacjonarnych - w dniu 16 czerwca 2018 roku w sali 3429. Zakres materiału i charakter egzaminu pozostaje bez zmian.


ogłoszenia dla studentów I r. PC (C1) 2 letnich studiów niestacjonarnych II stopnia:

 

"Egzamin z przedmiotu Pedagogika specjalna (10-5F-PES1) dla studentów I r. PC (C1) 2 letnich st. niestacjonarnych II st. odbędzie się 02.06. (sobota) g. 13.15-15.40 w Auli C. Egzamin poprawkowy zostanie przeprowadzony 15.06. (piątek) g. 17 w Auli A". dr Magdalena Wałachowska


Wykład monograficzny kierunkowy  w języku angielskim

‘Implications of Visual Impairment’  10-0F-IMV  2017L

dla studentów I r. II st. PC i PE stacjonarnych 2017-2018

Wykładowca:   dr Antonina Adamowicz-Hummel, Pracownia Tyflopedagogiki, p. 3505

                         antonina@hummel.it.pl

 INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Przedmiot liczy łącznie 15 godzin, w tym 10 godzin wykładów (5x2 godz.) i 5 godz. przeznaczonych na wykonanie ćwiczeń na platformie e-learning.

Zajęcia  w semestrze letnim:  spotykamy się w sali 3429 na 5 wykładach (5  x 2 godz.):

18, 25  kwietnia

9, 16, 23 maja

Warunki zaliczenia tego przedmiotu to:

- obecność na przynajmniej 3 z 5 wykładów

- zaliczenie ćwiczeń na platformie na minimum 90%.

 Ćwiczenia do wykładu są udostępnione na platformie w okresie 15 kwietnia – 24 maja 2018 pod nazwiskiem prowadzącej/nazwą przedmiotu.  Osoby, które nie zaliczą lub nie zdążą zrobić ćwiczeń na platformie w podanym terminie, będą musiały wystąpić o warunkowe zaliczenie semestru i powtórzyć platformę w następnym roku akademickim. Materiały do ćwiczeń i wykładów są dostępne na platformie.

Ćwiczenia dostępne są tylko dla osób podpiętych do grupy w USOS.

Logowanie na platformie e-learningowej APS.

Adres: www.web.aps.edu.pl  

Zalecane przeglądarki to Mozilla Firefox oraz Google Chrome.

W przypadku stosowania innych przeglądarek mogą wystąpić problemy z zapisaniem wyników!

Dostęp do ćwiczeń mają tylko te osoby, które są aktywne na liście w systemie USOS.

 Po zalogowaniu trzeba przejść do ścieżki szkoleniowej:  Ćwiczenia do wykładu monograficznego kierunkowego w języku angielskim  A.Adamowicz-Hummel 10-0F-IMV 2017L.

Można logować się wielokrotnie.

Należy pamiętać, żeby wychodząc z kursu kliknąć link umieszczony w prawym górnym rogu: Zapisz i zamknij. Tylko wtedy wyniki zostaną zapisane.

Na końcu musi pojawić się komunikat ‘zaliczone’.

Jeśli nastąpi/ła zmiana nazwiska, proszę o zawiadomienie mnie mailem.

UWAGA:  W korespondencji mailowej na adres podany wyżej proszę

  • o podanie za każdym razem następujących danych:

- imię i nazwisko

- numer albumu

- rok studiów / rok akademicki

- tryb studiów stacjonarne / niestacjonarne

- ew. informacja o powtarzaniu przedmiotu

  • i o zachowanie ciągłości korespondencji.

Na maile niespełniające tych warunków nie będę odpowiadać.

                                 

Uwaga Studenci!!!!


Prosimy sprawdzać Ogłoszenia Dziekanatów na stronie odpowiednio:


 

Aktualności

28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.
18-07-2018

Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Wyjątkowe wydarzenie edukacyjne! Kongres Rozwoju Systemu Edukacji już 10 września 2018 r. na Stadionie PGE Narodowym.