EN

 


  INFORMACJE O AKTUALNYCH DYŻURACH WYKŁADOWCÓW

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE USOS-WEB


27.05.2018 roku (niedziela) godz.9.00 pok.3518 odbędzie się zaliczenie praktyki dla studentów II roku studiów II stopnia specjalność Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną: Praktyka pedagogiczno-dyplomowa w szkołach podstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. dr Iwona Konieczna


Informacja dla studentów II roku, II stopnia
Studia niestacjonarne 
Egzamin pisemny (test wyboru) z przedmiotu Autorstwo życia a niepełnosprawność odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 26 maja 2018 o godz.9.00. 
Ponieważ większość osób już zaprezentowała pracę grupową to po egzaminie pisemnym wszystkie osoby, które do tej pory nie zdążyły zaprezentować tematu lub nie były obecne w trakcie prezentacji będą miały taką możliwość w ramach części ustnej warunków zaliczenia przedmiotu. 
Marta Pągowska 

"W dniu 26.05.2018 odbędzie się zaległe seminarium magisterskie dr Joanny Łukasiewicz-Wieleba (pokój 3406, godziny 8:00-10:30). W tym terminie zapraszam także zainteresowanych, jako opiekun studentów 2 roku studiów uzupełniających niestacjonarnych."


Seminarium dr Diany Aksamit z dnia 23.05.2018 (środa) zostaje przełożone na wtorek 22.05.2018 godz. 11.40-13.15 sala 3530.


Dnia 22.05.2018. dyżur dr Lidii Zabłockiej -Żytka odbędzie się w godzinach 9.00-10.00 ul. Spiska 16.

 

Studenci  2 roku i 3 roku ERI, 

seminarium dr K. Smolińskiej w dniu 23.05.18 r. i 30.05. 18  zamiast godzin 15:20 - 16:55 i 17:10 - 18:45 odbędzie się w godzinach 07:00 - 10:45 w pokoju 3530.


 

W dniu 18.05.2018 zajęcia z sali 1115
w godz. 8.00-9.35 zostają przeniesione do sali 3605.


W dniu 18.05.2018 zajęcia z sali 3310 zostają przeniesione
w godz. 9.50-13.15 do sali   1208
w godz. 13.30-16.55 do Sali 3332


W dniu 18.05.2018 zajęcia z auli C zostają przeniesione
w godz. 8.00-11.25 do auli A.


 

 

W dniu 18.05.18 zajęcia o godz.9.50 z dr J.Zalewską dla II WZP zostają przeniesione do sali 2202.


 

Termin rozliczenia praktyk u mgr. Barbary Retmaniak-Pikulskiej;

20.05 br. godz.12:00-13:00 - 3088

proszę przynieść ze sobą xero karty praktykanta.


 

informacja dla studentów niestacjonarnych Pedagogiki specjalnej - III rok I stopnia i II rok II stopnia. 
Dodatkowe seminarium licencjackie i magisterskie u dr Justyny Gasik odbędzie się w dniu 20.05 w godzinach 13.00 - 15.00, w sali 3510

Egzamin na fakultecie „Fałszywa pamięć – czy możemy ufać naszym wspomnieniom?” (dr J. Ulatowska) odbędzie się 08.06.2018 r. o godzinie 11.40 w auli A.


 

Dr Robert Pawlak

W dniach 22-25 maja zajęcia odwołane.

Zajęcia odrabiane będą 7 i 8 czerwca.

 

7 czerwca 8:00 seminarium s.1107

8 czerwca 8:00 socjologia polityki ćw, s. 2202

8 czerwca 9:50 Wprowadzenie do socjologii polityki wykład, s. 2120

8 czerwca 11:40 Wprowadzenie do socjologii polityki ćw. 2202


 

 

dr Sylwia Galanciak - Prodziekan ds. organizacyjnych odwołuje swój dyżur w dniu 16.05.18r. (środa) i przenosi go na 17.05.18r. (czwartek) w godz. 12.00 – 13.00


 

Dyżur dr Lidii Zabłockiej -Żytka dnia 15.05.2018. odbędzie się w godzinach 9.00-10.00 ul. Spiska 16.

 

W dniu 25.05 zajęcia z dr Kolwasem z II EDB o godz. 9.50 odbędą się w sali 1027.


 Dr Hubert Iwanicki odwołuje swój dyżur w dniu 24.05.2018r. (czwartek)
i wyjątkowo przenosi go na 25.05 (piątek) w godz. 13.30-14.30


 Szanowni Państwo

Egzamin z PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się 19 czerwca 2018 roku w godzi. 9.30-11.00 w sali 3429, dla studentów studiów niestacjonarnych - w dniu 16 czerwca 2018 roku w sali 3429. Zakres materiału i charakter egzaminu pozostaje bez zmian.


 Seminarium dr Diany Aksamit w dniu dzisiejszym (09.05.2018) zostaje odwołane. Seminarium zostanie odpracowane (15.05.2018, godz. 11.40-13.30, sala 3530).


ogłoszenia dla studentów I r. PC (C1) 2 letnich studiów niestacjonarnych II stopnia:

 

"Egzamin z przedmiotu Pedagogika specjalna (10-5F-PES1) dla studentów I r. PC (C1) 2 letnich st. niestacjonarnych II st. odbędzie się 02.06. (sobota) g. 13.15-15.40 w Auli C. Egzamin poprawkowy zostanie przeprowadzony 15.06. (piątek) g. 17 w Auli A". dr Magdalena Wałachowska


 

 

Spotkania przeznaczone na zaliczenie praktyki pedagogicznej w klasach I-III (opiekun praktyk: dr Edyta Zawadzka) dla studentów III roku Pedagogiki, specjalność ASK-EWn odbędą się w następujących terminach:

 

17.05.2018 - godzina 11.00-13.00, sala 3438

21.05.2018 - godzina 13.30-15.30, sala 3438

 


 W związku z urlopem szkoleniowym prof B. Smolińskiej- Theiss w dniach  25.04-13.05 zajęcia będą prowadzone w zastępstwie:

-26.04 (czw) g. 9.50-11.25 Szkoła w środowisku- dr M. Wiatr

                   g. 11.40-13.15 Pedagogika społęczna p prof W. Theiss

- 10.05 (czw)  g.9.50-11.25 Szkoła w środowisku -  dr hab D. Uryga

                     g. 11.40-13.15 Pedagogika społeczna- prof W. Theiss


 dr Ewa Bilska w związku z wyjazdem służbowym odwołuje następujące zajęcia:

1) Metodyka interwencji kryzysowej-wykład
19.04.2018 (zajęcia odpracowane w dniu 17.04.2018),
26.04.2018 (zajęcia odpracowane zostaną w formie hospitacji w maju 2018)

2) Polski system pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
19.04.2018 oraz 26.04.2018 (zajęcia odpracowane zostaną w maju 2018)

3) Seminarium II DZPC oraz III DZPC w dniu 26.04.2018 (zajęcia zostaną 
odpracowane w dniu 8 maja w godzinach 9.50-11.25 oraz 11.40-13.15 w sali 
3110.

4) Dyżury również zostają odwołane w terminie 19.04.2018- 27.04.2018r.

Wykład monograficzny kierunkowy  w języku angielskim

‘Implications of Visual Impairment’  10-0F-IMV  2017L

dla studentów I r. II st. PC i PE stacjonarnych 2017-2018

Wykładowca:   dr Antonina Adamowicz-Hummel, Pracownia Tyflopedagogiki, p. 3505

                         antonina@hummel.it.pl

 INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Przedmiot liczy łącznie 15 godzin, w tym 10 godzin wykładów (5x2 godz.) i 5 godz. przeznaczonych na wykonanie ćwiczeń na platformie e-learning.

Zajęcia  w semestrze letnim:  spotykamy się w sali 3429 na 5 wykładach (5  x 2 godz.):

18, 25  kwietnia

9, 16, 23 maja

Warunki zaliczenia tego przedmiotu to:

- obecność na przynajmniej 3 z 5 wykładów

- zaliczenie ćwiczeń na platformie na minimum 90%.

 Ćwiczenia do wykładu są udostępnione na platformie w okresie 15 kwietnia – 24 maja 2018 pod nazwiskiem prowadzącej/nazwą przedmiotu.  Osoby, które nie zaliczą lub nie zdążą zrobić ćwiczeń na platformie w podanym terminie, będą musiały wystąpić o warunkowe zaliczenie semestru i powtórzyć platformę w następnym roku akademickim. Materiały do ćwiczeń i wykładów są dostępne na platformie.

Ćwiczenia dostępne są tylko dla osób podpiętych do grupy w USOS.

Logowanie na platformie e-learningowej APS.

Adres: www.web.aps.edu.pl  

Zalecane przeglądarki to Mozilla Firefox oraz Google Chrome.

W przypadku stosowania innych przeglądarek mogą wystąpić problemy z zapisaniem wyników!

Dostęp do ćwiczeń mają tylko te osoby, które są aktywne na liście w systemie USOS.

 Po zalogowaniu trzeba przejść do ścieżki szkoleniowej:  Ćwiczenia do wykładu monograficznego kierunkowego w języku angielskim  A.Adamowicz-Hummel 10-0F-IMV 2017L.

Można logować się wielokrotnie.

Należy pamiętać, żeby wychodząc z kursu kliknąć link umieszczony w prawym górnym rogu: Zapisz i zamknij. Tylko wtedy wyniki zostaną zapisane.

Na końcu musi pojawić się komunikat ‘zaliczone’.

Jeśli nastąpi/ła zmiana nazwiska, proszę o zawiadomienie mnie mailem.

UWAGA:  W korespondencji mailowej na adres podany wyżej proszę

  • o podanie za każdym razem następujących danych:

- imię i nazwisko

- numer albumu

- rok studiów / rok akademicki

- tryb studiów stacjonarne / niestacjonarne

- ew. informacja o powtarzaniu przedmiotu

  • i o zachowanie ciągłości korespondencji.

Na maile niespełniające tych warunków nie będę odpowiadać.

                                


W środę 18.04.2018 zmieniam godziny seminarium dla III DZPC z godz. 17.10 - 18.45 na godz. 11.40 - 13.15 miejsce zostaje bez zmian pok. 3518.
Natomiast 25.04; 9.05; 16.05; 23.05 i 30.05  seminarium dla II DZPC z godziny 15.05 - 16.55 zostaje przełożone na  13.30 - 15.05, a seminarium dla III DZPC z godz. 17.10 - 18.45 zostanie zrealizowane w godz. 11.40 - 13.15 miejsce zostaje bez zmian pok. 3518.
dr Iwona Konieczna

UWAGA!! STUDENCI III PLO-PW:
Od dnia 18.04.18 zajęcia z przedmiotu "Kierowanie zespołem wspierającym" za mgr K. Cichocką- Segiet będą prowadzone przez mgr Omelańczuk.
Zajęcia będa odbywac sie w środy w godz. 9.50-11.25 w sali 1070  (od 18.04.18).


Terminy rozliczania praktyk u mgr Mai Wenderlich:
21.04.br. godz.10.30 - 11.30, 
22.04. br. godz. 10.30 - 11.30,
13.05.br. godz. 11.20 - 13.00.

Pokój 3318 przy ulicy Szczęśliwickiej 40. Proszę mieć ze sobą ksero karty praktykanta.


Uwaga Studenci!!!!


Prosimy sprawdzać Ogłoszenia Dziekanatów na stronie odpowiednio:


 

Aktualności

21-05-2018

REKRUTACJA 2018/2019

UWAGA - REKRUTACJA 2018/2019 Zapisy kandydatów w NOWYM SYSTEMIE REJESTRACJI rozpoczną się w dniu 4 czerwca 2018! Osoby zainteresowane rekrutacją na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jed…
25-04-2018

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie z Książką "Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej" (Scholar, 2018) pod redakcją Zuzanny Bogumił i Andrzeja Szpocińskiego 23 maja (środa) o godzinie 15.…
21-05-2018

Sytuacja migrantek i uchodźczyń - WARSZTAT

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie "Sytuacja migrantek i uchodźczyń", który poprowadzi Pani Joanna Subko z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Warsztat odbędzie się 4 czerwca 2018 roku w sali …