EN

 


  INFORMACJE O AKTUALNYCH DYŻURACH WYKŁADOWCÓW

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE USOS-WEB

 

 Egzamin dla I DZPE, I DZPC z Historii wychowania z prof. H. Markiewicz odbędzie się 26.01.2018 o godz. 10.00 w auli C.


Zajęcia dla III ERI-PI z dr J. Zozulą z Prawnych podstaw opieki nad dzieckiem (odrabiane za 16.11.2017) odbędą się 11.01.2018 r., w godz. 8.00-9.35, s. 3528.


 

Wykład z dr M. Ziomek-MIchalak "Kwestie społeczne związane ze strazeniem się Polaków" dla III DZPS  zamiast 19.12 odbędzie się 18.12.2017 w godz. 15.20-16.55 sala 1027.


 

Bardzo proszę o spotkanie bezpośrednio po wykładzie (godz. 17.00,  aula A  w dniu 18 XII 2017 roku.

Przedmiotem spotkania będzie kwestia ustaleń przypisania do specjalności/decyzji w sprawie specjalności.

Prodziekan - Dorota Jankowska


 

Egzamin z historii myśli i praktyk wychowania z dr A. Zagrodzką  dla I roku pedagogiki praktycznej odbędzie się 29 stycznia w sali 3310: grupa 1 o godz. 11.00, grupa 2 o godz. 12.00.


 

W dniu 13.12.2017 zostaje odwołany dyżur oraz seminarium dr K. Wereszki. Dodatkowe spotkanie odbędzie się 14.12.2017 w godz. 11-12 pokój 3529.


 

W dniu 22.12.2017 od godziny 13.30- GODZINY REKTORSKIE

Dzień 2.01.2018- DZIEŃ REKTORSKI


 

W dniu 14 grudnia 2017 r. dyżur prof. M. Wolan-Nowakowskiej odbędzie się o godz. 12.30-13.30 w pokoju 3512.

Seminarium dla III roku Pracy socjalnej z dnia 15.12.2017 odbędzie się w dniu 12.12.2017 w formie konsultacji indywidualnych w godz. 11.40-13.15 w pokoju 2211.

Ewa Grudziewska


 

Dnia 13.12. (środa) dyżur dr Magdaleny Wałachowskiej odbędzie się w godz. 12-13 s. 3521.

W dniu 15.12.2017 wykład dla I DZPC z prof. Garą odbędzie sie w godz. 11.40-15.05


 

Przedmiot Implications of Visual Impairment and Support Options’ na studiach stacjonarnych liczy 15g, w tym 10 godzin zajęć ‘kontaktowych’ i 5 godzin przeznaczonych na ćwiczenia na platformie. Powinniśmy mieć 5 spotkań po 2 g, czyli 29.XI., 6, 13 i 20.XII.2017 r. i 3 stycznia 2017 r. Ponieważ 29.XI. w planie była tylko 1 godzina w związku ze zmianą cyklu, musimy ‘odrobić’  tę drugą godzinę w innym czasie. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z grupą na zajęciach wydłużymy 3 kolejne zajęcia o 15 min, czyli 13 i 20 grudnia i 3 stycznia zaczniemy zajęcia o 15:05 zamiast o 15:20 - tej samej sali, czyli 3634 .


 

Mój dyżur z dnia 11.12 zostaje przełożony na 12.12 i odbędzie się w godzinach: 13.15-15.15 w sali 3607.

Z poważaniem

 

Urszula Markowska-Manista
Egzamin z przedmiotu Podstawy Psychologii (I rok, Psychologia, studia stacjonarne, dr Karolina Konopka) odbędzie się 29.01.2018, godz. 12.00, aula A


Egzamin z przedmiotu Podstawy Psychologii (I rok, Psychologia, studia niestacjonarne, dr Karolina Konopka) odbędzie się 24.02.2018, godz. 11.00, aula B
W dniu 04.12.2017 zostaje odwołane seminarium prowadzone przez prof. J. Michalskiego.
Spotkanie z dr Katarzyną Pardej, opiekunem Praktyki pedagogiczno-korekcyjnej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach podstawowych 3 tyg. (60h) II ZU/PE-PEK odbędzie się 02.12.2017 r. w sali 3526 o godz. 13.00
 Spotkanie z dr Katarzyną Pardej, opiekunem Praktyki asystencko-pedagogicznej w przedszkolu (40 godz.) I ZU/PE - PEW odbędzie się 09.12.2017 r. w Auli A o godz. 13.00

 

Zajęcia z Umiejętności Studiowania z dr M. Dominiak-Kochanek, zaplanowane na 22.01.2018 na godz. 11.40 (s.3631) nie odbędą się.

Zajęcia te zostaną przeprowadzone w dniu 20.12.2017 o godz. 11.40 w sali 3232.

 

Wykład ze Współczesnych Problemów Psychologii  z dr M. Dominiak-Kochanek, zaplanowany na 24.01.2028 nie odbędzie się.

Wykład ten zostanie przeprowadzony w dniu 13.12.2017 o godz. 17.00 w auli B. 

W dniu 3 XII 2017 o godz. 10:30-12:55 w sali 3605 odbędzie się spotkanie organizacyjne :
Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkole podstawowej integracyjnej (kl. I-III)
grupa ćwiczeniowa dla II ZU/PC-EIWw 1
grupa ćwiczeniowa dla II ZU/PC-EIWw 2
Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej integracyjnej (kl. I-III)
grupa ćwiczeniowa dla II ZU/PC-EIWw 1
Opiekun praktyk
Oksana Kotormus

 

Wykład monograficzny kierunkowy  w języku angielskim – ‘Implications of Visual Impairment and Support Options’  (10-0F-IVO) dla studentów II r II stopnia studiów niestacjonarnych

Zajęcia z przedmiotu ‘Implications of Visual Impairment and Support Options’  (wykład monograficzny kierunkowy  w języku angielskim dla studentów II r studiów niestacjonarnych 2go stopnia), 10-0F-IVO, odbywają się w terminach:    5.XI., 2.XII.2017 r i 13.I.2018 r.  Obecność na wykładach nie jest wymagana.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń na platformie na minimum 90%. Ćwiczenia do wykładu udostępnione są na platformie w okresie 6 listopada 2017  – 15 stycznia 2018. Po tym terminie ćwiczenia nie będą ponownie udostępnione. Dostęp do ćwiczeń mają tylko te osoby, które są aktywne na liście w systemie USOS.

Termin wpisania zaliczenia przedmiotu upływa 24 stycznia 2017 r.

Materiały do wykładów i ćwiczeń zostały przesłane na adresy mailowe, które otrzymałam od Państwa na wykładzie 5 listopada. 

Nina Hummel


 

Egzamin ze Współczesnych Problemów Psychologii u pani dr Moniki Dominiak-Kochanek odbędzie się dnia 1.02.2018 o godz. 9.00 w auli C.


 

Egzamin z Psychologii Społecznej i Wychowawczej u pani dr Moniki Dominiak-Kochanek odbędzie się 1.02.2018 o godz. 11.00 w auli C.


 

Szanowni Studenci  (IV SPO),

 

zajęcia z przedmiotu: Case study. Społecznosć Afrykanów będą odbywały się w dniach 14.11, 21.11, 5.12. w siedzibie Centrum Wielokulturowego w Warszawie: https://centrumwielokulturowe.waw.pl/eventy/case-study-spolecznosc-afrykanow/

 AdresCENTRUM WIELOKULTUROWE, ul. Jagiellońska 54, 03-463 Warszawa,  sala: Somalia, 1. piętro.

https://centrumwielokulturowe.waw.pl/kontakt/

Do zobaczenia w dniu 14.11 o 8.00 w Centrum Wielokulturowym.

W razie pytań proszę o kontakt: dr Urszula Markowska-Manista umarkowska@aps.edu.pl


Uwaga Studenci!!!!
Prosimy sprawdzać Ogłoszenia Dziekanatów na stronie odpowiednio:Odwołuję swój dyżur z dnia 28.10.2017 i przenoszę go na inny termin. Zgodnie z nowym harmonogramem,  przewiduję moje dyżury w następujących terminach: 9.12.2017 (w godzinach 12.55-13.55) oraz 17.02.2018 (w godzinach 9.30-10.30)

Sylwia Jaronowska


UWAGA! SEMINARZYŚCI  PROF M.TANASIA III DZPE + III DZPEP
W okresie choroby seminarium prof Tanasia dla III DZPE + III DZPEP będzie realizowane przez dr Siwickiego w poniedziałki  o 17.10 w sali 3235


UWAGA! SEMINARZYŚCI  PROF M.TANASIA II DUPE
W okresie choroby seminarium prof Tanasia dla II DUPE będzie realizowane przez prof J. Bednarka
w czwartki o 15.20 w sali 3305


W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim wszystkie dyżury Dziekana Wydziału

dr hab., prof. APS Macieja Tanasia zostają odwołane.

Sekretariat

Aktualności

18-12-2017

Medal dla Profesora Karola Poznańskiego

Powołana przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk Kapituła Medalu „Za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki” nadała wyróżnienie Profesowi - Karolowi Poznańskiemu.
13-12-2017

Spotkanie Wigilijne

REKTOR oraz SAMORZĄD STUDENTÓW Akademii Pedagogiki Specjalnej serdecznie zapraszają emerytowanych i obecnych pracowników APS wraz z rodzinami oraz studentów Uczelni na SPOTKANIE WIGILIJNE w dniu 20.12…
07-12-2017

NAGRODZONE DYPLOMY 2016 - IEA

INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ zaprasza do obejrzenia wystawy laureatek nagrody JM Rektora APS za najlepsze dyplom…