Ogłoszenia INFORMACJE O AKTUALNYCH DYŻURACH WYKŁADOWCÓW ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE USOS-WEB

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotów: wprowadzenie do pracy socjalnej, pedagogika społeczna i opieka, pomoc, wsparcie odbędzie się:

4 września 2017 r. w godzinach 10.00-12.00 w sali 3411.
dr E. Januszewska


 

EGZAMINY POPRAWKOWE U PROF HAJNICZ ODBĘDĄ SIĘ:

4.09.2017 w godz. 13.00-15.00, s.2120- Pedagogika wczesnoszkolna

6.09.2017 w godz. 1.00-13.00, s.3526- Pedagogika opiekuńcza

13.09.2017 w godz. 11.00-13.00, s.3526- Pedagogika lecznicza


 

Dyżur prof. M. Wolan - Nowakowskiej zostaje przełożony z dnia  17.07.17 (poniedziałek) na dzień 19.07.17
 (środa) g. 11.30-12.30 p. 3521


 

Dyżur Lidii Zabłockiej-Żytka z dnia 13.07.2017. zostaje odwołany. Dodatkowy dyżyr odbędzie się 20.07.2017. o godzinie 9.00-10.00 p. 3609.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Przywództwo organizacyjne" - prof. Z. Czajka
odbedzie się w dniu 09.09.2017 godz. 9.00 - sala 3418Egzamin poprawkowy z Pedagogiki Społecznej prowadzonej przez prof. dr hab. Barbarę Smolińską-Theiss,
odbędzie się w dniu 6 września o godzinie 11:00 w sali 2120.

 

Egzamin poprawkowy
z przedmiotu: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
odbędzie się 15.09.2017r. o godz. 11.30 sala 3526
Dr Hubert Iwanicki


 

 "Poprawa egzaminu z Pedagogiki specjalnej u dr Justyny Gasik odbędzie się w dniu 9.07 o godzinie 13.00 w sali 3510"


Platforma e-learningowa do przedmiotów:

10-0F-PKM Pädagogik im Kontext der Menschenrechte und Antidiskriminierung - Wykład

i 10-0F-PIM Pedagogical Implications of Children's Rights and Childhood in the Face of the Challenges of the 21st Century - Wykład będzie dostępna w dniach 6-8 lipca 2017 rok.

Bardzo proszę o uzupełnienie.

Osoby, które nie mają zaliczeń, mimo zaliczenia platformy i złożenia pracy, proszone są o dopracowanie prac pisemnych.


 

Dodatkowy termin egzaminacyjny z PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ dla studentek i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest przewidziany 12 lipca 2017 roku w sali 3310 o g. 11.30.

Egzamin poprawkowy z Biologiczne podstawy zachowania (20-3F-BPZ1 - Wykład prof. Jolanty Zagrodzkiej) odbędzie się 10.09.2017 (niedziela) o godzinie 11:30 w Auli B.


 W lipcu dyżury dr Lidii Zabłockiej - Żytka odbedą się 06.07. 2017. oraz 13.07.2017. 9.00-10.00. w 3609.


 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu diagnoza kompetencji szkolnych dzieci odbędzie się 4 września g. 9.00 s. 3412

 A.Konieczna


- dla studentów I roku Pedagogiki ogólnej "Egzamin z Pedagogiki specjalnej u dr Justyny Gasik odbedzie się dnia 2 lipca o godzinie 13.15 w Auli C" 


- dla studentów I roku Pedagogiki specjalnej, studia magisterskie - "Poprawa kolokwium zaliczeniowego z Pedagogiki specjalnej u dr Justyny Gasik  odbedzie się dnia 2 lipca o godzinie 14.30 w sali 3510".


Zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie informacji na stronie www uczelni o egzaminie z psychologii społecznej. Egzamin dla I roku psychologii z psychologii społecznej (studia niestacjonarne) odbędzie się w dniu 02.07 (niedziela) o godz. 9 00 w auli A. 

 


 

- dla studentów I roku Pedagogiki ogólnej "Egzamin z Pedagogiki specjalnej u dr Justyny Gasik odbedzie się dnia 2 lipca o godzinie 13.15 w Auli C" 

 

- dla studentów I roku Pedagogiki specjalnej, studia magisterskie - "Poprawa kolokwium zaliczeniowego z Pedagogiki specjalnej u dr Justyny Gasik  odbedzie się dnia 2 lipca o godzinie 14.30 w sali 3510". 

 


 

Szanowni Studenci,

studiów niestacjonarnych, specjalności "Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi", przedmiot: "Współczesny rynek pracy",

wobec wystawienia już pozytywnych ocen zaliczających przedmiot 'Współczesny rynek pracy", termin dodatkowy zaliczenia w dniu 01.07.2017 r. nie jest aktualny. Studentów, na rozmowy konsultacyjne, ewentualne poprawy ocen zapraszam na dyżur: w poniedziałki lub środy, w godz. 11.00 - 13.00, sala 3418, do 15 lipca 2017 r.

z poważaniem prof. APS Urszula Jeruszka  


 

Egzaminy w sesji poprawkowej z przedmiotu Pomoc społeczna w wybranych krajach dla studiów stacjonarnych oraz Wiedza o gospodarce (dla stacjonarnych i niestacjonarnych) odbędą się 12 września we wtorek od godz. 10.00 w sali 1204.
dr Rafał Maciąg

 

Osoby, które nie mają wpisanej oceny w USOS-ie z przedmiotu Pedeutologia: wykład monograficzny u Prof. Szloska (I DUPE) , mogą go zaliczyć w piątek tj. 30 czerwca o godz. 11.00, sala 3413


 

Poprawa sprawdzianu z przedmiotu "Rodzina-edukacja-opieka" odbędzie się 01.07.2017 r. w pokoju nr 3411 o godzinie 13:00


dr Sylwia Galanciak - Prodziekan ds. kształcenia na kierunku edukacja artystyczna  w zakresie sztuk plastycznych w dniu 28 czerwca br. (środa) odwołuje swój dyżur.


 

Dyżur mgr B. Retmaniak – Pikulskiej w celu zaliczenia praktyk odbędzie się .06.2017 (czwartek) w godz. 8.30 – 9.30 – sala 3232


 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu „ Integracja społeczna” odbędzie się 2.09.2017 w sali 3526 o godz. 11.00, a egzamin poprawkowy z przedmiotu „Pedagogika specjalna” w tym samy dniu i w tej samej sali o godz. 12.00. dr J. Kirsten


Poprawa egzaminu z Pedeutologii. Wykład monograficzny u dr J. Wiśniewskiej 
odbędzie się 28.06.17 o godz. 15.30 w auli B.


Dyżur dr Kornelii Czerwińskiej zostaje przesunięty z dn. 26 czerwca (poniedziałek) na 27 czerwca (wtorek) godz. 12:30-13:30 s. 3505.

W tyg 26-30 VI na dyzur zapraszam w  poniedzialek(26) w godz. 10-12,B Kosewska.

Metodologia badań nauk społecznych z elementami statystyki 10-4F-MSS

Metodologia badań nauk społecznych z elementami statystyki 10-5F-MSS1

E-LEARNING:

WPROWADZENIE DO OPISU STATYSTYCZNEGO BEDZIE OTWARTY POWTÓRNIE 25.06-9.07.2017.


 od 24.06 do 3.07  z powodu wyjazdu służbowego dr R. Piotrowicz będzie nieobecny

zaprasza na dyżur 5.07 w godz. 14.00-15.00 s.3530


 

 W odpowiedzi nas składane prośby Państwa studentów, którzy nie zaliczyli
przedmiotu Współczesne problemy socjologii w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia dr Robertem Pawlakiem
informujemy, że decyzją Dziekana WNP możliwe jest przeprowadzenie
egzaminu poprawkowego we wcześniejszym terminie (przed sesją poprawkową)
- tzn. w dniu 18 VI godz. 13.00-15.30 sala 2102. Poprawa będzie miała
formę ustną.

Przystąpienie do egzaminu w tym terminie traktowana jest jako
wykorzystanie regulaminowego prawa do poprawy.


 

 

Dr Ewa Sokołowska, z powodu szeregu obron magisterskich, odwołuje swój czwartkowy dyżury w dniu 22 czerwca 2017 
w godz. 11.30-12.30 oraz poniedziałkowy w dniu 26 czerwca 2017, w godz. 12.00-13.00. W  zamian będzie dyżurowała w środę 28 czerwca 2017  od 11 do 12.00 oraz w czwartek 29 czerwca 2017 od 11.30 do 13.30.
 


 

Dyżur dr R. Kowalczyka z dnia 20.06.2017 zostaje przeniesiony na 22.06.17 na godz. 13.00-14.30.


 

Platforma e-learningowa do wykładu monograficznego w języku niemieckim

Pädagogik im Kontext der Menschenrechte und Antidiskriminierung (10-0F-PKM)
dla I roku studiów niestacjonarnych  będzie dostępna w dniach 21-25 czerwca 2017 roku. Tym samym czas dostępu do platformy, zgodnie z sugestiami studentek, został wydłużony. Jednocześnie przypominam o konieczności złożenia dodatkowo pracy pisemnej do 30 czerwca 2017 roku.
Ewa Dąbrowa 
Dyżur dr. E. Januszewskiej z piątku (23 czerwca) zostaje przeniesiony na czwartek (22 czerwca) o godz. 12.30 w pok. 3411.
Dyżury dr K. Sipowicza w czasie sesji odbywać się bedą w poniedziałki i środy w godz. 11.00-12.00 - pok. 3510

Egzamin u dr A. Kruk I termin jutro (19 czerwca) jest w sali 2223.
Dyżur dr Lidii Zabłockiej-Żytka dla studentów niestacjonarnych dn. 18.06.2017. odbędzie się w godzinach 15.30-16.30.
Podczas sesji terminy dyżurów są następujące 19.06.2017. 12.00-14.00; 22.06.2017. 11.30-12.30; 27.06.2017. 13.00-14.00 (ul.Szczęśliwicka 40) i 29.06.2017. 11.30-12.30. Wszystkie dyżury w pokoju 3609 ul. Szczęśliwicka 40.


Uwaga, dyżur  dr M. Stakowskiej z dnia 14 czerwca zostaje przniesiony na 21 czerwca w godz. 10.00-11.00Uwaga, dyżur dr M. Sędzickiego z dnia 22 czerwca odbędzie się 23 czerwca w godz. 9.30-10.30W odpowiedzi nas składane prośby Państwa studentów, którzy nie zaliczyli przedmiotu Współczesne problemy socjologii w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia dr Robertem Pawlakiem informujemy, że decyzją Dziekana WNP możliwe jest przeprowadzenie egzaminu poprawkowego we wcześniejszym terminie (przed sesją poprawkową) - tzn. w dniu 18 VI godz. 13.00-15.30 sala 2102. Poprawa będzie miała formę ustną. Przystąpienie do egzaminu w tym terminie traktowana jest jako wykorzystanie regulaminowego prawa do poprawy.

Szanowni Państwo, studenci I roku DUSC bardzo dziękuje za terminowe nadesłanie prac zaliczeniowych.
Łączę pozdrowienia. Życzę udanej sesji

Prof. Renata Siemieńska -Żochowska


 

W dniu 12.06.2017 zajęcia w godz. 11.40-13.15 z auli A zostają przeniesione do auli C.


 

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością realizacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych zaplanowany na 24 czerwca 2017 roku dyżur jest przeniesiony na 1 lipca 2017 roku. Dyżur odbędzie sie w godzinach 10.30-11.30 w p. 3438. Za wynikające z tego faktu niedogodności przepraszam.

Ewa Dąbrowa

 


Zaliczenie z przedmiotu Metodyka kształcenia i wychowania w przedszkolu specjalnym dla osób, które jeszcze nie maja wpisanej oceny odbędzie się 20.06. (wtorek) o godz. 12.00 w sali 2120.

dr I. Konieczna


 

W dniu 12.06.2017 zajęcia  z dr A. Witkowską-Tomaszewską zostają przeniesione z sali nr 6 ul. Czerniakowska :
9.50-11.25 do sali 3630 (ul. Szczęśliwicka)
11.30-13.15 do sali 3094 (ul. Szczęśliwicka)

 

W dniu 13.06.2017 zajęcia z sali nr 6 ul. Czerniakowska zostają przeniesione:
w godz. 9.50-11.25  do sali 1207 (ul. Szczęśliwicka)
15.20-18.45 do sali 2122 (ul. Szczęśliwicka)

 

W dniu 13.06.2017 zajęcia z sali nr 115 ul. Czerniakowska zostają przeniesione:
w godz. 16.10-18.45  do sali 3094 (ul. Szczęśliwicka)

 

W dniu 13.06.2017 zajęcia z sali nr 117 ul. Czerniakowska zostają przeniesione:
w godz. 9.50-11.25  do sali 1024 (ul. Szczęśliwicka)
11.40-13.15 do sali 1024 (ul. Szczęśliwicka)

 

W dniu 13.06.2017 zajęcia z sali nr 120 ul. Czerniakowska zostają przeniesione:
w godz. 8.00-9.35  do sali 1203 (ul. Szczęśliwicka)

W dniu 13.06.2017 zajęcia z sali nr 6a ul. Czerniakowska zostają przeniesione:
w godz. 8.00-9.35 do sali 1073 (ul. Szczęśliwicka)
9.50-11.25  do sali 1024 do sali 1073 (ul. Szczęśliwicka)
11.40-13.15 do sali 3094 (ul. Szczęśliwicka)

 

W dniu 13.06.2017 zajęcia z sali nr 111 ul. Czerniakowska zostają przeniesione:
w godz. 8.00-9.35  do sali 1104 (ul. Szczęśliwicka)

  

W dniu 13.06.2017 zajęcia
z dr A. Górką-Strzałkowską  zostają przeniesione
z sali nr 121 ul. Czerniakowska :
na godz. 13.30-15.05 sala 1207 (ul. Szczęśliwicka)


 

Dyżur prof. M. Wolan-Nowakowskiej w dn. 12.06 zostaje odwołany. Dodatkowe konsultacje odbęda się w dn. 09.08.17 r. o godz. 12.30-13.30
W dn. 09.06 dyżur oraz zajęcia prowadzone przez dr Przemysława Florczaka zostają odwołane. W dn. 10.06 nie odbędzie się także dyżur dla studentów niestacjonarnych."

Studenci I roku, którzy mieli zajęcia z mgr Iwoną Omelańczuk, tj Pedagogika (grupa 7 i 8), przedmiot "Psychologia rozwoju człowieka" oraz Pedagogika specjalna (grupa 1,3,6, i 9), przedmiot "Psychologia rozwoju człowieka z elementami psychopatologii" proszeni są o sprawdzenie zaliczeń w USOS. Ci z Państwa, którzy nie mają wpisanego zaliczenia proszeni są o kontakt (omelanczuk.aps@gmail.com).
12.06.2017 zajęcia z mgr Iwoną Omelańczuk zostają odwołane. Jednocześnie przypominam, że dla grupy 9 (Pedagogika specjalna) o godzinie 8:00 odbędzie się zaliczenie, które przeprowadzi osoba w zastępstwie.
Mgr Iwona Omelańczuk zaprasza we wtorek 13.06.2017 o godzinie  16:30 do pokoju 3518 osoby, które chciałyby się jeszcze rozliczyć przed wakacjami z praktyk lub mają inne zaległe sprawy.
prof. K. Prot-Klinger
egzamin z psychoterapii klinicznej dla arteterapii (studia magisterskie) odbedzie się 13.06 o godzinie 9.30 w sali 3628
egzamin z zaburzeń psychicznych dla psychologii odbędzie się 20.06 o godzinie 10.30 w Auli C
egzamin z zaburzeń psychicznych dla psychologii (studia zaoczne) odbędzie się 1.07 o godzinie 13.00 w auli C

Szanowni Państwo studenci- seminarzyści p. Prof. Renaty Siemieńskiej- Żochowskiej ( I rok), poniżej  znajduje się ogłoszenie – prośba Pani Profesor:     

w związku z koniecznością wpisu zaliczenia do sytemu USOS w  tym roku do 13 bm. , proszę, o przesłanie mi e-mailem         eseje/fragmenty swoich prac oraz bibliografie do soboty 10 bm. wieczora, żebym mogła je przeczytać. Wcześniejsze         przeslanie - mile widziane.


 

Egzamin z Psychologii rozwoju człowieka u dr Agnieszki Bieńkowskiej, dla studentów kierunku Praca Socjalna (I rok, studia niestacjonarne), odbędzie się 24 czerwca (sobota), o godzinie 9.15 w sali 2120.
Egzamin z Psychologii rozwoju człowieka u dr Agnieszki Bieńkowskiej, dla studentów kierunku Pedagogika (I rok, studia stacjonarne), odbędzie się 21 czerwca (środa) w auli C.
UWAGA DWIE TURY!
Osoby o nazwiskach od A do K piszą o godzinie 9.00.
Osoby o nazwiskach od L do Ż piszą o godzinie 9.40.
Dyżur mgr B. Kowalczyk we wtorek 13.06 zostaje przeniesiony z godz. 15:10-16:10 na godz. 14:30-15:30.

 

Dyżur mgr I. Omelańczuk z dnia 8.06.2017 zostaje przełożony na 6.06.2017 na godź 11:00.

 

Dyżur mgr Barbary Kowalczyk z dnia 8.06 (czwartek) zostaje wyjątkowo przeniesiony na 9.06 (piątek) w godz. 14:00-15:00. 

 

Egzamin ze "Statystyki" z dr Ł. Wojciechowskim odbędzie się 23.06.2017 o godz. 10.00 w auli A.


 

W dniach 05.-10.06.2017. dyżury dr Lidii Zabłockiej -Żytka odbywają się 05.06.2017. 13.00-14.00 oraz 06.06.2017. 13.00-14.00 (ul. Spiska 16). Dyżur dnia 08.06.2017. zostaje odwołany.


 

dr Maria Trzcińska-Król jednorazowo przekłada dyżur z czwartku 8 czerwca na wtorek 6 czerwca na godzinę 11:15 w sali 3406 lub pracowni komputerowej


 

W dniu 02.06.2017 zajęcia z auli C
w godz. 13.30-15.05 oraz 15.20-16.55 zostają przeniesione do auli A.


 

Egzamin z przedmiotu" Pedagogika specjalna" u prof Szczupał odbędzie się 27.06.2017 o godz. 9.00 w sali 3526.
Szanowni Państwo, przypominam, że rozliczanie Praktyki asystencko-pedagogicznej w przedszkolu (40godz.) IZU/PE-PEW odbędzie się 24.06, godz. 15.45, sala 3431 oraz 01.07, godz. 13.15, sala 3431 (ostateczny termin). 
Szanowni Państwo, przypominam, że rozliczenie Praktyki pedagogiczno-korekcyjnej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach podstawowych - 3 tyg. (60 godz.) II ZU/PE-PEK odbędzie się 24.06, godz. 15.45, sala 3431 oraz 01.07, godz. 13.15, sala 3431 (ostateczny termin).
W dniu 2.06.2017  zajęcia z sali:
- 3077 w godz. 9.50-15.05 z dr Zamarian zostają przeniesione do sali 3310,
- 3090 w godz 8.00-11.25 z mgr Zambrowską zostają przeniesione do sali 1027 oraz                 
            w godz. 11.40-13.15 z mgr Zapiór zostają przeniesione do sali 1027,
- 3094 w godz. 8.00-9.35 z dr Patejuk- Mazurek zostają przeniesione do sali 3429 oraz
            w godz. 11.40-13.15 z dr Panz zostają przeniesione do sali 3429
- 1073 w godz. 11.40-15.05 z mgr Lemańską zostają przeniesione do sali 1010,
-1070 w godz. 11.40-13.15 z dr S. Galanciak zostają przeniesione do sali 1115,
           w godz. 13.0 z mgr Gąstoł zostają przeniesione do sali 2122
           w godz. 17.10-18.45 z mgr Kuprowską- Stępień zostają przeniesione do sali 2122.
W dniu 13.06.17 zajęcia z dr Gop z I DUPE/ PKA zostają przesuniete z 15.20 na 13.30 - s.1115
oraz z 13.30 na 11.40 - s.2223.
dr Ewa Bilska- Prodziekan ds. kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w związku z wyjazdem na konferencję odwołuje swój dyżur w dniu 31.05.2017r. (środa)
Egzamin z przedmiotu Pedagogiczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej odbędzie się 14.06.2017 (środa).
Studenci, których nazwiska zaczynają się na literę od A - P egzamin piszą w sali 1115 od godz. 10.15, zaś pozostali studenci R - Ż w sali 2120 o godz. 11.00.
Prosimy, aby wszyscy studenci mieli ze sobą dokument ze zdjęciem. Na egzaminie obowiązuje całkowity zakaz posiadania przy sobie telefonu komórkowego.
Egzamin z przedmiotu Pedagogiczne podstawy wychowania przedszkolnego odbędzie się 20.06.2017 (środa) w analogiczny sposób.
dr hab., prof. APS Wanda Hajnicz
dr Iwona Konieczna


Zajęcia dr A. Pawlak - Wspomaganie dzieci w skupieniu uwagi-metodyka- zostną odpracowane w dniu 09.062017 w godz. 11.40-15.00
w sali 3429.


Wykład z Poradnictwa psychologicznego z dr Lidią Zabłocką- Żytka w dniu 31.05.2017. odbędzie się w godzinach 11.40-13.00 w sali 1109. Dyżur dr Lidii Zabłockiej Żytka we wtorek (30.05.2017) odbędzie się w godzinach 14.30-15.30 w p. 3609, ul Szczęśliwicka 40

Szanowni Państwo

Platforma e-learningowa do przedmiotu Pedagogical Implications of Children's Rights and Childhood in the Face of the Challenges of the 21st Century, realizowanego na studiach niestacjonarnych będzie dostępna w dniach 30.05.2017-03.06.2017. Przypominam, że zaliczenie następuje do 90% prawidłowych odpowiedzi. POWODZENIA.


Dyżur mgr G. Gajewskiej odbędzie sie w dniu 11.06. 2017 r. , aula A , godz. 12.00 - 13.00


Zajęcia z mgr O. Galczewską z 17.05.2017 zostaną odrobione 31.05.2017 od 8:45 do13:30 sala 2122

Zajęcia ze Współczesnych kierunków teorii i praktyki pedagogicznej, z dr E. Zawadzką  w dniu 26 maja w godzinach 8.00-10.35 odbędą się w sali 1069


 

Konsultacje dla   seminarzystów dr B. Trochimiak odbędą się 24. 05. 2017 r. w sali 3511 lub  3521, w godz.:

         

  •                 08.15-9.25
  •                 12.40-13.20
  •                 14.45-15.45

                             


W dniu

24.06.2017 o godzinie: 7.30 - 9.00 w auli B odbędzie się egzamin z przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka z elementami psychopatologii prowadzony przez dr Dominikę Wiśniewską

 


 

W dniu 24.05.2017 zajęcia z mgr Kasperkiewicz- Morlewską dla II SOM odbędą się wyjątkowo od godz. 14.20 w sali 1018.
W dniu 24.05 (środa), zgodnie z prośbą jednej z grup studenckich nastąpiła zmiana godzin dyżuru z 8.50-9.50 na 11.30-12.30
                  
W dniu 30 i 31. 05 (wtorek, środa) odwołuję swoje dyżury w godz.  8.50-9.50. Zapraszam w środę 31.05 w godz.11.30-13.30. 
 Bernadetta Kosewska    
              

Dyżur mgr B. Retmaniak-Pikulskiej odbędzie się  w czwartek 25 maja w godz.11-12 pokój 9  w budynku przy ul. Czerniakowskiej 128.


 


1) zajęcia "Wybrane zagadnienia z wiedzy o języku w terapii pedagogicznej" z I rokiem TPE WW z dnia 26.04.2017 zostaną odpracowane 6.06.2017 roku o godz. 17.10-18.45. 
Proszę o informację dot. dostępności sali 2120
2) zajęcia "Biblioterapia wychowawcza w pracy z uczniem" z dnia 07.06.2017 z III rokiem TPE WW , zostaną odpracowane w dniu 24.05.2017 godz. 9.50-11.25 sala 3232

 

 


 

Seminarium dr M. Paplińskiej w dniu 24.06.2017 dla III roku Tyflopedagogiki odbędzie się w godz.  9.30.-11.00, s. 3505. Seminarium dla II roku Tyflopedagogiki odbędzie się w godz.  11.00-12.30, s.  3505.

 


 

      
W dniach 22.05.2017 - 26.05.2017 z powodu wyjazdu służbowego zostają odwołane dyżury dr A. Dłużniewskiej.
 

 

W dn. 24 maja (środa) dyżur dr Kornelii Czerwińskiej zostaje przełożony z godz. 8-9 na godz. 12:30-13:30 z uwagi na obowiązkowe zebranie pracowników IPS. 

Dyżur dr Kornelii Czerwińskiej z dn. 29 maja (poniedziałek) 11:30-12:30 zostaje przełożony na dn. 31 maja (środa) godz. 9-10 ze względu na wyjazd służbowy.

Dr Ewa Sokołowska odwołuje dyżur w dniu 22 maja 2017 (poniedziałek), w
godz. 12.00-13.00. W czwartek dnia 25 maja 2017, dyżur będzie
odpowiednio przedłużony od 11.30 do 13.30.  


 

Rozliczanie Praktyki asystencko-pedagogicznej w przedszkolu (40godz.) I ZU/PE-PEW odbędzie się 24.06, godz. 15.45, sala 3431 oraz 01.07, godz. 13.15, sala 3431 (ostateczny termin).


Rozliczenie Praktyki pedagogiczno-korekcyjnej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach podstawowych - 3 tyg. (60 godz.) II ZU/PE-PEK odbędzie się 24.06, godz. 15.45, sala 3431 oraz 01.07, godz. 13.15, sala 3431 (ostateczny termin).

W związku z organizowanym w dniu 24.05.2017 r. (środa) o godzinie 13.30. przez Panią Profesor Joannę Głodkowską - Dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej -  zebraniem Pracowników Instytutu, na którym obecność jest obowiązkowa, jestem zmuszony odwołać swój dyżur.

Dr Hubert Iwanicki


 

Uwaga !
studenci  studiów stacjonarnych grupy: III PWK, III WPW, III WZP, III LOG, II LOGo, II PEW,

Szanowni Państwo, dotąd na naszych specjalnościach nie było tradycji kończenia studiów wspólnie, podczas uroczystej gali wręczenia dyplomów, jak to się dzieje na innych uczelniach. Chcemy naprawić ten błąd. Uważamy, że miło by było spotkać się, w togach i biretach, w obecności bliskich, i w sposób uroczysty, wspólnie zakończyć ten etap Państwa kształcenia. Osoby chętne do uczestnictwa w organizacji tego wydarzenia zapraszam na krótkie spotkanie w najbliższą sobotę na godz.12.50 do pokoju 3306 (sekretariat Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji). Mam nadzieję, że dopiszą przedstawiciele wszystkich grup! Agnieszka Pawlak, zast. dyr. Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji.
P
rosimy o kopiowanie powyższej wiadomośći na mailach grupowych.


 

Dyżur dr J. Moledy zostaje przeniesiony z dnia 13.05 na 20.05 w godz. 15.40-16.40 pok.3516


 

W dniach 12-24.05.2017 zostają odwołane dyżury dr L. Milewskiej-Monety.


Dr Ewa Sokołowska odwołuje dyżur w dniu 15 maja 2017, w godz. 11.30-12.30 /poniedziałek/.

W czwartek dnia 18 maja  2017, dyżur będzie odbywała od 11.30 do 13.30. 


 

W dniu 17.05.br (środa) przenoszę swój dyżur z godziny 13.30 na 8.30-9.30. dr H. Iwanicki
UWAGA
Wykład monograficzny  dla I DUPE i I DUPC z prof. T. Milovą  w dniu 12.05.2017 odbędzie się w godz. 17.10-19.45.

Uwaga
13.05.2017 - godz. 13.30 - 15.30 odbędą się konsultacje dla seminarzystów prof. E. Kuleszy II rok - studia dzienne oraz beda do odbioru spradzone prace magisterskie
Informuję, że mgr Barbara Retmaniak-Pikulska będzie pełniła dyżur w sprawie praktyk we wtorek 9.05.2017,  w godz. 11.30. – 12.30. przy ul. Czerniakowskiej 128, sala 9
Informacja dla  grup SOM i SPP, dotyczy zajęć:warsztaty na temat wizerunku publicznego i public relations, środa 15.20. w dniu 10.05.17.
Szanowni Państwo. Potwierdzam zaproszenie dla obu  grup (SOM i SPP) na warsztat dziennikarski, prowadzony przez red. Marcina Hadaja w środę 10.05.17 w Sali Senackiej w godzinach 10.00-16.00.  Półgodzinna przerwa przewidywana jest ok. 13.30. Wiem, że część z Państwa nie będzie mogła uczestniczyć w całym wydarzeniu, zapraszam więc w dogodnych godzinach, tym bardziej, że po części spotkanie pokrywa się z godzinami planowanych zajęć z  PR.  Warsztat należy traktować jak  zajęcia.


W dniu 7.05 dyżur dr G. Walczak odbędzie się od godz. 16:30 pok.3530
Egzamin poprawkowy z Trudności w uczeniu się czytania i pisania - diagnoza i terapia III PWK odbędzie się 18 maja o godz. 13.20 w sali 1027.
Egzamin poprawkowy z Metodyki edukacji polonistycznej II PEW odbędzie się 18 maja o godz. 13.20 w sali 1027.
Poprawka kolokwium z przedmiotu Podstawy wiedzy i umiejętności z języka polskiego I PLO-ED odbędzie się 18 maja o godz. 13.20 w sali 1027.
W dniu 9.05.17 dyżur dr B. Pilipczuk zostaje przełozony na dzień 15.05.17 godz. 10.00-11.00.
Dyżur mgr K. Kurackiego z dnia 04.05.2017 zostaje przeniesiony na 10 maja na godzinę 10.40-11.40.
w dniu 29.04 dyżur prof. M. Wolan-Nowakowskiej w godz: 14.30-15.30
mgr B.Retmaniak-Pikulska  dyżur dla III roku zaocznych  i pozostałych studentów w dn. 6 maja sobota  w godz 9 min30 do 10min.30. sala 3232
EGZAMINY Z PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ODBĘDĄ SIĘ W TERMINACH:
1. 10 czerwca g. 10:00 sala 2120 
2. 24 czerwca g. 12:30 sala 1206.
Zapraszam osoby zainteresowane.

 

W czwartek 04 maja wszystkie zajęcia z Panem Profesorem F. Szloskiem, będą odbywały się zgodnie z planem.


 

dr M. Dominiak-Kochanek  przekłada dyżur z 26.04. na 27.04  godz. 11.30  sala 3607

____________________________________________________________________________________________________________________________________

dr Lidia Zabłocka-Żytka odwołuje dyżur dn 25.04.2017. Dodatkowy dyżur 27.04.2017. (czwartek) w godzinach 12.30-13.30

 

Seminarium dr M. Paplińskiej z dnia 26.04.2017 dla II roku zostaje przeniesione na 25.04, godz. 8.30, s. 3505.

Seminarium dr M. Paplińskiej w dniu 26.04.2017, godz. 17.10 dla III roku zostaje przeniesione na godz. 11.00, s. 3505

 


 

W dniu 26.04.2017 w godz. 15.20-16.55  zajecia z dr Ostolską dla grup II SOM i II SPP odbędą się w sali 2223.


 

Zajęcia za dr Nerło odbywają się bez zmian w planie.


 

Informuję, że mgr Barbara Retmaniak-Pikulska będzie pełniła dyżur w sprawie praktyk we wtorek 25.04.2017,  w godz. 12.30. – 13.30. przy ul. Czerniakowskiej 128, sala 9


 

Dr Ewa Sokołowska odwołuje dyżur w dniu 20 kwietnia 2017, w godz. 11.30-12.30. W poniedziałek dnia 24 kwietnia 2017, dyżur będzie od 11 do 13.00. 


 

Szanowni Państwo
Egzamin dla osób z II roku studiów magisterskich stacjonarnych z PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ odbędzie się w terminach:
I podejście: 26.04.2017 o godzinie 8.30 s. 1115
II podejście: 08.05.2017 o godzinie 11.30 s.3094
Przewidywany czas egzaminu 60 minut.
NA EGZAMIN ZAPRASZAM RÓWNIEŻ ZAINTERESOWANE OSOBY ZE STUDIÓW NIESTACJONARNYCH.

Egzamin z Metodyki edukacji polonistycznej II DZ/PE-PEW odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. o godz. 13.40 w sali 3332. 

dr Katarzyna Pardej


 

 Egzamin z Metody wspomagania rozwoju dziecka III DZ/PE-PWK odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. o godz. 13.40 w sali 3332.

dr Katarzyna Pardej


 dr Justyna Wiśniewska - doradca studentów II roku studiów stacjonarnych na kierunku: PEDAGOGIKA-zaprasza starostów grup na spotkanie, które odbędzie się 10.04.2017 r. o godz. 13.00 w s. 3330


W dniu 07.04 br. zajęcia z dr Edytą Zawadzką  Współczesne kierunki teorii i praktyki pedagogicznej,odbędą się w godzinach 8.00-11.25 w sali 6A (Czerniakowska) zarówno dla grupy I jak i II. Zajęcia z Organizacji procesu uczenia się z mgr Mają Wenderlich odbędą się 21.04 w godzinach 8.00-11.25 w sali 6A (Czerniakowska) zarówno dla grupy I jak i II.


 

dr Elżbieta Strutyńska w związku z wyjazdem służbowym odwołuje dyżur z dnia 10 kwietnia 2017.


 

W dniu 5.04.2017 zostaje odwołany dyżur dr I. Czarneckiej, prof H. Markiewicz i prof J. Kulbaki.


 

Pierwsze zajęcia "Warsztaty wokalno-aktorksie"  z dr Ostolską dla II PKA odbędą się  12.04.17 o godz. 15.20-18.45 w sali 1018.


dr Ewa Bilska-  Prodziekan ds. kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w związku z udziałem w konferencji odwołuje swój dyżur w dniu 3.04.2017r. (poniedziałek)  oraz 5.04.2017r.  (środa) 

 Sekretariat


 

Zajęcia z mgr M. Wenderlich Pedagogika przedszkolna  z dnia 13.04. br. zostają przełożone na 6.04.br w godzinach: 8.00-8.45 (grupa I) oraz 8.50 - 9.35 (grupa II).

 

Dr Ewa Sokołowska w najbliższym tygodniu będzie odbywała dwugodzinny dyżur w dniu 6 kwietnia 2017 (czwartek) w godzinach 11.30-13.30 (dyżur poniedziałkowy w dniu 3 kwietnia 2017 zostaje odwołany)


 

Informuję, że mgr Barbara Retmaniak-Pikulska będzie pełniła dyżur 

w sprawie praktyk we wtorek 4.04.2017,  w godz. 12.00. – 13.00. 

przy ul. Czerniakowskiej 128, sala 9


 

 

Uwaga

Dyżur mgr K. Kurackiego na studiach niestacjonarnych w dniu 02.04.2017 (niedziela) zostaje przeniesiony z godz. 15.45-16.45 na godz. 9.30-10.30.


 

W dniu 29.03.2017 r. dyżur prof. M. Wolan-Nowakowskiej zostaje odwołany, natomiast indywidualne konsultacje seminaryjne odbywać się będą od g. 17.00 w sali 3521
 UWAGA
Konsultacje opiekuna pierwszego roku dla studnetów I roku Pedagogika (studia niestacjonarne) odbedą się w dniu 09.04.2017 w godz. 10.30 - 11.30 - sala 3406
W dniu 28.03.2017 zostaje odwołany dyżur prof. H. Ciążeli.
Dnia 28.03.2017. dyżur dr Lidii Zabłockiej -Żytka odbędzie się w godzinach 11.00-12.00 ul. Spiska 16.
Dyzury dr Zamarian w dniach 5.04 oraz 10.04 zostają odwołane.
dzisiejszy dyżur Pani doktor Urszuli Markowskiej-Manista jest jednorazowo przeniesiony na środę 29 marca
w godz. 10.30-12.30.

 

Dyżur mgr J. Zalewskiej z dnia 06.04.2017 zostaje przełożony na 05.04.2017 godz. 13.00-14.00, pokój 3318

 

Ćwiczenia,  grupa 1:  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczna w domu, żłobku i przedszkolu - metodyka  z dnia 6.04. 2017 zostają przesunięte na 30.03.2017 godz. 8.10 - 9.45, sala nr 6 ul. Czerniakowska.


 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Prodziekanów, studenci, którzy nie zaliczyli ćwiczeń na platformie do mojego wykładu monograficznego w jęz. ang.,  Implications of Visual Impairment and Support Options, 10-0F-IVO, mogą złożyć podanie o warunek z tego przedmiotu. Zgoda na warunkowe zaliczenie przedmiotu i wykonanie ćwiczeń na platformie będzie podstawą do wpisania przeze mnie zaliczenia.

Platforma będzie ponownie udostępniona w dniach 1-9 kwietnia 2017 r.

 

Logowanie na platformie e-learningowej APS.

Adres: www.web.aps.edu.pl

Zalecane przeglądarki to Mozilla Firefox oraz Google Chrome.

W przypadku stosowania innych przeglądarek mogą wystąpić problemy z zapisaniem wyników!

Dostęp do ćwiczeń mają tylko te osoby, które są aktywne na liście w systemie USOS.

 

Po zalogowaniu trzeba przejść do ścieżki szkoleniowej:  Ćwiczenia do wykładumonograficznego kierunkowego w języku angielskim  A.Adamowicz-Hummel 10-0F-IVO 2016Z / 2016Zn.

Można logować się wielokrotnie.

Należy pamiętać, żeby wychodząc z kursu kliknąć link umieszczony w prawym górnym rogu: Zapisz i zamknij. Tylko wtedy wyniki zostaną zapisane.

Na końcu musi pojawić się komunikat ‘zaliczone’.

 

Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się na podstawie zaliczenia ćwiczeń na platformie na minimum 90%.

 

Materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń zostały Państwu wysłane w pięciu kolejnych numerowanych mailach.

 

Proszę o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym na wypadek, gdyby innymi drogami nie dotarła.

Pozdrawiam

Antonina Adamowicz-Hummel


W dniu 24.03.2017 zajęcia z sali 3077 zostają przeniesione do sali 3634.

W dniu 24.03.2017 w godz. 9.50-11.25 zajęcia  z auli A przeniesione zostają do sali 2120


 

 

Wykład z "Interwencji kryzysowej" dla IV PKL odbędzie się jednorazowo 29.03.17 o godz. 11.40 w sali 6308 ( ul. Spiska).


 

W dniu 24.03.2017 wykład z prof Garą dla I DZPE odbędzie się w godz. 8.00-11.25 w auli C, natomiast

 wykład z dr A. Bieńkowską dla I DZPE odbędzie sie 31.03.2017  w godz. 8.00-11.25 w auli C.


 W dniu 24.03 br. zajęcia z Organizacji procesu uczenia się z mgr. Maja Wenderlich odbędą się w godzinach 8.00-9.40 w sali 6A (Czerniakowska) zarówno dla grupy I jak i II. Zajęcia z dr. Edyta Zawadzka z Współczesnych kierunków teorii i praktyki pedagogicznej, odbędą się 24.03. br. od godziny 9.50 do 11.25 ( zarówno dla grupy I jak i II w sali 6A przy Czerniakowskiej).


 

Dr hab., prof. APS Maciej Tanaś - Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych w dniu 23 marca br. (czwartek) odwołuje         swój dyżur wraz z zajęciami.

     

Sekretariat


 

"21.03. 2017 na dyżur zapraszam w godz. 10.30-11.30. Za utrudnienia przepraszam, 
Bernadetta Kosewska"

W dniu 20.03.2017 dyżur dr U. Markowskiej-Manisty odbędzie się do godz. 12.00. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mailowy.


 

Dnia 20.03.17 zostaje odwołany dyżur dr Przemysława Florczaka oraz seminarium dla II roku.


 

 Wykłady z PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ dla studentów studiów stacjonarnych w semestrze letnim będą realizowane w dniach 24.03,31.03, 07.04, 10.04 i 24.04 w g. 8.50-14.15.

Pierwsze trzy zajęcia odbędą się w sali 1205 (ze zmianą sali na ostatniej godzinie - 2223), kolejne dwa w sali 3630 (ze zmianą sali na ostatniej godzinie - 3528). Na wykład zapraszam także studentki i studentów studiów niestacjonarnych.


 


Zajęcia "Psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania rozwoju małego dziecka" dla studentów I roku st. stacjonarnych,
odwołane w dniu 21.03.2017, odbędą się 28.03. 2017 godz. 15.20. W dniu 21.03. 2017 studenci będą zatem 
mieli podwójne zajęcia z dr Kucharczyk, a w dniu 28.03. 2017 - z dr Kurackim.

 

dr Sylwia  Galanciak - Prodziekan ds. kształcenia na   kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w           dniu 17 marca br.przenosi  swój dyżur na godzinę 13.30.    

 

     

Sekretariat


 

 Dyżur dr A. Kruk z dnia 11.03.2017 zostaje przełożony na 01.07.2017 godz. 12.00-13.00

 


Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Prodziekanów, studenci, którzy nie zaliczyli ćwiczeń na platformie do mojego wykładu monograficznego w jęz. ang.,  Implications of Visual Impairment and Support Options, 10-0F-IVO, mogą złożyć podanie o warunek z tego przedmiotu. Zgoda na warunkowe zaliczenie przedmiotu i wykonanie ćwiczeń na platformie będzie podstawą do wpisania przeze mnie zaliczenia.

Platforma będzie ponownie udostępniona w dniach 1-9 kwietnia 2017 r.

 

Logowanie na platformie e-learningowej APS.

Adres: www.web.aps.edu.pl

Zalecane przeglądarki to Mozilla Firefox oraz Google Chrome.

W przypadku stosowania innych przeglądarek mogą wystąpić problemy z zapisaniem wyników!

Dostęp do ćwiczeń mają tylko te osoby, które są aktywne na liście w systemie USOS.

 

Po zalogowaniu trzeba przejść do ścieżki szkoleniowej:  Ćwiczenia do wykładumonograficznego kierunkowego w języku angielskim  A.Adamowicz-Hummel 10-0F-IVO 2016Z / 2016Zn.

Można logować się wielokrotnie.

Należy pamiętać, żeby wychodząc z kursu kliknąć link umieszczony w prawym górnym rogu: Zapisz i zamknij. Tylko wtedy wyniki zostaną zapisane.

Na końcu musi pojawić się komunikat ‘zaliczone’.

 

Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się na podstawie zaliczenia ćwiczeń na platformie na minimum 90%.

 

Materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń zostały Państwu wysłane w pięciu kolejnych numerowanych mailach.

 

Proszę o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym na wypadek, gdyby innymi drogami nie dotarła.

Pozdrawiam

Antonina Adamowicz-Hummel


 

Szanowni Państwo,
W ramach przedmiotu  ‘Implications of Visual Impairment’ (10-0F-IMV) - studia stacjonarne - spotykamy się w sali 1203 na 5 wykładach (5 x 2 godz.) w piątki:
24 lutego
3 marca
17 marca
24 marca
31 marca
Uwaga: 10 marca nie ma zajęć.
 
Warunki zaliczenia tego przedmiotu to:
- obecność na przynajmniej 3 z 5 wykładów
- zaliczenie ćwiczeń na platformie na minimum 90%.
 
Ćwiczenia do wykładu będą udostępnione na platformie w okresie  1 marca – 2 kwietnia 2017.
Materiały do wykładów i ćwiczeń będą przesłane na adresy mailowe grup/osób, które Państwo podacie na wykładzie 24 lutego.  
Dr Antonina Adamowicz-Hummel

 

 

     Uwaga Studenci !!!!

Prosimy sprawdzać Ogłoszenia Dziekanatów  na stronie www.aps.edu.pl -> studenci -> ogłoszenia dziekanatów


 

 Prosimy o sprawdzenie planów zajęć przed zajęciami.