EN

 

  INFORMACJE O AKTUALNYCH DYŻURACH WYKŁADOWCÓW

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE USOS-WEB

 


 

informacja o egzaminach poprawkowych dla studentów studiów stacjonarnych u prof. S. Śniatkowskiego:

12.09., g.9.50, sala 2202 - Wybrane zagadnienia z wiedzy o języku (10-2S-WZJ)

12.09., g.11.40, sala 2202 - Oligofrenologopedia (10-2S-OLL1).


 W dniu 17.07 (środa) odwołany zostaje dyżur  (godz. 8.00-9.00) dr M. Czyżewskiej


W dniu 17.07 (środa) odwołany zostaje dyżur (godz. 12.30-14.30) mgr. B. Jędrzejowskiej-Ulrych


Egzamin poprawkowy z Biologicznych Podstaw Zachowania dla studentów I roku Psychologii (studia niestacjonarne) odbędzie sie w niedziele 1 września o godz.12.00 w sali 3631
prof. Jolanta Zagrodzka

Egzaminy dla specjalności "WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA; WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE; WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE" odbędą sie 07.09.2019 w AULI B


"Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Wybrane systemy i metody wsparcia" u dr Justyny Gasik odbędzie się w dniu 6.07 o godzinie 11.00 w sali 1115"


dr M. Sędzicki dyżur w tym tygodniu: środa godz 13.40-14.40


 

W pierwszym tygodniu lipca dyżur dr Lidii Zabłockiej -Żytka odbędzie się we wtorek 02.07.2019. 12.00-13.00


 

Ogłoszenie dla studentów dziennych:
Egzamin poprawkowy z przedmiotu Narzędzia diagnozy psychologicznej odbędzie się w dniu  09.09.poniedziałek, sala 1208, godz.10:00.

Ogłoszenie dla studentów studiów zaocznych:
Egzamin poprawkowy z przedmiotu Narzędzia diagnozy psychologicznej odbędzie się w dniu  07.09.sobota, aula A, godz.9:00.

Egzamin z przedmiotu "Psychologia różnic indywidualnych" - dr D. Ścigała odbędzie się 6 lipca na 11.00 w tej auli B.


 

Uczestnicy II roku seminarium magisterskiego z socjologii

prowadzonego przez prof. dr hab. R. Siemieńską-Żochowską

w roku akademickm 2018/19

 

Szanowni Państwo,

Egzamin magisterski jest wyznaczony na 10 września 2019 roku. Osoby, które zamierzają mieć obronę w tym terminie muszą:

(1) uzyskać merytoryczną akceptację pracy do 26 sierpnia (w związku z tym wcześniej przesłać swoją pracę w formie elektronicznej prof. Siemieńskiej, aby wprowadzić do pracy ewentualne poprawki)

(2) 26 sierpnia wgrać pracę do APD celem sprawdzenia jej przez promotora systemem antyplagiatowym,

(3) uzyskać finalną akceptację pracy przez prof. dr hab. R. Siemieńską-Żochowską, uwzględniającą wyniki sprawdzenia systemem antyplagiatowym.

(4) przystąpić do obrony 10 września; termin ustalony przez uczelnię.


 

Egzamin poprawkowy z Podstawy pedagogiki trudności w uczeniu się (10-4S-PPT) odbędzie się 4 września (środa)  o godz. 12.00 w sali 3431.

dr Katarzyna Pardej


 

Egzamin poprawkowy z Podstawy i metody edukacji polonistycznej w klasach I-III  (10-1S-PEJ) odbędzie się 4 września (środa) o godz. 12.00  w sali 3431.

dr Katarzyna Pardej


Egzaminy poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez dr Katarzynę Pardej odbędą się 4 września (środa), godz. 12.00, sala 3431.

dr Katarzyna Pardej


Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych licencjackich PE:

Egzamin poprawkowy z Pedagogiki specjalnej u dr Justyny Gasik odbędzie się w dniu 1.07 o godzinie 14.30 w Auli C

Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych magisterskich PC:
Egzamin poprawkowy z przedmiotu Wybrane systemy i metody wsparcia u dr Justyny Gasik odbędzie się w dniu 1.07 o godzinie 15.30 w Auli C

 

Uwaga! Zmiana godzin dyżuru dr E. Paradowskiej w dniu 26.06 (środa), konsultacje odbędą się w godz. 8.30-9.30


 

Uwaga! Zmiana terminu dyżuru mgr Doroty Kożuchowskiej z 27.06.2019 (czwartek godz. 09.15-11.15) na 28.06.2019 (piątek 08.30-10.30)

 

Dyżur dr A. Olechowskiej z dnia dzisiejszego - wtorek 25 czerwca (15.10-16.10) odbędę w czwartek 27 czerwca w godz. 12.30-13.30.


 

 dr Maria Jankowska informuje studentów o terminie poprawy egzaminu z przedmiotu Psychologia rozwoju człowieka: odbędzie się on dla wszystkich grup stacjonarnych i niestacjonarnych 13.09 (piątek) o godz. 10.00 w sali 3605


 w tygodniu 24-28.06.2019. dyżur dr Lidii Zabłockiej-Żytka odbędzie się w środę (26.06.2019) 9.30-10.30 oraz w piątek (28.06.2019) 12.30-13.30.


 

Szanowni Państwo

Egzamin z PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH odbędzie się 30 czerwca 2019 roku (niedziela) o godzinie 10.30 w sali 3413 Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszam. Wyniki będą dostępne w kolejnym dniu, tj. 1 lipca.

 

 


 

 

Szanowni Państwo,

Egzamin z PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH odbędzie się 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali 3413. Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszam. Wyniki będą dostępne w kolejnym dniu, tj. 25 czerwca.

 

 


 

 

 

 dr A. Olechowska informuje o odwołaniu dyżuru 18.06 (wtorek) w godz. 15.10-16.10 - przeniesiony zostaje na 19.06 (środa) w godz. 14.00-15.00


 

 dr D. Zawadzka informuje, że w lipcu będzie dostępna 8 lipca od godz. 7.00 do 8.00 w sali nr 3609. Jeśli ktoś chciałby napisać egzamin to zaprasza.


 

W związku z przedłużonym do 4.07 zwolnieniem lekarskim mgr K. Cichocka-Segiet informuje o swojej nieobecności.


prof. Ewa M. Kulesza informuje, że z powodu wyjezdu służbowego w dniach 17-27.06.2019 odwołuje dyżury.

 

 Dyżur dr Anny Perkowskiej-Klejman z dnia 25 czerwca zostaje przełożony
na dzień 27 czerwca (godziny nie ulegają zmianie - 9.30-11.30)Prof. L. Tuszyńska w bieżącym tygodniu wyjątkowo dyżuruje we wtorek (18.06) w godz. 11-13.00.


 

Terminy egzaminów Instytut Psychologii– sesja letnia 2018/2019

Prowadzący

Kierunek studiów/ specjalność

Rok

Forma studiów

(stacjonarne/ niestacjonarne)

Nazwa przedmiotu

Termin egzaminu

Godzina

Numer sali

Prof. Helena Grzegołowska-Klarkowska

Psychologia

III

Stacjonarne

Wspieranie Rozwoju Osobowości w Całym Cyklu Życia

Złożenie zeszytów egzaminacyjnych najpóźniej do 13.06.2019

Rozmowa zaliczeniowa 24.06.2019

10:00-14:00

Kto chce może wcześniej w godzinach dyżuru

3621

 

 

 

3621

Prof. Helena Grzegołowska-Klarkowska

Psychologia

V

Stacjonarne

Fakultet Mądrość Osobowości

Rozmowa zaliczeniowa w godzinach dyżuru

 

3621

Prof. Helena Grzegołowska-Klarkowska

Psychologia

II

Niestacjonarne

Psychologia Osobowości

29.06.2019

15:45

3526

Dr Natalia Gawron

Psychologia kliniczna

IV

Stacjonarne

Wybrane zagadnienia neuropsychologii klinicznej - wykład

17.06.2019

10:00

1115

Dr Natalia Gawron

Psychologia kliniczna

IV

Niestacjonarne

Wybrane zagadnienia neuropsychologii klinicznej - wykład

29.06.2019

8:00

3605

Dr Maria Jankowska

IZZ/PS

I

niestacjonarny

Psychologia rozwoju człowieka

30.06.2019

10

2120

Dr Maria Jankowska

IZZ/PE

I

niestacjonarny

Psychologia rozwoju człowieka

30.06.2019

11

Aula B

Dr Maria Jankowska

IDZPE

I

STACJONARNY

Psychologia rozwoju człowieka

17.06.2019

9

AULA C

Dr Maria Jankowska

IDZPS

I

STACJONARNY

Psychologia rozwoju człowieka

10.06.2019

11.40

3628

Dr Anna Batory-Ginda

psychologia

II

stacjonarne

Psychologia osobowości

19.06.2019

8.30

3605

Prof. Jolanta Zagrodzka-Szmagalska

Psychologia

I

Niestacjonarne

Biologiczne Podstawy Zachowania

6.07.2019

11.00

Aula A

dr Joanna Rajchert, dr Dorota Jasielska

Psychologia/psychologia społeczności

IV

stacjonarne

Psychologia orientacji i zachowań prospołecznych

13.06.2019

11.30

3628

Dr Dorota Jasielska

SPO

4

stacjonarne

Relacje Międzygrupowe

11.06.2019

11.40

3630

Prof. Katarzyna Prot-Klinger

Psychologia

III

Niestacjonarne

Specyfika zaburzeń w wybranych okresach rozwojowych

6.07

13.00

Aula A

Prof. Katarzyna Prot-Klinger

Psychologia

III

Stacjonarne

Specyfika zaburzeń w wybranych okresach rozwojowych

18.06.

13.00

Aula A

Dr n.med. Magdalena Gawrych

psychologia

III

STACJONARNE

Narzędzia diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego

17.06.2019

11:00

Aula A

Dr n.med. Magdalena Gawrych

psychologia

III

NIESTACJONARNE

Narzędzia diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego

06.06.2019

9:00

Aula A

Dr Beata Hintze

psychologia

III

stacjonarne

Psychologiczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych

26.06.2019

10.00

Aula A

Dr Beata Hintze

psychologia

III

niestacjonarne

Psychologiczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych

07.07.2019

10.00

Aula A

Dr Karolina Nowak-Stańczyk

PC

I

stacjonarne

10-2F-BPR1 Biomedyczne podstawy rozwoju

19.06.2019

10.00-12.00

Aula C

Prof. Jolanta Zagrodzka-Szmagalska

PY

I

stacjonarne

20-3F-BPZ1 Biologiczne podstawy zachowania

19.06.2019

12.00

Aula C

Dr Justyna Melonowska

Psychologia WiK

III

stacjonarne

Wychowanie i kształcenie

21.06.2019

11.00-12.00

1010

Dr Łukasz Wojciechowski

psychologia

I

stacjonarne

Statystyka

19 IV 2019

13:00

aula B

 

 

 

 

Dyżur dr M. Woźniak-Prus w dniu 17.06 (poniedziałek), w godz. 14.30 – 15.30 zostaje odwołany z powodu choroby.


 Dyżur Prodziekan dr Doroty Jankowskiej 
z dnia 17 czerwca 2019r.(poniedziałek)
zostaje przełożony
na 18 czerwca br. (wtorek)
w godz. 9.00-10.00


 

 

Dyżur Prodziekan dr Sylwii Galanciak
z dnia 19 czerwca br.(środa)
zostaje przełożony
na 18 czerwca br.(wtorek)
w godz. 13.00-14.00


 

Dyżury dr J. Korczaka w czasie sesji letniej odbywać będą się w środy (19 i 26 czerwca), w godz. 12.30-14.30, s. 3436


 

Egzamin z przedmiotu: Wybrane problemy społeczne u dr Katarzyny Szostakowskiej odbędzie się 19 czerwca (środa) o godzinie 14:00 w sali 3412. W tym dniu będzie miał miejsce dyżur w godzinach 15:00-16:00 w sali 3411. 


 

Egzamin z przedmiotu Pedagogika specjalna dla studentów I roku  2-letnich studiów stacjonarnych odbędzie się 19.06.2019r. (środa) g. 08.00 w s.3521.

dr hab., prof APS Bernadeta Szczupał


 

Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych uzupełniających Pedagogiki specjalnej:

 

Egzamin z przedmiotu "Współczesne metody i systemy wsparcia" w dniu 14.06 (piątek) odbędzie się w Auli C:

 

- o godzinie 11.40 - dla studentów, których nazwiska rozpoczynają się na litery A - Ł

- o godzinie 12.15 - dla studentów, których nazwiska rozpoczynają się na litery M - Ż.

 

Bardzo proszę mieć ze sobą legitymację studencką.

 

dr J. Gasik


W sobotę 15.06.2019 w godz. 7.50-8.50 odbędzie się dyżur doradcy studentów w sali 3621. Osoby chętne zapraszam do kontaktu.
dr Anna Batory-Ginda


 Dyżur dr K. Nawrockiej odbędzie się w dniu 13.06.2019 w godz. 12.30 - 15.00


dr M. Sędzicki informuje o opóźnieniu godziny  dyżuru w dniu dzisiejszym (12.06), tj. rozpocznie go ze wzgl. na późniejszy przyjazd do APS od godziny 15.15 (do 16.15).

 

mgr O. Galczewska informuje studentów o zmianie godzin dyżuru w dniu 12.06 (środa) - odbędzie się on między 11.00 a 12.00 w sali 1120


 

 

Egzamin z Pedeutologii u Pana Profesora F. Szloska, odbędzie się 18 czerwca 2019r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali 3310


 

Uwaga! Informacja dla studentów I roku Pedagogiki ogólnej:

 

Na egzamin w dniu 10.06 (aula C) z Pedagogiki specjalnej studenci wchodzą w dwóch turach:

godz.11.40 - studenci o nazwiskach na litery A - K

godzina 12.20 - studenci o nazwiskach na litery L - Ż

 

dr Justyna Gasik


 


Uwaga, zmiana sali w dniu 7.06; zajęcia z auli A zostają przeniesione do:

9.50-11.25, I DUPC Metodologia bada społecznych z elementami statystyki -> s. 2120

11.40-13.15, III DMPY Psychologia polityczna -> s. 2120


 

W dniu 6.06 (czwartek) zajęcia dla III DZPE/ ASK-EW w godz. 9.50-11.25 z przedmiotu Specjalne potrzeby edukacyjne - wykrywanie i udzielanie wsparcia w zastępstwie za dr A. Olechowską przeprowadzi mgr E. Antoszkiewicz.


 

Dnia 13.06.2019. w związku z wyjazdem służbowym dr Lidii Zabłockiej -Żytka Seminarium magisterskie oraz dyżur nie odbędzie się. Dodatkowy dyżur odbędzie się 06.06.2019. w godzinach 13.00-14.00. 

Konsultacje seminaryjne u Pani prof. Joanny Głodkowskiej z dnia 16.06.2019 zostają przeniesione na 15.06.2019 (sobota), godz. 8.00-11.00, sala 3509. 

dr J. Melonowska informuje o zmianie terminu dyżuru z piątku 7.06 na 6.06 (czwartek) w godz. 14.30-15.30 


 

Egzamin poprawkowy u Pani Profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 o godz. 12.00, sala 3308


 

 

 

Uwaga! Stała zmiana terminu dyżuru dr M. Poraj-Weder z czwartku (14.15-15.15) na środę (11.00-12.00). Piątkowe dyżury odbywają się bez zmian.


 

Uwaga! Zmiana zajęć mgr M. Prokopczuk:

zajęcia ćwiczeniowe "Socjologia wizualna"  dla II DUSC/ SOM przeniesione zostają z dnia 03.06 na 10.06 i odbywać się będą po planowych zajęciach w godz. 11.40-13.15

zaś zajęcia ćwiczeniowe "Procedury badań ewaluacyjnych" dla II DUSC/ SOM odbędą się dnia 03.06 w godz. 9.50-11.25 w s. 1208


  

Szanowni Państwo

Egzamin z PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH odbędzie się 16 czerwca 2019 roku (niedziela) o godzinie 10.00 w sali 1208 Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszam. Wyniki będą dostępne w kolejnym dniu, tj. 17 czerwca.


 

 

Szanowni Państwo
Egzamin z PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH odbędzie się 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 8.30 w sali 3413. Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszam. Wyniki będą dostępne w kolejnym dniu, tj. 18 czerwca.


Szanowni Państwo
Wykład monograficzny PEDAGOGICAL IMPLICATIONS OF CHILDREN'S RIGHTS AND CHILDHOOD IN THE FACE OF THE CHALLENGES OF THE 21ST CENTURY obejmuje 12 godzin - 9 godzin wykładów i 3 godziny ćwiczeń na platformie e-learning. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie ćwiczeń na platformie na poziomie minimum 90%. Ćwiczenia będą udostępnione na platformie w terminie 15-23 czerwca 2019 roku pod nazwiskiem osoby prowadzącej przedmiot lub nazwą przedmiotu.  Osoby, które nie zaliczą lub nie wykonają ćwiczeń na platformie w podanym terminie, będą musiały wystąpić o warunkowe zaliczenie semestru i powtórzyć platformę w następnym roku akademickim.

Dostęp do ćwiczeń mają tylko te osoby, które są aktywne na liście w systemie USOS. Na platformie można logować się wielokrotnie. Należy pamiętać jednak, by ostateczne wyniki zatwierdzić przez naciśnięcie: Zapisz i zamknij. Wówczas wyniki zostaną zapisane. Na końcu powinien pojawić się komunikat ‘zaliczone’.

Platforma jest dostępna pod adresem: http://web.aps.edu.pl/4ses/servlet/MainServlet


 

 

 

 Prosimy sprawdzać Ogłoszenia Dziekanatów na stronie odpowiednio:


 

Aktualności

11-07-2019

Logopedia warszawska

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który dotyczy historii logopedii warszawskiej autorstwa Józefa Porayskiego-Pomsty i Danuty Emiluty-Rozya
27-06-2019

Dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk uhonorowana prestiżowym medalem ,,Pro Patria"

Dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk z okazji 60-lecia ,,Tygodnia Polskiego", została uhonorowana prestiżowym medalem ,,Pro Patria".
08-07-2019

UWAGA II TURA REKRUTACJI

Zakończenie rekrutacji na studia już niebawem.