EN

 

  INFORMACJE O AKTUALNYCH DYŻURACH WYKŁADOWCÓW

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE USOS-WEB

 


W dniu 15.10 zajęcia dla II DZPE-WPW 1 z mgr A. Piechowicz na prośbę grupy odbędą się w godz. 13:30-15:05 w sali 1069.


W dniu 15.10 zostaje odwołane seminarium I DUPC prowadzone przez dr A. Żabińską, Pani doktor zapraszam w dniu 21.10 w godz. 9:50-11:25 pok.3530


 

 W dniu 21.10.2019, prof. U. Jeruszka zaprasza swoich seminarzystów z I DUPE na spotkanie do sali 3418 w godz. 15:05-16:05.


W dniu 16.10.2019, prof. A. Drabarek zaprasza swoich seminarzystów z I DUPE na spotkanie do sali 2314 w godz. 9:00-11:00.


 

Studenci I roku Interdyscyplinarnych studiów nad dzieciństwem i prawami dziecka

W dniu 11.10.2019 zajęcia od 15.20 do 18.55 prowadzi Marek Michalak, przedmiot: Konwencja o prawach dziecka

W dniu 18.10.2019 zajęcia od 15.20 do 18.55 prowadzi dr Marta Kulesza, przedmiot: Choroby psychiczne dzieci


 

W dniach 8-10.10 dr M. Jabłonowska w związku z wyjazdem służbowym będzie nieobecna, zajęcia odbywać będą się wg poniższego harmonogramu:

wtorek 8.10 - zajęcia odbywają się normalnie, zastępstwo z mgr K. Korbecką

czwartek 10.10:

I DZPE - zajęcia odbywają się normalnie, zastępstwo z dr J. Wiśniewską

II DUPE - w czasie planowych zajęć nastąpi realizacja przedmiotu: badawczy projekt specjalnościowy-2;

we wtorek 15.10 w godz. 11.40-13.15 studenci II DUPE będą realizować przedmiot z dr M. Jabłonowską: szkolna pedagogika zdolności-1

I DUPE - odrabianie zajęć w poniedziałek 14.10, godz. 13:30-15:05, s. 1069


 

Dyżur dr Karoliny Konopki (Instytut Psychologii) z wtorku (8.10) zostaje przełożony na środę (9.10) na g. 12.00


 

Informacja dla studentów I roku pracy socjalnej - grupa 3A

Zajęcia z technologii informacyjnej 4.10 br. odbędą się w godz. 9:50-11:25, s. 3326


Studenci I roku Interdyscyplinarnych studiów nad dzieciństwem i prawami dziecka

w dniu 4 X 2019 roku (piątek) rozpoczynają zajęcia od godz. 15.20 wykładem BHP, po którym realizują zajęcia audytoryjne w sali 3412 (w godzinach 17.10- 20.30).


Seminarium dr Diany Aksamit w dniu 02.10.2019 odbędzie się o godzinie 9.50 w sali 3530.

Uwaga - jednorazowa zmiana sali na zajęcia w dniu 1.10 br. dla III roku specjalności PWK

Zajęcia dla grupy 1 (8:00-9:35) oraz 2 (9:50-11:25) odbędą się wyjątkowo w sali 3332


 Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2019/2020 zajęcia rozpoczynają się 1 października 2019,
w dniu 3 października studenci I roku wszystkich kierunków mają Dzień Rektorski, zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/2020.
Pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem.


W dniu 3.10.2019 (czwartek) w ramach naszych zajęć dydaktycznych zapraszamy serdecznie wszystkich naszych Studentów na Aulę C do audytorium im. Janusza Korczaka o g.10.00. na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020
                                                    Dr Hubert Iwanicki
                                                    Dr Ewa Bilska
                                                    Dr Marlena Grzelak-Klus

Uwaga, jednorazowa zmiana terminu seminarium, grupa II DUPE, prof. J. Bałachowicz: 3.10 br., godz. 13:00-14:30, pok. 3433


Seminaria magisterskie dla I roku na studiach stacjonarnych na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością, interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka rozpoczynają się od trzeciego tygodnia października (od 14 X 2019).


 

II rok TYFLOPEDAGOGIKA (studia stacjonarne)
W dn. 3 października br. (czwartek) w s. 3505 o godz. 8:30 odbędzie się spotkanie informacyjno-organizacyjne z dr Kornelią Czerwińską dotyczące dyplomowej praktyki śródrocznej planowanej w roku akademickim 2019/2020. Obecność studentów III roku tyflopedagogiki na spotkaniu jest obligatoryjna.

 

UWAGA studenci mający warunek z przedmiotów "Podstawy filozofii"; "Współczesne nurty w filozofii" oraz "Wprowadzenie do filozofii"  - studia niestacjonarne - prowadzący dr W. Wolman, zajęcia odbędą się następujących terminach:
- 05.10.2019 - godz. 08.00 - 12.55 - sala 1069
- 05.10.2019 -  godz. 15.45 - 18.10 - sala 1069
- 06.10.2019 - godz. 10.30 - 15.40 - sala 2202


 

UWAGA studenci mający warunek z przedmiotu "Logika" - studia niestacjonarne - prowadzący dr W. Wolman, zajęcia odbędą się następujących terminach:
- 11.01.2020 - godz. 08.00 - 15.40 - sala 3094
- 12.01.2020 -  godz. 08.00 - 12.55 - sala 1203Informacja dla studentów: dr M. Wałachowska odwołuje swoje dyżury w dniach 23.09-04-10 br.grupa seminaryjna prof. B. Marcinkowskiej  - seminarium rozpocznie się od dnia 8.10


 Wykład monograficzny kierunkowy  w języku angielskim
‘Implications of Visual Impairment and Support Options’  10-0F-IVO  2019Z
dla studentów II r. II st. PC i PE studiów stacjonarnych 2019-2020

Wykładowca:   dr Antonina Adamowicz-Hummel, antonina@hummel.it.pl

 INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Przedmiot liczy łącznie 15 godzin, w tym 10 godzin wykładów (5x2 godz.) i 5 godz. przeznaczonych na wykonanie ćwiczeń na platformie e-learning.

Zajęcia  w semestrze zimowym:
spotykamy się w Auli C na 5 wykładach (5  x 2 godz.):
2, 9, 16, 23, 30.X.2019

Warunki zaliczenia tego przedmiotu to:
- obecność na przynajmniej 3 z 5 wykładów
- zaliczenie ćwiczeń na platformie na minimum 90%.

Ćwiczenia do wykładu są udostępnione na platformie w okresie 2 października – 17 listopada 2019 pod nazwiskiem prowadzącej/nazwą przedmiotu.  Osoby, które nie zaliczą lub nie zdążą zrobić ćwiczeń na platformie w podanym terminie, będą musiały wystąpić o warunkowe zaliczenie semestru i powtórzyć platformę.
Materiały do ćwiczeń i wykładów są dostępne na platformie.
Ćwiczenia dostępne są tylko dla osób, które są aktywne na liście w systemie USOS.

Logowanie na platformie e-learningowej APS.

Adres: www.web.aps.edu.pl  

Zalecane przeglądarki to Mozilla Firefox oraz Google Chrome.
W przypadku stosowania innych przeglądarek mogą wystąpić problemy z zapisaniem wyników!

Po zalogowaniu trzeba przejść do ścieżki szkoleniowej:  Ćwiczenia do wykładu monograficznego kierunkowego w języku angielskim  A.Adamowicz-Hummel 10-0F-IVO 2019Z.

Można logować się wielokrotnie.
Należy pamiętać, żeby wychodząc z kursu kliknąć link umieszczony w prawym górnym rogu: Zapisz i zamknij. Tylko wtedy wyniki zostaną zapisane.

Na końcu musi pojawić się komunikat ‘zaliczone’.

Jeśli nastąpi/ła zmiana nazwiska, proszę o zawiadomienie mnie mailem.

UWAGA:  W korespondencji mailowej na adres podany wyżej proszę

 • o podanie za każdym razem następujących danych:
  - imię i nazwisko
  - numer albumu
  - rok studiów / rok akademicki
  - tryb studiów stacjonarne / niestacjonarne
  - ew. informacja o powtarzaniu przedmiotu
 • i o zachowanie ciągłości korespondencji.

Na maile niespełniające tych warunków nie będę odpowiadać.