EN

 

  INFORMACJE O AKTUALNYCH DYŻURACH WYKŁADOWCÓW

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE USOS-WEB


STUDENCI I ROKU

Osoby, które zapisały się na specjalność Edukacja dorosłych i BHP

proszone są o przyjście w środę (21.XI) o godzinie 13.15 do gabinetu Dyrektora Instytutu Pedagogiki (pokój 3410).


 

W terminie 19.11.18r. - 23.11.18r. dyżury Prodziekan dr Ewy Bilskiej zostają odwołane.
Seminarium magisterskie prowadzone przez dr hab. prof. APS Jarosława Michalskiego będzie odbywać co czwartek w godzinach 15.20 - 16.50 w sali 1115.
Dnia 19.11.2018. ćwiczenia z Metod Pomocy i Terapii Chorym Somatycznie zostają odwołane z powodu choroby.
Dnia 22.11.2018. wykład i dyżur dr Lidii Zabłockiej-Żytka nie odbędzie się w związku z udziałem w konferencji.

 

Dyżur mgr Barbary Kowalczyk w dniu 14.11 zostaje przesunięty z godziny 14:15 na godzinę 13:15. Pokój 3419.


UWAGA

Studenci I roku studiów magisterskich z socjologii

Pierwsze seminarium magisterskie prowadzone przez prof. dr hab. Renatę Siemieńską – Żochowską    NIE odbędzie się (sala 3090, wtorek 20.11.2018 w godz.14:20-15:05).

Seminarium zacznie  się we wtorek 27.11.2018 w sali 3090 w godzinach 13:30-15:05.


 

dr Agnieszka Pawlak przenosi dyżur z wtorku 13.11 na niedzielę 18.11 na godz. 9.30-10.30.


Seminarium magisterskie prowadzone przez prof. Mirosława J. Szymańskiego ( I rok II stopnia pedagogiki specjalnej)  zamiast 13.11.2018 o godz. 15.20  odbędzie się 14.11.2018 o godz. 17.00 w pokoju 3319.


 

W dniu 8 listopada br. (czwartek)  dyżur Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych dr hab., prof. APS Macieja Tanasia  zostaje odwołany.


 

prof. B. Weigl informuje, że odwołuje  dyżur w dniu 8.11.18 (czwartek) z powodu wyjazdu służbowego


 

 

UWAGA!

STUDENCI I ROKU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Rozmowy kwalifikacyjne na specjalność Logopedia odbędą się dnia 5.11.2018 w salach: 3317 od godziny 13.30 oraz 3316 od godziny 15.00. Kandydaci podzieleni są na 2 grupy. Listy osób znajdują się na drzwiach sal 3316 i 3317.


 

UWAGA

Informacja od p. dr hab. Marty Zahorskiej -Bugaj, dla grup II roku DZ SC (socjologia edukacji):

ZMIANA LEKTURY do tematu "UKRYTY PROGRAM"
Osoby, które miały korzystać z pracy Konarzewskiego, proszę żeby znalazły odpowiednie paragrafy w : Socjologii edukacji P. Mikiewicza.
Seminarium prowadzone przez dr Dianę Aksamit w dniu dzisiejszym zostaje odwołane. Seminarium odbędzie się jutro o godzinie 9.50-11.15 w sali 3530 w ramach indywidualnych spotkań.
Wykład dr E. Lewandowskiej-Tarasiuk. z dnia 16.10 dla II DZPC   zostanie odpracowany  w dniu 25.10.18 (czwartek) w godz. 17.10-18.45 aula A

W najbliższą środę 24 października,w godzinach 13.30-15.05, zamiast wykładu z przedmiotu Specjalne potrzeby edukacyjne prowadzonego przez dr A. Olechowską odbędzie się wykład z przedmiotu Trudności w uczeniu się matematyki z dr E. Lewandowską. W czwartek 25 października, w godzinach 11.40-13.15 nastąpi sytuacja odwrotna: zamiast wykładu z dr E. Lewandowską grupy będą miały wykład z dr A. Olechowską.
Reasumując: dr A. Olechowska zrealizuje swój wykład w czwartek zamiast w środę, dr E. Lewandowska w środę, zamiast w czwartek.

W dniu 23.10.2018 roku wykład i ćwiczenia z przedmiotu:

Diagnoza psychologiczna i pomoc dzieciom chorym somatycznie

w zastępstwie za dr Dominikę Wiśniewską poprowadzi dr Magdalena Hajduczek Zgażańska.


 

Mgr Katarzyna Korbecka

Informuje o  datach dyżuru doradcy studentów:

25.11.2018 g. 10:30-11:30 pokój 3406

02.02.2018 g. 18:15-19:15 pracownia komputerowa 3326


 

 

W dniach 15-16.10.2018 zostają odwołane zajęcia prowadzone przez dr E. Lewandowska-Tarasiuk.

Wykład z dnia 15.10 dla III DZPE zostanie odpracowany w dniu 26.11.18 w godz.8:00-9.35 aula C

Wykład z dnia 16.10 dla II DZPC  termin odpracowania zostanie ustalony na wykładzie w dniu 23.10

Zajęcia z dnia 16.10 dla III DZPE-ASK-EW zostaną odpracowane w dniu 6.12.18 w godz.15.20-18.45 sala 1209


 

 

WPROWADZENIE DO SPECJALNOŚCI DLA I DZSC  odbędzie się:

24.10.2018 w godz. 15.20-16.55, aula C


 

Zajęcia : Metody zabawowe w edukacji dziecka dla III PWK w dniu 17.10 odbędą się zgodnie z planem. Osobą prowadzącą powyższe zajęcia będzie mgr K. Miłosz.


 

W dniu 17.10.2018 dyżur mgr E. Grabińskiej zostaje przełożony z godz. 7.40 na godz. 13.20-14.20.


 


Seminarium dyplomowe, magisterskie
Profesor Ligia Tuszyńska zaprasza 12 osób ( studentów I roku studiów uzupełniających WNP) do grupy seminaryjnej. Tematyka prac tej grupy będzie związane z koncepcją kształcenia przez całe życie (edukacja zdrowotna, edukacja przyrodnicza, ekologiczna dzieci i dorosłych, wychowanie dla zrównoważonego rozwoju). Tematy prac będą ustalane indywidualnie po wspólnym przestudiowaniu metodologii badań pedagogicznych. Zapisy wg. kolejności zgłoszeń pod adresem ltuszynska@aps.edu.pl

WPROWADZENIE DO SPECJALNOŚCI DLA I DZPS odbędzie się:

15.10.18 w godz. 11.40-13.15 w auli B z prof Boryszewskim, oraz

18.10.18 w godz. 15.20-16.55 w sali 1115 z dr Kruk


 

WPROWADZENIE DO SPECJALNOŚCI DLA I DUSC odbędzie się:

17.10.18  w godz. 9.50-11.25 w sali 3310 z dr Toczyskiem ( za prof Firkowską- Mankiewicz), oraz

7.11.18 w godz. 9.50-11.25 w sali 3310 z prof Siemieńską- Żochowską .


W dniu 23.10 (g. 18.45, sala 3605) odbędzie się spotkanie w sprawie praktyk dla studentów i studentek III roku Psychologii (specjalność: Stosowana Psychologia Społeczna). Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa. Opiekunka praktyk: dr Karolina Konopka

Dyżur dr J. Korczaka z dnia 11.10.2018 zostaje przeniesiony na 9.10.2018 w godz. 11.00-13.00.
Zajęcia z przedmiotu Diagnoza funkcjonalna (środa, 10.10.2018, godz.11.40-13.15) prowadzone przez dr Dianę Aksamit, zostają przełożone na godzinę 9.50-11.15 sala 3088 (10.10.2018).

PEDAGOGIKA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI - STUDIA II STOPNIA (STACJONARNE)

Starostów grup I roku studiów zapraszam na spotkanie w czwartek 11.10.2018 roku o godzinie 9.30 (pracownia 3329). Doradca Alicja Baum (abaum@aps.edu.pl)


 

Spotkanie organizacyjne w sprawie praktyk dla IV roku psychologii specjalność Wspieranie Rozwoju i Kształcenia odbędzie się:   10.10.2017 r. (środa) w godz. 11:40-12:40 w auli C.
Obecność obowiązkowa.
dr Małgorzata Stawska

Wykład monograficzny kierunkowy  w języku angielskim

‘Implications of Visual Impairment and Support Options’  10-0F-IVO  2018Z

dla studentów II r. II st. PC i PE studiów stacjonarnych 2018-2019

Wykładowca:   dr Antonina Adamowicz-Hummel, Pracownia Tyflopedagogiki, p. 3505

                         antonina@hummel.it.pl

 INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Przedmiot liczy łącznie 15 godzin, w tym 10 godzin wykładów (5x2 godz.) i 5 godz. przeznaczonych na wykonanie ćwiczeń na platformie e-learning.

Zajęcia  w semestrze zimowym: spotykamy się w Auli A na 5 wykładach (5  x 2 godz.):

3, 10, 17, 24.X. i 7.XI. 2018

 Warunki zaliczenia tego przedmiotu to:

- obecność na przynajmniej 3 z 5 wykładów

- zaliczenie ćwiczeń na platformie na minimum 90%.

 Ćwiczenia do wykładu są udostępnione na platformie w okresie 28 września – 18 listopada 2018 pod nazwiskiem prowadzącej/nazwą przedmiotu.  Osoby, które nie zaliczą lub nie zdążą zrobić ćwiczeń na platformie w podanym terminie, będą musiały wystąpić o warunkowe zaliczenie semestru i powtórzyć platformę w następnym roku akademickim.

 Materiały do ćwiczeń i wykładów są dostępne na platformie.

 Ćwiczenia dostępne są tylko dla osób, które są aktywne na liście w systemie USOS.

 Logowanie na platformie e-learningowej APS.

Adres: www.web.aps.edu.pl  

Zalecane przeglądarki to Mozilla Firefox oraz Google Chrome.

W przypadku stosowania innych przeglądarek mogą wystąpić problemy z zapisaniem wyników!

 Po zalogowaniu trzeba przejść do ścieżki szkoleniowej:  Ćwiczenia do wykładu monograficznego kierunkowego w języku angielskim  A.Adamowicz-Hummel 10-0F-IVO 2018Z.

Można logować się wielokrotnie.

Należy pamiętać, żeby wychodząc z kursu kliknąć link umieszczony w prawym górnym rogu: Zapisz i zamknij. Tylko wtedy wyniki zostaną zapisane.

Na końcu musi pojawić się komunikat ‘zaliczone’.

 Jeśli nastąpi/ła zmiana nazwiska, proszę o zawiadomienie mnie mailem.

UWAGA:  W korespondencji mailowej na adres podany wyżej proszę

  • o podanie za każdym razem następujących danych:

- imię i nazwisko

- numer albumu

- rok studiów / rok akademicki

- tryb studiów stacjonarne / niestacjonarne

- ew. informacja o powtarzaniu przedmiotu

  • i o zachowanie ciągłości korespondencji.

Na maile niespełniające tych warunków nie będę odpowiadać.Pierwsze spotkanie seminaryjne z dr A. Wołowicz odbędzie się 23.10.18

Seminarium dla studentów III DZPC prowadzone przez dr Iwonę Konieczną w październiku zgodnie z ustaleniami będzie odbywać się w poniedziałki w pok.3530 o godz.17.00.

   

 Prosimy sprawdzać Ogłoszenia Dziekanatów na stronie odpowiednio:


 

Aktualności

13-11-2018

Dr hab. Kazimierz Frieske uhonorowany odznaką Primus in Agendo

Dr hab. Kazimierz Frieske z Instytutu Filozofii i Socjologii Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych APS, został uhonorowany odznaką Primus in Agendo.
09-11-2018

SWFiS i AZS na 100-lecie odzyskania niepodległości

Delegacja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klubu Uczelnianego AZS APS złożyła kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
09-11-2018

X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny pod hasłem „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii”, 18-20 września 2019, Warszawa