Ogłoszenia 


W dniach 17.01.2017 - 26.01.2017 dyżury dr K. Ziomek  - Michalak zostają ODWOŁANE


Dnia 18 stycznia (środa) zapraszam na dyżur w godzinach 8.45-9.45, s. 3532.

Za utrudnienia przepraszam, mgr B. Kosewska


 

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu "Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności" - prof. M. Wolan-Nowakowska - grupa wykładowa II DMPY odbedze sie w dniu 18.01.2017 godz. 11.40 - auala A


Uwaga

Dodatkowy termin egzaminów u prof. Włodzimierza Tyburskiego dla tych studentów, którym nie odpowiada ustalony termin 23.01.2017 r. godz. 8.30-9.30, odbędzie się 23.01.2017 r.  w godzinach dyżuru, czyli 13.30-15.30


 

Kolokwium zaliczeniowe z KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO dla grupy I DZEP(pedagogika o profilu praktycznym)
odbędzie się na ostatnich zajęciach o godz 11. 40 w sali 114 (gmach kolegium przy ul. Czerniakowskiej). Obecność obowiązkowa.   dr Ewa Lewandowska- Tarasiuk


 

Dyżury dr Małgorzaty Jabłonowskiej w dniu 16 i 17 stycznia 2016 zostają odwołane - zwolnienie lekarskie. W sprawach pilnych  proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.


 

Studenci I roku PE profil praktyczny - studia stacjonarne, którzy mieli ćwiczenia z przedmiotu Podstawy pedagogiki (z dr S. Jaronowską) w pierwszym cyklu (gr.4) - piszą kolokwium zaliczeniowe 23 I 17 (poniedziałek) godz. 15.20 aula A. Do kolokwium w tym terminie mogą też przystąpić osoby, które z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie złożyły go ze swoja grupą ćwiczeniową w dniu 19 I 17.


Egzamin z Psychopatologii rozwoju dla I DUPC u dr Beaty Hintze odbędzie się 01.02.2017 (środa) w auli B. 
I Grupa osoby z listy od A do K  od 12.00
II Grupa osoby z listy od L do Z  od 12.50


 

Dr Ewa Sokołowska w najbliższym tygodniu będzie miała dyżur  w dniu 15 stycznia 2017 (poniedziałek) w godzinach 10.00-11.00 (zamiast 12.00-13.00)

  


 

Egzamin z Metodyki edukacji polonistycznej (10-4S-MPL) odbędzie się 26 stycznia 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 11.00 w sali 3131.


  

1.      Egzamin z Diagnostyki w pedagogice specjalnej (st. niestacjonarne) odbędzie się 21. 01. 2017 r. o godz. 19.00 w auli C, zgodnie z terminem podanym przez dr B. Trochimiak na wykładzie.
2.      Egzamin poprawkowy odbędzie się 18. 02. 2017 r. o godz. 19.00 w auli C


 

1.          Egzamin z Diagnostyki w pedagogice specjalnej(st. stacjonarne) odbędzie się 27. 01. 2017 r. w auli C w godz. 9.00 – 12.00, zgodnie z  terminami podanymi przez dr B. Trochimiak na wykładzie .

   Podział grup  ćwiczeniowych:

-   godz. 09.00 –  cztery grupy dr B. Trochimiak
-   godz. 10.00 –  dwie grupy dr B. Trochimiak oraz  dwie grupy dr J. Gasik
-   godz. 11.00 –  pięć grup mgr K.  Kurackiego

           

2.    Egzamin   poprawkowy odbędzie się 17. 02.  2017 r. w auli C o godz. 9.00


 W dniu 12.01.2016 w związku z przerwą w dostawie ciepła zostają zawieszone zajęcia odbywające sie na ul. Spiskiej.


Dyżur dr Lidii Zabłockiej-Żytka z dn. 12.01.2017. zostaje przełożony na 18.01.2017. godzina 10.00-11.00.


 

Dyżur dr P. Florczaka w dn. 11.01 [środa] z powodu choroby zostaje ODWOŁANY.


Dyżury dr A. Dłużniewskiej odbywające się w czwarteki 12.01.2017 oraz 19.01.2017 zostają przeniesione z godz.  16.00-17.00 na godz. 15.00-16.00.


 

dr K. Ziomek-Michalak zmienia termin konsultacji z dnia jutrzejszego na piątek 13.01 o godz. 12.30-13.30.


 Starosta grupy II WPW proszony jest o zgłoszenie się do dr E. Roszyńskiej w sprawie zaliczenia z przedmiotu Rozwój mowy, gotowość do nauki czytania i pisania-metodyka.


 Zajęcia  z pzredmiotu Rowój mowy w przedszkolu i szkole -metodyka dla II EPW z dr E. Roszyńską odbędąsię również w dn. 13.01 oraz 20.01

 


 Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotów: Podstawy pedagogiki – I PE st. stacjonarne dla grup: 1, 3, 4, 6 i 7 (których ćwiczenia realizowane były w cyklu A) odbędzie się w dn. 23 I 17 podczas ostatniego wykładu (8.00-9.30 aula C). Pozostałe grupy, które aktualnie realizują ćwiczenia  z tego przedmiotu piszą kolokwium końcowe na ostatnich ćwiczeniach. Przypominam, że zgodnie z sylabusem kolokwium zaliczeniowe obejmuje treści wykładów i ćwiczeń.

Dorota Jankowska


 Dodakowe ćwiczenia z dr L. Zabłocką-Żytką dla PKL1 IV rok psychologii z MPCHS odbedą się 16.01.2017. 8.10-9.40 w sali 3628, zaś dla PKL2  IV rok psychologii z MPCHS dnia 23.01.2017.  8.10-9.40 w sali 3628.

 


 Pani dr Monika Dominiak-Kochanek przekłada dyżur z dnia 19.02 na 22.01 na godzinę 16.30.


Egzamin dla studentów II PLO-PW z przedmiotu Pedagogika dzieci z niepełnosprawnością ruchową odbędzie się 30.01.2017 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali 3526.

Egzamin dla studentów III WWR -WY z przedmiotu Pedagogika wczesnoszkolna odbędzie się 30.01.2017 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali 3526.
                                                          dr Iwona Konieczna


 

- Egzamin z Biomedycznych podstaw rozwoju (10-2F-BPR1) odbędzie się w dn. 26.02.2017r. w godz. 9-10 w auli B. Szczegóły na najbliższych zajęciach (15.01.2017r.)
- Zaliczenie wykładów z Biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania (I DZPE) odbędzie się 31.01.2017r. w godz. 13-14.30 w auli C. Szczegóły na najbliższych zajęciach tj. 12.01.2017r.
dr Iwona Patejuk-Mazurek


 

Egzamin poprawkowy z Socjologii edukacji  - dr B. Przybylski dla studentów II roku studiów niestacjonarnych odbędzie się 03.02.2017 r. w auli A o godzinie 16.


Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu: Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności się w dn. 11 stycznia 2017 r. g. 11.40 w Auli A (podział na 2 grupy).

Obecność obowiązkowa.


 


Egzamin z przedmiotu Współczesne koncepcje pedagogiki specjalnej odbędzie się 03.02.2017 o godz. 9.00 w sali 3526.


Dr Elżbieta Wojtasiak
Terminy egzamniów w semestrze zmiowym 2017r.:
1. Rehabilitacja społeczna i zawodowa - studia stacjonarne - 25 stycznia 2017 -
godz. 14.00 - 15.00 (grupa I) oraz 15.00 - 16.00 (grupa II) - sala AULA B

2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia stacjonarne II RSA - 30 stycznia 2017 -
godz. 11.00 - 13.00 - sala 1076

3. Rehabilitacja społeczna i zawodowa - studia niestacjonarne - 29 stycznia 2017 -
godz. 13.15 - 14.15 (grupa I) oraz 14.30 - 15.30 (grupa II) - sala AULA C


Seminarzyści dr B. Szurowskiej proszeni są o kontakt z dr A. Jegier.

Szanowni Państwo,

W związku z dniem rektorskim 2 stycznia 2017 r.  uprzejmie informuję, że kolejne (ostatnie) dwa wykłady z przedmiotu ‘Implications of Visual Impairment and Support Options’  (wykład monograficzny kierunkowy  w języku angielskim dla studentów II r studiów stacjonarnych 2go stopnia), 10-0F-IVO, odbędą się poniedziałki  9 i 16 stycznia 2017 r.

 

Przypominam również, że

- zajęcia odbywają się w sali 1206;

- warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach (minimum 3 obecności) i zaliczenie ćwiczeń na platformie na minimum 90%;

- ćwiczenia do wykładu są udostępnione na platformie w okresie 30 października – 15 stycznia;

- platforma  nie będzie otwarta ponownie;

- materiały do wykładów i ćwiczeń zostały przesłane na adresy mailowe grup/osób, które Państwo podaliście na wykładach 5 i 12 grudnia;

- termin wpisania zaliczenia przedmiotu upływa 24 stycznia 2017 r.

 


 

Egzamin z podstaw pedagogiki dla  studentów u dr M. Grzelak-Klus
-pedagogiki specjalnej I stopnia (stacjonarnej)
ZEROWY: 23.01.2017 aula C; gr. 1-6 od 13.30, gr. 7-13 od 14.20,
I TERMIN: 27.01.2017 aula C; gr. 1-6 od 15.00, gr. 7-13 od 16.00,
POPRAWKA: 13.02.2017 aula C; od 11.00,

-pedagogiki specjalnej I stopnia (niestacjonarnej)
ZEROWY: 11.02.2017 aula A; od 9.40,
I TERMIN: 19.02.2017 aula C;  od 9.00,
POPRAWKA: 25.02.2017 aula B; od 11.30,

-pedagogiki I stopnia (niestacjonarnej)
ZEROWY: 17.12.2016 aula B; od 9.40,
I TERMIN: 21.01.2017 sala 2120;  od 12.00,
POPRAWKA: 25.02.2017 aula A, od 9.00,

 


Psychologii, IV rok, studia niestacjonarne, specjalność WiK:

18 lutego 2017 - 10.00-10.35 - Egzamin z Psychologii Szkolnej - 1 termin (Dr E. Sokołowska) - sala 3429

 

26 lutego 2017 10.00-10.35Egzamin Poprawkowy z Psychologii Szkolnej  (Dr E. Sokołowska) - sala 3429

Psychologii, III rok, studia niestacjonarne:

 

26 lutego 2017 11.00-11.35Egzamin Poprawkowy z Narzędzi Diagnozy Psychologicznej Dziecka  (Dr E. Sokołowska) - sala 2120


W dniu 14.12.2016 w godz. 11.40-13.15- GODZINY REKTORSKIE.

Pan Rektor zaprasza wszystkich na współne kolędowanie.


 Egzamin z historii myśli i praktyk wychowania dla studentów stacjonarnych I roku pedagogiki praktycznej odbędzie się 27 stycznia 2017w sali 3310, grupa 1 od 11.00 do 11.45, grupa 2 od 11.45 do 12.30, grupa 3 od 12.30 do 13.15, grupa 4 od 13.15 do 14.00.

 Serdecznie pozdrawiam

Alicja ZagrodzkaW dniach 13.12 i 17.01 (wtorek) zajęcia z:

- dr I. Konieczną o godz. 11.4-13.15 z sali 3016 zostają przeniesione do 3213 (sala senatu)

- mgr Prokopczuk o godz. 13.30-15.05 z sali 3016 zostają przeniesione do 3213 ( sala senatu).


 

Dyżur dr Urszuli Gosk  z dnia 11.12.2016 zostaje przeniesiony na dzień 14. 01 2017 w godz. 13.15-14.15 sala 3532

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyżury dr Lidii Zabłockiej-Żytka od grudnia 2016 odbywają się we wtorki 13.00-14.00 ul. Spiska 16 p. 6103 oraz w czwartki 11.30-12.30 ul. Szczęśliwicka 40, p. 3609


Dyżur dr J. Gasik zostaje przeniesiony z czwartku godz.17.10 - 18.10 na wtorek 13.15 - 14.15. 
Dyżur dla studiów stacjonarnych dr E. Sokołowskiej z dnia 21 stycznia 2017, 13.30-14.30 zostaje przeniesiony na dzień 11 lutego 2017 w godz. 14.45-15.45

Zajęcia dla IV WIK 1 z dr D. Kuncewicz (mgr Ratajska) będą odbywały się w czwartki w godz. 17.10-18.45 sala 3088.


 

Egzamin ze współczesnych problemów psychologii u pani dr. Dominiak-Kochanek dla studentów I roku pedagogiki ogólnej (studia uzupełniające) odbędzie się w dniu 26.01.2016 w auli B w godz. 9.00-12.00.


 Egzamin z psychologii społecznej  u pani dr. Dominiak-Kochanek dla studentów I roku pedagogiki specjalnej odbędzie się w dniu 31.01.2017 w auli C w godz. 10.00-13.00.


Egzamin z psychologii społecznej i wychowawczej u pani dr. Dominiak-Kochanek dla studentów II roku pedagogiki ogólnej odbędzie się w dniu 25.01.2017 w auli B w godz. 9.00-12.00.


 Grupa PKL2 zajęcia z Psychologii zdrowia z dr L. Zabłocką-Żytka zaczyna od 05.12.2016. zajecia odbywać się będą w godzinach 13.30-15.00.


Zajęcia z Psychologii zdrowia dla PKL rok III stacjonarne
  1. Wykłady w tym cyklu z dr Tabak zostają odwołane
  2. 3 wykłady odbędą się w II cyklu w terminach 01.12; 08.12; 15.12.2016 w Auli C w godzinach 15.20-16.55 z dr Lidią Zabłocką- Żytka
  3. 3.   Ćwiczenia dla PKL 1 zostają przeniesione z czwartku na poniedziałek. Najbliższe ćwiczenia odbędą się 21.11.2016 13.30-15.00 w 1109 oraz 28.11.2016. 13.30-15.00 w 3077
  4. 4.   Ćwiczenia dla PKL 2 odbędą się w 2. Cyklu w poniedziałki 13.30-15.00 w s. 3016
  5. 5.   Ćwiczenia dla PKL 3 odbędą się w 2. Cyklu w czwartki 9.50-11.25 w s. 1207 od 01.12.2016.

Ćwiczenia poprowadzi dr Lidia Zabłocka-Żytka lzablocka@aps.edu.pl

 


Zajęcia z prof H.Ciążelą z II EPR oraz II DZEP zostaną odrobione:

ćw 30.11 godz. 15.20- ul. Spiska

wykład 24.01, godz. 11.40 s.1027 


  Egzamin u prof. H.  Markiewicz z przedmiotu "Historia wychowania " odbędzie się:

- na studiach stacjonarnych 1.02.2017 o godz. 10.00, aula C

- na studiach niestacjonarnych 4.02.2017 o godz. 10.30, aula A


 

Pierwsze zajęcia z przedmiotu ‘Implications of Visual Impairment and Support Options’  (wykład monograficzny kierunkowy  w języku angielskim dla studentów II r studiów stacjonarnych 2go stopnia), 10-0F-IVO, odbędą się w poniedziałek, 5 grudnia 2016 r.  w godz. 15:20-16:55 w Auli A. Kolejne cztery wykłady odbędą się poniedziałki 12, 19.XII.2016 r. i 2 i 9 stycznia 2017 r.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń na platformie na minimum 90%. Ćwiczenia do wykładu są udostępnione na platformie w okresie 30 października – 15 stycznia. Termin wpisania zaliczenia przedmiotu upływa 24 stycznia 2017 r.

Materiały do wykładów i ćwiczeń zostaną przesłane na adresy mailowe grup/osób, które Państwo podacie na wykładzie 5 grudnia.


 

Dyżury p. mgr Jolanty Skubisz w semestrze zimowym 2016/17 
odbędą się w dniach: 18.01. 2017 r. godz. 12.00-13.00 oraz  25.01.2017 r. godz. 12.00-13.00


 Dyżury dr R. Nguyen odbędą się w następujacych terminach:

15.10.2016 r. (sobota) - godz. 14.55 - 16.30 – 3429
29.10.2016 r. (sobota) - godz. 14.55 - 16.30  2202
05.11.2016 r. (sobota) - godz.  14.55 - 16.30 3016 
20.11.2016 r. (niedziela) - godz. 11.20 - 12.55 – 3305
04.12.2016 r. (niedziela) - godz. 11.20 - 12.55 – 3094
07.01.2017 r. (sobota) - godz. 16.35 - 18.10 – 2105
21.01.2017 r. (sobota) - godz. 11.20 - 12.55 – 1206
04.02.2017 r. (sobota) - godz. 11.20 - 12.55 – 3332  
19.02.2017 r. (niedziela) - godz. 13.15 - 14.50 – 3232

 

 

     Uwaga Studenci !!!!

Prosimy sprawdzać Ogłoszenia Dziekanatów  na stronie www.aps.edu.pl -> studenci -> ogłoszenia dziekanatów


 

 Prosimy o sprawdzenie planów zajęć przed zajęciami.