Ogłoszenia INFORMACJE O AKTUALNYCH DYŻURACH WYKŁADOWCÓW ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE USOS-WEB

Dr Aneta Jegier będzie zaliczać praktyki w dniu 25 września 2017r. w godzinach 7:30 - 9:00 w sali 3309.


Dyżur mgr G. Gajewskiej odbedzie się w dniu 24.09.2017 (niedziela) od 10-11 godz. w sali nr 3412


 dr T. Głowik informuje, że przekłada dyżur z środy (20.09) na   czwartek w godz. 8-9.30


Dr hab., prof.  APS Maciej Tanaś - Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych w dniu 20 września br. (środa)            odwołuje swój dyżur.


dr Dorota Jankowska- Prodziekan ds. kształcenia na kierunku pedagogika w dniu 20 września br. (środa)odwołuje swój dyżur. 


 

Dorota Jankowska z uwagi na uczestnictwo w Forum Polsko-Ukraińskim musi odwołać dyżur w dniu 20 IX 17. Przeprasza za utrudnienia. Dodatkowy dyżur - 26 IX 17 godz. 12.00-13.00


 

Z powodu wyjazdu na konferencje w dniach 19-20.09. 2017 r. dyżur dr U. Gosk zostaje przeniesiony na 18.09. 2017 r. w godzinach 13.30-14.30. 


 

Dyżur mgr B. Retmaniak-Pikulskiej odbędzie się  w środę 20  września w godz.8 min.30 do godz. 10 - sala 3131-

ostateczny termin zaliczenia praktyk


 

Studentów, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego z przedmiotu Pedagogiczne podstawy wychowania przedszkolnego
 zapraszam 18.09.(poniedziałek) na godz. 8.00 do pok. 3518.
dr Iwona Konieczna

 

Dodatkowy termin egzaminu poprawkowego z Pedagogiki Społecznej dla II roku studiów stacjonarnych Pedagogiki u Profesor Smolińskiej-Theiss odbędzie się dnia 18 września 2017 r. o godzinie 14:00 Auli B.


 

 

dr Sylwia  Galanciak - Prodziekan ds.  kształcenia na  kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych przekłada swój dyżur z dnia 13 września(środa) na dzień  12 września (wtorek) w godz. 9.30-10.30  


 

W dniu jutrzejszym (tj 13.09.2017 r.) dr U. Gosk pełni dyżur w godzinach 9:00-10.00.


 

Dyżur dr Aleksandry Tłuściak-Deliowskiej w związku z wyjazdem na konferencję naukową zostaje przełożony z czwartku 14 września na środę 13 września i odbędzie się w godz. 9.00-10.00.

 

W razie pilnych pytań, prośba o kontakt mailowy.

 

Uwaga! Informacja dla Studentek studiów stacjonarnych – II rok,
lektorat z języka rosyjskiegoPisemny egzamin poprawkowy z języka rosyjskiego odbędzie się w dniu
14.09.17 w godzinach 12-13.30, sala 3429.

Osoby z niezaliczonym egzaminem ustnym powinny zgłosić się na egzamin w
tym samym dniu, tj. 14.09.17, o godz.11.20, sala 1120.


mgr Ewa TrzeszczkowskaEgzamin poprawkowy z przedmiotów  Teoretyczne podstawy kształcenia zintegrowanego i Pedagogika przedszkolna obędzie się we wtorek 12.09.2017 godzina 12.00-14.00 pokój 3433

prof. Józefa Bałachowicz


 Terminy rozliczania praktyk u mgr Mai Wenderlich:
20.09, 21.09, 22.09 od godziny 9 do 11. Pokój 3318 przy ulicy Szczęśliwickiej 40. Proszę mieć ze sobą ksero karty praktykanta.


 

Egzamin poprawkowy z Psychologii Różnic Indywidualnych dr D.Ścigała odbędzie się 13.09.2017(środa) o godzinie 12.00 w sali 3632


 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu: Wprowadzenia do metod badania społeczności.

Termin: 13.09 10:30 - 11:30

Miejsce: sala 1070

 Izabela Kaźmierczak, PhD


 

Szanowni Studenci,

we wrześniu zapraszam na dyżury (i zaliczenie praktyk) w następujących terminach:

12.09.17 - g.11 - 14, p.3414

22.09.17 - g.11 - 15, p.3414

26.09.17 - g.11 - 15, p.3414 (ostatni termin konsultacji ws zaliczenia praktyk)

Grażyna Hennel

 


 

Szanowni Państwo,

 przypominam, że egzamin z Psychologii Różnic Indywidualnych odbędzie sie za tydzień, 13 września o godzinie 11.00 w auli A. Proszę zarezerwować sobie czas do 12.00, choć pewnie skończymy wcześniej.

 Pozdrawiam,

Ewa Witkowska


 


Egzaminy    poprawkowe u dr Roberta Pawlaka z Mikrostruktur, Podstaw socjologii, Socjologii, Współczesnych problemów socjologii, odbędą się we wtorek
  12 września o  godzinie 11.00 w sali 2102


1)  Edukacja matematyczna w przedszkolu i szkole – metodyka 10-1S-EMP - stacjonarne - II EPW  
egzamin poprawkowy 12.09.2017 godz. 12.30
 2) Edukacja matematyczna dzieci ze wspomaganiem rozwoju   umysłowego – metodyka 10-1S-EMD 
-  niestacjonarne - II ZZ/PE-WPW 4 egzamin poprawkowy 17.09.2017 godz. 11:00 (egzaminator: Prof. zw. dr hab. Edyta  Gruszczyk-Kolczyńska)
 3) Edukacja matematyczna w przedszkolu i szkole –  metodyka 10-1S-EMP 
-  niestacjonarne - II ZZ/PE-EPW-PRAKTYCZNA egzamin poprawkowy 17.09.2017 godz. 14:00           
           
Egzamin poprawkowy z Metodyki kształcenia i wychowania w przedszkolu specjalnym odbędzie się 11.09.2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.30 w sali 3605,
zaś egzamin poprawkowy z Pedagogicznych podstaw wychowania przedszkolnego odbędzie się też 11.09.2017 roku o godz. 10.00 w sali 3605.


Egzamin poprawkowy (ostateczny termin) dla I r studiów stacjonarnych - dr J. Grzesiewska -- z Biomedycznych podstaw
rozwoju i zachowania odbędzie się
w dniu 11.09.17 godzina 10.15 sala 3232,

 Dyżur mgr B. Retmaniak-Pikulskiej odbedzie się w sobotę 9 września w godz.9 min.30 do godz. 11 - sala 1070


Dr Aneta Jegier zaprasza w sprawie zaliczania praktyk w dniach 13 i 20 września w godzinach 8:00 - 10:00.

Dr Anna Kruk

Termin egzaminu poprawkowego dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach sesji - przedmiot: Zarządzanie placówką socjalną na czwartek 14 września godz. 12.00 sala 2206


 

Prof. Jerzy Szmagalski zaprasza zainteresowane studentki i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na egzaminy poprawkowe w formie pisemnej w dniu 6 września w sali 2120:

Instytucje pomocy społecznej - godz. 17:00
Historia pracy socjalnej - godz. 18:15.


Dyżur mgr G. Gajewskiej odbędzie sie w dniu 9.09.2017 (sobota) godzina od 10-11 w sali nr. 3412


Terminy zaliczenia praktyk pedagogicznych u dr Lucyny Milewskiej -Monety:

piątek 8.09.2017 godz 10-12, s.1204

piątek 22.09.2017 godz 16-18, s.1204


Dyżur dra T. Głowika zostaje przełożony ze środy 06.09.2017 na wtorek 05.09.2017 w godz. 12.30-13.30


Dr hab. prof. APS Małgorzata Kupisiewicz

egzamin poprawkowy 6.09.2017 sala 3528 godz. 10.00

 

Studia Stacjonarne

II SUR-PW;   II SUR-WY       Metodyka  wychowania przedszkolnego dziecka z wadą słuchu

 

Studia niestacjonarne

II ZZ/PC SUR-PW        Metodyka  wychowania przedszkolnego dziecka z wadą słuchu

II ZU/PC-STP            Diagnoza i terapia ucznia z wadą słuchu z trudnościami w uczeniu się matematyki


 


Egzamin poprawkowy u Prof. F. Szloska odbędzie się 12 września (wtorek) o godz. 16.00 w sali 3429.

Egzaminy poprawkowe ustne dla I i II roku WWR z przemiotów prowadzonych przez dr R. Piotrowicza 
odbędą się 14.09.2017 godz. 09.00 - 14.00 - sala 3530


Egzamin poprawkowy z przedmiotu Formowanie się i dynamika grup (Psychologia, III SPO, dr Karolina Konopka):
6.09 / 13.09, g. 11.00-12.00, p. 3608

Terminy dyżurów wrześniowych dr Lidii Zabłockiej-Żytka, pokój 3609:
01.09.2017.- 8.00- 9.30
06.09.2017.- 9.00-11.00
11.09.2017.- 10.00-12.00
18.09.2017.- 10.00-12.00
25.09.2017.- 10.00-12.00
29.09.2017.- 18.00-19.30

Egzamin z PEDAGOGIKI PORÓWNACZEJ odbędzie się DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH dn. 6 WRZEŚNIA 2017 R. o g. 8.30 w sali 3605, a DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH dn. 9 WRZEŚNIA 2017 R. o g. 8.30 w sali 3526.


Egzamin poprawkowy z PEDAGOGIKI SZKOLNEJ dla II roku specjalności animacja społeczno-kulturowa odbędzie się 13 września 2017 r. o g. 8.30 w sali 3605.


 

Ostatnie spotkanie z opiekunem Praktyki asystencko-pedagogicznej w przedszkolu (40h) I ZU/PE-PEW odbędzie się 9 września o godz. 9.00 w sali 3431.

Ostatnie spotkanie z opiekunem Praktyki pedagogiczno-korekcyjnej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach podstawowych - 3 tyg. (60h) II ZU/PE-PEK odbędzie się 9 września o godz. 9.00 w sali 3431.
Egzamin poprawkowy z przedmiotu Kierunki pedagogiki współczesnej u Prof. B. Milerskiego, który odbędzie się 13 września, środa o godz. 13.00, spotkanie przed pokojem 3440.

Dyżur dra T. Głowika w dniu 30.09.2017 odbędzie się w godz. 8.30-9.30.


Egzamin poprawkowy dla I r studiów stacjonarnych z Biomedycznych podstaw rozwoju i zachowania odbędzie się
w dniu 04.09.17 godzina 10 sala 3232, oraz dla studentów studiów zaocznych z tego samego przedmiotu w dniu 10.09.17 godz 8.15
 i 10.09.17 godz  9.15 dla studiów  niestacjonowanych z podstaw neuropatologii. --- sala AULA A - dr J. Grzesiewska

Egzamin poprawkowy z Podstaw wiedzy i umiejętności z języka polskiego I ERI-ED, I SUR-ED, I PLO-ED odbędzie się 8 września (tj. piątek) o godz. 18.00 w sali 2120.
Egzamin poprawkowy z Metody wspomagania rozwoju dziecka III PWK odbędzie się 8 września (tj. piątek) o godz. 18.00 w sali 2120.
Egzamin poprawkowy z Trudności w uczeniu się czytania i pisania - diagnoza i terapia III PWK odbędzie się 8 września (tj. piątek) o godz. 18.00 w sali 2120.
Egzamin poprawkowy z Podstawy i metodyki edukacji polonistycznej w klasach I-III II WPW odbędzie się 8 września (tj. piątek) o godz. 18.00 w sali 2120.
Egzamin poprawkowy z Podstawy pedagogiki trudności w uczeniu się IZU/PE-PEK odbędzie się 9 września (tj. sobota) o godz. 8.00 w sali 1115. Istnieje również możliwość podejścia do egzaminu poprawkowego 8 września (tj. piątek) o godz. 18.00 w sali 2120.
Egzamin poprawkowy dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach sesji - przedmiot: Zarządzanie placówką socjalną odbędzie się w czwartek 14 września godz. 12.00 sala 2206.  dr A. Kruk

Egzamin poprawkowy u dr Marii Jankowskiej odbędzie się 5.09. o godz 9 w sali 3623

 

 Egzamin poprawkowy z przemiotu "Genetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwoju człowieka" - prof. T. Mazurczak dla studentów 1 roku psychologii, zarówno dziennym jak i niestacjonarnym odbędzie się 7 września br.o godz.10.00 w auli A.


 

“Egzamin poprawkowy z Psychologii Społecznej dla pierwszego roku psychologii (studia dzienne)u dr Pawła Smółki odbędzie się 9 września o godzinie 10.00 w sali 1115”

 

 

Egzamin poprawkowy na studiach niestacjonarnych z przedmiotów: Edukacja Matematyczna ze wspomaganiem rozwoju umysłowego - metodyka, Wspieranie dzieci w rozwoju umysłowym w przedszkolu i szkole odbędzie się 15.09.2017 godzona 14.00, pokój 3308 i 16.09.2017 godzina 9.00, pokój 3308


Egzamin poprawkowy ze Statystyki u dr Magdaleny Rowickiej odbędzie się 10.09.2017 o godz 13:00 w sali 3631.


 

Poprawa u dr Agnieszki Bieńkowskiej z „Psychologii rozwoju człowieka”  dla studentów I roku Pedagogiki (studia stacjonarne) odbędzie się 12.09.2017 o godzinie 10.30 w auli A.

Poprawa u dr Agnieszki Bieńkowskiej z „Psychologii rozwoju człowieka”  dla studentów I roku Pracy socjalnej (studia niestacjonarne) odbędzie się 09.09.2017 o godzinie 10.00 w sali 1107.


Egzamin poprawkowy z przedmiotów: wprowadzenie do pracy socjalnej, pedagogika społeczna i opieka, pomoc, wsparcie odbędzie się:

4 września 2017 r. w godzinach 13.00-14.00 w sali 3411. - ZMIANA GODZIN EGZAMINU
dr E. Januszewska
Szanowni Państwo, dyżur dr Urszuli Markowskiej-Manista w dn. 21 sierpnia
w związku z prowadzonym wykładem naukowym zostaje odwołany.
Pani Doktor jest do Państwa dyspozycji na dyżurze w 17.08 w godzinach: 10.30-11.30
sala 3607.
W razie pilnych pytań prosi o kontakt e-mailowy.

Egzamin z dr D. Wiśniewską z Psycholigii rozwoju człowieka z elementami psychopatologii dla st. niestacjonaranych  odbędzie się w dniu 06.09.2017  o godz. 15.30 sala 3628. 


 

Uwaga

 Dodatkowe zaliczenia dla seminarzystów i poprawkowe z przedmiotu ,,Tożsamości i stereotypy narodów Europy Wschodniej” u prof. Ryszarda Radzika odbędą się  25.09.2017 r. o godz. 15.00 w sali 2109


 

Uwaga

Pilna informacja dla studentów II roku socjologii –

seminarzystów p. prof. Renaty Siemieńskiej - Żochowskiej

 

Szanowni Państwo Studenci, uprzejmie proszę o przesłanie na adres e-mail Pani Profesor  prac magisterskich w celu ich sprawdzenia. Termin wysyłania prac mija 20.08.2017 r.

Jednocześnie informuję, że kontakt z Panią Profesor w terminie 2-16.09. 2017 r. nie będzie możliwy.


 

 

Szanowni Państwo,
Egzamin poprawkowy z przedmiotu pedagogika specjalna odbędzie się w dniu 8 września 2017r. (piątek) o godzinie 12 w auli A - zapraszam
Egzamin poprawkowy z przedmiotów: Integracja społeczna i wybrane metody i systemy wsparcia  odbędzie się w dniu 8 września 2017r.(piątek) o godzinie 13 w auli A - zapraszam

Serdecznie pozdrawiam i dziękuję,
Małgorzata Sekułowicz


 

Egzamin poprawkowy u dr Szulawskiego z psychologii społecznej odbędzie się 09 września o godzinie 9.00 w sali  1115


 Egzamin poprawkowy z przedmiotów: wprowadzenie do pracy socjalnej, pedagogika społeczna i opieka, pomoc, wsparcie odbędzie się:

4 września 2017 r. w godzinach 10.00-12.00 w sali 3411.
dr E. Januszewska


 

EGZAMINY POPRAWKOWE U PROF HAJNICZ ODBĘDĄ SIĘ:

4.09.2017 w godz. 13.00-15.00, s.2120- Pedagogika wczesnoszkolna

6.09.2017 w godz. 1.00-13.00, s.3526- Pedagogika opiekuńcza

13.09.2017 w godz. 11.00-13.00, s.3526- Pedagogika lecznicza


 Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Przywództwo organizacyjne" - prof. Z. Czajk

odbedzie się w dniu 09.09.2017 godz. 9.00 - sala 3418Egzamin poprawkowy z Pedagogiki Społecznej prowadzonej przez prof. dr hab. Barbarę Smolińską-Theiss,
odbędzie się w dniu 6 września o godzinie 11:00 w sali 2120.

 

Egzamin poprawkowy
z przedmiotu: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
odbędzie się 15.09.2017r. o godz. 11.30 sala 3526
Dr Hubert Iwanicki


  Egzamin poprawkowy z Biologiczne podstawy zachowania (20-3F-BPZ1 - Wykład prof. Jolanty Zagrodzkiej) odbędzie się 10.09.2017 (niedziela) o godzinie 11:30 w Auli B.


Egzamin poprawkowy z przedmiotu diagnoza kompetencji szkolnych dzieci odbędzie się 4 września g. 9.00 s. 3412

 A.Konieczna


Egzaminy w sesji poprawkowej z przedmiotu Pomoc społeczna w wybranych krajach dla studiów stacjonarnych oraz Wiedza o gospodarce (dla stacjonarnych i niestacjonarnych) odbędą się 12 września we wtorek od godz. 10.00 w sali 1204.

dr Rafał Maciąg

 Egzamin poprawkowy z przedmiotu „ Integracja społeczna” odbędzie się 2.09.2017 w sali 3526 o godz. 11.00, a egzamin poprawkowy z przedmiotu „Pedagogika specjalna” w tym samy dniu i w tej samej sali o godz. 12.00. dr J. Kirsten


W odpowiedzi nas składane prośby Państwa studentów, którzy nie zaliczyli
przedmiotu Współczesne problemy socjologii w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia dr Robertem Pawlakiem
informujemy, że decyzją Dziekana WNP możliwe jest przeprowadzenie
egzaminu poprawkowego we wcześniejszym terminie (przed sesją poprawkową)
- tzn. w dniu 18 VI godz. 13.00-15.30 sala 2102. Poprawa będzie miała
formę ustną.

Przystąpienie do egzaminu w tym terminie traktowana jest jako
wykorzystanie regulaminowego prawa do poprawy.

 Dyżur prof. M. Wolan-Nowakowskiej w dn. 12.06 zostaje odwołany. Dodatkowe konsultacje odbęda się w dn. 09.08.17 r. o godz. 12.30-13.30


Zgodnie z decyzją Prodziekanów, studenci, którzy nie zaliczyli ćwiczeń na platformie do mojego wykładu monograficznego w jęz. ang.,  Implications of Visual Impairment and Support Options, 10-0F-IVO, mogą złożyć podanie o warunek z tego przedmiotu. Zgoda na warunkowe zaliczenie przedmiotu i wykonanie ćwiczeń na platformie będzie podstawą do wpisania przeze mnie zaliczenia

Platforma będzie ponownie udostępniona w dniach 1-9 kwietnia 2017 r.

 

Logowanie na platformie e-learningowej APS.

Adres: www.web.aps.edu.pl

Zalecane przeglądarki to Mozilla Firefox oraz Google Chrome.

W przypadku stosowania innych przeglądarek mogą wystąpić problemy z zapisaniem wyników!

Dostęp do ćwiczeń mają tylko te osoby, które są aktywne na liście w systemie USOS.

 

Po zalogowaniu trzeba przejść do ścieżki szkoleniowej:  Ćwiczenia do wykładumonograficznego kierunkowego w języku angielskim  A.Adamowicz-Hummel 10-0F-IVO 2016Z / 2016Zn.

Można logować się wielokrotnie.

Należy pamiętać, żeby wychodząc z kursu kliknąć link umieszczony w prawym górnym rogu: Zapisz i zamknij. Tylko wtedy wyniki zostaną zapisane.

Na końcu musi pojawić się komunikat ‘zaliczone’.

 

Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się na podstawie zaliczenia ćwiczeń na platformie na minimum 90%.

 

Materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń zostały Państwu wysłane w pięciu kolejnych numerowanych mailach.

 

Proszę o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym na wypadek, gdyby innymi drogami nie dotarła.

Pozdrawiam

Antonina Adamowicz-Hummel

 


 

     Uwaga Studenci !!!!

Prosimy sprawdzać Ogłoszenia Dziekanatów  na stronie www.aps.edu.pl -> studenci -> ogłoszenia dziekanatów


 

 Prosimy o sprawdzenie planów zajęć przed zajęciami.