Ogłoszenia INFORMACJE O AKTUALNYCH DYŻURACH WYKŁADOWCÓW ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE USOS-WEB

 __________________________________________________________________________________________________________________________________


W dniu 28 lutego seminarium magisterskie Prof. Jarosława Michalskiego jest dla wszystkich studentów grupy obowiązkowe.


Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Prodziekanów, studenci, którzy nie zaliczyli ćwiczeń na platformie do mojego wykładu monograficznego w jęz. ang.,  Implications of Visual Impairment and Support Options, 10-0F-IVO, mogą złożyć podanie o warunek z tego przedmiotu. Zgoda na warunkowe zaliczenie przedmiotu i wykonanie ćwiczeń na platformie będzie podstawą do wpisania przeze mnie zaliczenia.

Platforma będzie ponownie udostępniona w dniach 1-9 kwietnia 2017 r.

 

Logowanie na platformie e-learningowej APS.

Adres: www.web.aps.edu.pl

Zalecane przeglądarki to Mozilla Firefox oraz Google Chrome.

W przypadku stosowania innych przeglądarek mogą wystąpić problemy z zapisaniem wyników!

Dostęp do ćwiczeń mają tylko te osoby, które są aktywne na liście w systemie USOS.

 

Po zalogowaniu trzeba przejść do ścieżki szkoleniowej:  Ćwiczenia do wykładumonograficznego kierunkowego w języku angielskim  A.Adamowicz-Hummel 10-0F-IVO 2016Z / 2016Zn.

Można logować się wielokrotnie.

Należy pamiętać, żeby wychodząc z kursu kliknąć link umieszczony w prawym górnym rogu: Zapisz i zamknij. Tylko wtedy wyniki zostaną zapisane.

Na końcu musi pojawić się komunikat ‘zaliczone’.

 

Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się na podstawie zaliczenia ćwiczeń na platformie na minimum 90%.

 

Materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń zostały Państwu wysłane w pięciu kolejnych numerowanych mailach.

 

Proszę o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym na wypadek, gdyby innymi drogami nie dotarła.

Pozdrawiam

Antonina Adamowicz-Hummel


 

 

 Dyżur dr G.Walczak z dnia 23 lutego  jest przełozony  na 27 lutego w godz. 14.30 - 15.30.


 

UWAGA!

Zajęcia dla I DZPE gr 6 z przedmiotu " Psychologia rozwoju człowieka" odbywajace sie w pt w godz. 13.30-15.05

zostają przeniesione na czwartek godz. 15.20-16.55, s.2225. Zajęcia poprowadzi mgr E. Chmurska.


 

Egzaminu poprawkowy z MPCHS dla IV roku PKL niestacjonarne u dr Lidii Zabłockiej- Żytka odbędzie się 26.02.2017. (niedziela) o godzinie 13.00 w sali 3609.

W dniu 22.02.2017 zajęcia z sali 3232 w godz. 8.00-15.00 zostaja przeniesione do sali 1109.


 

Wprowadzenie do specjalności dla III DMPY odbędzie się z dr Odachwską 23.02.2017 w godz. 15.20-17.55, aula A.

Seminarium dr Odachowskiej dla I V DMPY w dniu 23.02.2017- konsultacje indywidualne.


 

Spotkanie dotyczące praktyk studenckich dla I roku socjologii odbędzie się w piątek, 24.02.2017 o godzinie 9:50 w sali 2120.
Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa dla wszystkich studentów i studentek.

Opiekunka praktyk: mgr Anna Pokrzywa


 

Egzamin pisemny – indywidualny - z pedagogiki społecznej na studiach niestacjonarnych  (profil praktyczny) zostanie przeprowadzony w dniu 26.02.2017r. o godzinie 15:00 w auli B.

Osoby, którym termin nie pasuje, mają  możliwość zdawania tego egzaminu w dniu 19.02. o godzinie 12:00, w sali 3429. (Termin 19.02 – nie jest traktowany jako termin zerowym).

Zakres wiedzy sprawdzany na egzaminie będzie zgodny z deklarowanymi efektami kształcenia (wiedza) oraz z tematami wykładów. Pula pytań, została już Państwu przekazana.

Marta Wiatr


Egzamin poprawkowy u Pani Profesor Hanny Markiewicz z Historii wychowania dla studentów niestacjonarnych,  odbędzie się 25 lutego o godz. 11 w sali 3412.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

W dniu 15.02.2017 dyżur r J. Zozuli zostaje odwołany.
Szanowni Państwo,
W ramach przedmiotu  ‘Implications of Visual Impairment’ (10-0F-IMV) - studia stacjonarne - spotykamy się w sali 1203 na 5 wykładach (5 x 2 godz.) w piątki:
24 lutego
3 marca
17 marca
24 marca
31 marca
Uwaga: 10 marca nie ma zajęć.
 
Warunki zaliczenia tego przedmiotu to:
- obecność na przynajmniej 3 z 5 wykładów
- zaliczenie ćwiczeń na platformie na minimum 90%.
 
Ćwiczenia do wykładu będą udostępnione na platformie w okresie  1 marca – 2 kwietnia 2017.
Materiały do wykładów i ćwiczeń będą przesłane na adresy mailowe grup/osób, które Państwo podacie na wykładzie 24 lutego.  
Dr Antonina Adamowicz-Hummel

 

W tygodniu 13-17 luty odwołany zostaje dyżur z wtorku i środy dr Małgorzaty Czarkowskiej. Dyżur odbędzie się w piątek, tj. 17 lutego, o w godz. 17.00 – 18.00.


 

Szanowni Państwo,   
informuję, że prace pisemne na zaliczenie z przedmiotu
10-0F-PDV
"Pädagogik der Vielfalt" wykład na studiach niestacjonarnych należy przesyłać do dn. 22.02.2017
na adres: umarkowska@aps.edu.pl

Z poważaniem

dr Urszula Markowska-Manista

 

___________________________________________________________________________________________________
Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Podstawy socjologi " dr J. Bartczak dla I PEP i PC odbędzie się 15.02.2017
o godz. 12.30 w auli C ________________________________________________________________________________________________

UWAGA: zmiana terminu egzaminu poprawkowego z Psychologii Procesów
Poznawczych (dr J. Ulatowska) na studiach niestacjonarnych. Nowy termin:
19.02.2017, g. 10.30, s 2120.


 

Egzamin poprawkowy z Dydaktyki specjalnej u prof. Joanny Głodkowskiej odbędzie się 15.02.2017 r. (środa) o godz. 9.00 w auli C.


Egzamin z Biomedycznych podstaw rozwoju z dr K. Nowak-Stańczyk odbędzie się 11.02.2017, godz.13.15, sala 1115


 

Egzamin poprawkowy, ustny z Kultury Języka Polskiego dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się:

15.02.17 (środa) o godzinie 12, sala 1005

16.02.17 (czwartek) o godzinie 13, sala 1005


 

Egzamin poprawkowy dla studentów studiów stacjonarnych:

z przedmiotu: Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych odbędzie się w formie TESTU 
15.02.2017 g.13.00 sala 3526

Pedagogika resocjalizacyjna (TEST) - 15.02.2017 g.11.30 sala 3526
Współczesne konepcje resocjalizacji (FORMA OPISOWA)- 15.02.2017 g.13.00 sala 3526
Metody kreatywnej resocjalizacji (FORMA OPSIOWA) - 15.02.2017 g.13.00 sala 3526

Dr Hubert Iwanicki


Egzamin poprawkowy z psychologii społecznej i wychowawczej u pani dr M. Dominiak-Kochanek odbędzie się w dniu 15.02 o godz. 15.00 w auli B. Proszę przynieść ze sobą legitymację studencką.


Egzamin poprawkowy ze współczesnych problemów psychologii u pani dr M. Dominiak-Kochanek odbędzie się w dniu 15.02 o godz. 15.30 w auli B. Proszę przynieść ze sobą legitymację studencką.

Egzamin poprawkowy ze psychologii społecznej u pani dr M. Dominiak-Kochanek odbędzie się w dniu 15.02 o godz. 16.00 w auli B. Proszę przynieść ze sobą legitymację studencką

Z poważaniem

Monika Dominiak-Kochanek
Kolokwium poprawkowe z przedmiotu PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (psychologia II rok) z prof. Mariola Wolan -Nowakowską odbędzie się w dniu 14.02.2017 r. g. 9.30 sala 3521
Poprawa u dr Agnieszki Bieńkowskiej z:
- Psychologii rozwoju człowieka dla kierunku Psychologia (II rok, stac.)
- Psychologii rozwoju człowieka dla kierunku Edukacja artystyczna (I rok, stac.)
- Współczesnych problemów psychologii dla kierunku Pedagogika specjalna studia drugiego stopnia (I rok, stac.)
odbędzie się w czwartek 16.02, o godzinie 12.00 w sali 1115.
 Egzamin poprawkowy z Socjologii wychowania i edukacji studia stacjonarne I stopień kierunek socjologia odbędzie się 13.02 o godz.11.00-12.00 w sali 1115
Dr Ewa Sokołowska w sesji poprawkowej odbywa dyżur we wtorek (14 lutego 2017) w godzinach 11.45-13.45.
Egzamin poprawkowy z prof. H. Markiewicz z Historii wychowania i myśli pedagogicznej odbędzie się 15.02.2017 godz. 10.00 sala 2120
Egzamin poprawkowy z przdmiotu Współczesne koncepcje pedagogiki specjalnej- prowadzonego przez prof. B. Szczupał (studia stacjonarne)   odbędzie się  w dniu 15.02.2017 (środa) o godz. 8.30 w s. 3521.
Egzamin z Metod Terapii i Pomocy Chorym Somatycznie dla IV roku Psychologii specjalność Kliniczna, studia niestacjonarne odbędzie się 19.02.2017. o 14.00 w sali 3429
Egzamin poprawkowy z Psychologii Zdrowia dla III roku psychologii specjalność kliniczna, studia stacjonarne odbędzie się 15.02.2017. o godzinie 12.30 w sali 3605.
Egzamin poprawkowy z Metod Terapii i Pomocy Chorym Somatycznie dla IV roku Psychologii specjalność Kliniczna, studia stacjonarne odbędzie się 15.02.2017. o godzinie 12.30 w sali 3605.
Lidia Zabłocka-Żytka

Studentki II roku niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku pedagogika specjalna legitymujące
się nr albumu: 45389, 48869, 53754, 61035, 58676 proszone są o niezwłoczny kontakt mailowy lub osobisty z promotorem.

Kornelia Czerwińska

W dniu 08.02.2017 r. (środa) dyżur Pani Dr Justyny Wiśniewskiej zostaje odwołany. Kolejny dyżur odbędzie się 11.02.2017 r. (sobota) w godz. 13.15 – 14.15

     

W  dniach 06 – 17.02.2017 r. dyżury Pana Prof. W. Theissa odbywać się będą we wtorki o godz. 15.00   

 


 

Dr Dominika Wiśniewska zaprasza na egzamin poprawkowy z przedmiotu: Psychologia kliniczna (dla pedagogów; II DZPC) w dniu 13.02.2017 godz. 14.00 sala 3605.


1.

Egzamin poprawkowy u dr Ewy Sokołowskiej z Psychologii szkolnej dla IV roku kierunek psychologia, specjalność WiK odbędzie się we wtorek 14 lutego 2017 w godz. 11.00-11.30 w sali 3630 (wspólnie z III rokiem)

2.

Egzamin poprawkowy u dr Ewy Sokołowskiej z Narzędzi diagnozy psychologicznej dziecka dla III roku kierunek psychologia,  odbędzie się we wtorek 14 lutego 2017 w godz. 11.00-11.30 w sali 3630 (wspólnie z IV rokiem)

W dniach 6.02-10.02 zostają odwołane dyżury mgr K. Kurackiego


 

Egzaminy poprawkowe z przedmiotów Organizowanie społeczności lokalnej, Superwizja w zawodach pomocowych i Teoretyczne podstawy pracy socjalnej odbędą się 13 lutego 2017 r.,  w godz. 11.30-12.30 w sali 2208


 

Informacja od prof. J. Michalskiego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, że egzamin poprawkowy ustny z pedeutologii odbędzie się dla studentów grup wykładowych 16 lutego od 10 w pokoju 3418.


 

Uwaga     

Egzaminy poprawkowe ze wszystkich przedmiotów u p. prof. Anny Drabarek odbędą się w  dn.  8.02. 2017 r. o godz. 9.00, s. 2314


 

Dyżur dr A. Olechowskiej w tym tygodniu odbędzie się w  poniedziałek w godz. 11.30-12.30


 

Egzamin poprawkowy z Psychologii Procesów Poznawczych (dr J. Ulatowska)

Studia stacjonarne: 15.02.17r., g. 10.30, s. 3605

Studia niestacjonarne: 18.02.17r., g. 11.30, s. 3526


 

Prof. Helena Ciążela/ Prof. Włodzimierz  Tyburski

Studenci, którzy nie zgłosili się na egzamin u prof. W. Tyburskiego, proszeni są o kontakt z p. prof. H. Ciążelą. Będzie to możliwe w dniach: 4 i 5. 02. 2017 r. w godz. 9.30-10.30 oraz 15.02. 2017 r. w godz. 10.00-12.00  

 

Egzaminy poprawkowe u dr Pawła Bernata odbędą się 17. 02. 2017 r.  o godz. 10.30  w  pok. 2104
Egzamin poprawkowy z " socjologii edukacji" II DZPE u prof Szymańskiego odbędzie się 13.02.2017 o godz. 9.00 w sali 3090.
Egzamin poprawkowy z Psychopatologii rozwoju dla IDUPC u dr Beaty Hintze odbędzie się 15.02.2017 godz. 12.00 aula B.
Egzamin poprawkowy z Historii wychownaia i myśli pedagogicznej odbędzie się 15.02.2017 o godz. 10.00 aula A.
Egzamin poprawkowy z Psychologii Zdrowia dla studentów III roku psychologii stacjonarnej odbędzie się 15.02.2017. o 12.30 w sali 3605. Egzamin będzie miał formę pisemną.

Egzamin poprawkowy z historii myśli i praktyk wychowania dla studentów stacjonarnych pedagogiki praktycznej odbędzie się 16 lutego o godz. 10.00 w pok. 3422.

 Alicja Zagrodzka


 

W piątek 3.02.2017 dyżur dr Aleksandry Tłuściak-Deliowskiej nie odbędzie się ze względu na wyjazd na konferencję.

 


 

Prof. M. Wolan-Nowakowska odwołuje dyżur w dn. 01.02 oraz 02.02. Kolejne
dyżury odbędą się w dn. 07.02 oraz 14.02 (wtorki) g. 9.30-10.30


Zaliczenie poprawkowe z przedmiotów "Kwestie społeczne związane ze starzeniem się Polaków" - III ROK "Pracy socjalnej" - stacjonarne
 oraz "Warsztaty umiejętności społecznych" - I ROK "Pracy socjalnej" - stacjonarne odbędzie się w dniu 02.02.2017 godz. 08.30 - sala 2105.
Zaliczenie poprawkowe w zastępstwie poprowadzi dr M. Sędzicki


Dyzur dr. M. Sędzickiegozostaje przeniesiony ze środy 01 lutego, na czwartek 02 lutego w godz. 8.30 - 9.30.


dr Maria Trzcińska-Król jednorazowo przekłada dyżur w czwartek 2 lutego na godzinę 11:00 w sali 3406 lub pracowni komputerowej


Egzamin poprawkowy z przedmiotu PODSTAWY PSYCHOLOGII
(Psychologia, I rok, tryb: studia stacjonarne, dr Karolina Konopka)
odbędzie się 13 lutego (g. 11.00, sala 3605)


w dniu 01.02 dyżur dr T. Głowika odbędzie się w godz. 9:30-10:30


Dnia 31.01.2017. dyżur dr Lidii Zabłockiej Żytka nie odbędzie się. Dodatkowy dyżur odbędzie się 04.02.2017. w godzinach 18.10-19.10. p.3609.

"Ćwiczenia na platformie e-learningowej do wykładu monograficznego dr Urszuli Markowskiej-Manisty w języku obcym dla II roku kierunków PC i PE II stopnia studiów niestacjonarnych (kod przedmiotu 10-0F-CPS) będą dostępne w dniach 04 - 23 lutego br."


 

(1) dla studentów dziennych:

Egzamin ze Statystyki dla drugiego roku Psychologii (studia dzienne) z dr Magdaleną Rowicką odbędzie się w czwartek, 02.02.2017 o godz. 12:00 w Auli A. Egzamin Poprawkowy jest planowany na 13.02.2017

 

(2) dla studentów niestacjonarnych dla pierwszego roku

 

Egzamin z Metodologii badań dla pierwszego roku Psychologii (studia niestacjonarne) z dr Magdaleną Rowicką odbędzie się 11.02.2017 w sali 2120 o dwóch porach: o 10:30 dla osób, które piszą z całości materiału i o 11:30 dla osób które piszą tylko z drugiej części materiału. Poprawa jest planowana na 26.02.2017


 

Seminarium  dr Doroty Jankowskiej zaplanowane na dzień 19 II zostaje przeniesione na dzień: 11 II 17. godz.. 8.00 -10.30 pok. 3110


Dyżur dr M. Czyżewskiej zostaje przeniesiony z wtorku (31.01) na czwartek (2.02) na godzinę 11 - 12 (pokój 3417).


 

Informuję, że egzamin z przedmiotu METODYKA ODDZIAŁYWAŃ RESOCJALIZACYJNYCH
dla studentów studiów stacjonarnych - grupa wykładowa II PRPw
wyznaczam na 01.02.2017 g. 11.00 sala 3511
Dr Hubert Iwanicki


 

Terminy egzaminów poprawkowych dla studentów studiów stacjonarnych

Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych - 15.02.2017 g.13.00 sala 3526
Pedagogika resocjalizacyjna - 15.02.2017 g.11.30 sala 3526

 Współczesne konepcje resocjalizacji - 15.02.2017 g.13.00 sala 3526

 Metody kreatywnej resocjalizacji - 15.02.2017 g.13.00 sala 3526

 Dr Hubert Iwanicki


Poprawa kolokwium zaliczeniowego z Podstaw pedagogiki dla studentów I
roku studiów niestacjonarnych na kierunku pedagogika profil praktyczny -
odbędzie się w dn. 11.02. 17, pok 3110.


 

mgr Grażyna Hennel

w czasie sesji egzaqminacyjnej i w okresie feryjnym, będzie pełniła dyżur na  ul. Czerniakowskiej 128( pokój nr 9 ) we wtorki w godz. 11.00. -13.00.


 

Egzamin z Socjologii edukacji i wychowania z dr R. Pawlakiem  w dniu 30 stycznia 2017 o godz. 11.00 w sali 1115.


 

Dyżur mgr. B. Retmaniak - Pikulskiej został przełożony z dnia 29.01.2017. na dzień 11.02.2017. w godz. 15.45.-16.30


dr Iwona Konieczna  - w czasie sesji i sesji poprawkowej z powodu prowadzonych badań dyżuruję tylko w poniedziałki w godz.8-10. Dyżur w przerwie semestralnej odbędzie się w poniedziałek 6.02. w godz. 8-9.


Egzamin poprawkowy z przedmiotu Metodyka edukacji polonistycznej (10-4S-MPL) II PEW odbędzie się 16 lutego 2017 r. o godz. 11.30 w sali 1069. - dr Katarzyna Pardej


Egzamin z przedmiotu Psychologia kliniczna dzieci i młodziezy dla III roku zostaje przełożony z powodu choroby z dnia 27 lutego na 3, 4 i 10 lutego w godz 12 do 16 w sali 3609.
Dyżury z dnia 27.01 oraz 2 luty zostaja przełożone na 4 luty w godz 10 do 12 w pok. 3609

dr hab., prof APS Zasepa Ewa


Poprawa kolokwium zaliczeniowego z Podstaw pedagogiki dla I  roku studiów stacjonarnych u dr Doroty Jankowskiej odbędzie się
w dniach: 30 I (poniedziałek) godz. 11.00 oraz  3 luty (piątek) godzina 9.15 - aula B. Każda z poprawiających się osób może
 wybrać  dogodny dla siebie termin, ale do poprawy przystępuje  tylko raz.


W okresie sesjii 25.01.-03.02.2016. dyżur dr Lidii Zabłockiej Żytka odbędzie się 30.01.2017. 11.00-12.00 p. 3609
ul Szczęśliwicka 40 oraz 31.01.2017. 13.00-14.00 p. 6103 ul. Spiska 16.

Przenoszę dyżur z dnia 26.01. 2017 r na dzień 27.01.2017 roku w godzina 10-11.00- dr U. Gosk.


W okresie sesjii 25.01.-03.02.2016. dyżur dr Lidii Zabłockiej Żytka odbędzie się 30.01.2017. 11.00-12.00 p. 3609 ul Szczęśliwicka 40 oraz 31.01.2017. 13.00-14.00 p. 6103 ul. Spiska 16.


Dyżur  dr M. Walkiewicz-Krutak z dnia dzisiejszego (26.01.) zostaje przełożony na jutro 27.01 (piątek) na godz. 14.15-15.15.


Ostateczny termin poprawy oceny ndst z przedmiotu Edukacja integracyjna i włączająca z dr D. Al-Khamisy to: 1.02. godz. 12.00 sala 3526


Egzamin poprawkowy z prof. T. Mazurczakiem z Biomedycznych podstaw rozwoju dla I DZPS odbędzie sie 15.02.2017 aula B godz. 10.00.


 

Prof. Helena Ciążela

Dyżur w sesji odbędzie się w dn. 1.02. 2017 r. w godz. 10.00-11.00, w czasie dyżuru odbędą się  egzaminy poprawkowe ze wszystkich przedmiotów dla studentów, którym się nie  udało zaliczyć przedmiotu.


 

W okresie sesji egzaminacyjnej dyżury dr Kornelii Czerwińskiej będą odbywały się w następujących terminach: 30 stycznia
 (poniedziałek) 7:30-8:30; 3 lutego (piątek) 10-11; 6 lutego (poniedziałek) 7:30-8:30; 13 lutego (poniedziałek) 8-9; 17
  lutego (piątek) 14:30-15:30.


 

Zmiana terminu zajęć seminarium z grupą nr 4 (grupa seminaryjna II DUPC) z dnia dzisiejszego 24.01.2017 (g. 17.00-18.30) na 21.02.2017 g. 18.30-20.00 (s. 3518).

 

A.Konieczna


 

Dyżur mgr E. Kuśmierz w dniu 25.01.2017 zostaje ODWOŁANY.


 

* mgr Katarzyna Korbecka jednorazowo przekłada dyżur ze środy 25 stycznia na czwartek 26 stycznia od godziny 9:30 w pracowni 3328

* dr Maria Trzcińska-Król jednorazowo przekłada dyżur w czwartek 26 stycznia na godzinę 11:00 w 3406 lub pracowni 3328

* dr Alicja Baum jednorazowo przekłada dyżur w czwartek 26 stycznia na godzinę 11:00 w 3406 lub pracownia 3328


 

Dodatkowy termin egzaminu z wszystkich   przedmiotów prowadzonych przez dr M. Czarkowską przewidziany jest w dniu  31 stycznia 2017 r. o godz. 10.30 pokój 2204.

 


 

Z uwagi na pokrywające się terminy egzaminów na prośbę studentów informuję, że
egzamin (I termin) z Podstaw pedagogiki dla studentów I roku pedagogiki specjalnej odbędzie się
02.02.2017r. w auli C: grupy 1-6 w godzinach 13.00-14.00; grupy 7-13 w godzinach 14.00-15.00

dr M.Grzelak-Klus


informacja dla studentów I roku studiów I stopnia (stacjonarne):
Egzamin z Pedagogiki specjalnej u dr J.Gasik odbedzie sie w dniu 26.01 w auli C, w trzech turach:

godz. 9.30 - 10.15 - grupy nr 1 - 4

godz. 10.25 - 11.10 - grupy nr 5 - 9

godz. 11.20 - 12.05 - grupy nr 10 -13


 

„Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z autyzmem”dla grup II ZU/PC-EIWw 1 oraz II ZU/PC-EIWw 2 odbędzie się zgodnie z ustaleniami 25.01.2017 o godzinie 17:00 w Sali 3332.


 

Zaliczenie zajęć (egzamin) z przedmiotu " Rozwój mowy.."  z dr M. Neło dla II ZZPEP/EPW  odbędzie się

w terminie ustaloym przed Dział planowania z ososbą zastępująca - dr .  Pawlak.


 

Kolokwium zaliczeniowe  z "Kultury języka" dla II DZPE u dr Lewandowskiej- Tarasiuk   odbędzie się 31.01.2017 o godz.17.00-18.30, aula C.


 Kolokwium zaliczeniowe  z "Kultury języka" dla II DZPC u dr Lewandowskiej- Tarasiuk   odbędzie się 31.01.2017 o godz.15.00-16.30, aula C.


 Uwzględniając prośby studentów - przesuwam termin kolokwium zaliczeniowego dla osób z I roku pedagogiki profil praktyczny (gr4),  które nie złożyły kolokwium u dr S. Jaronowskiej na dzień 31 I 17 (poniedziałek) godz. 11.00 aula B. W tym czasie mogą też przystąpić do kolokwium poprawkowego studenci, którzy nie zdali kolokwium w pierwszym terminie.

Dorota Jankowska


Terminy egzaminów poprawkowych z wszystkich przedmiotów prowadzonych przez dr E. Januszewską odbędą się:
Studia stacjonarne: 16 luty 2017, pok. 3411 (godz. 11.00)
Studia niestacjonarne: 25 luty 2017, pok. 3411 (godz. 11.00)


Dyżur dr B.  Pilipczuk z dnia 21.01.2017 zostaje ODWOŁANY. Termin realizacji dyżuru odbędzie się 11.02.2017 godz. 10.30 - 11.30


Dyżury dr Karoliny Konopki w czasie sesji

25.01 (13-14)

26.01 (12.30-13.30)

1.02 (11-13)


 Egzamin z Historii wychowania dla st. stacjonarnych odbędzie sie  30.01.2017 godz. 15.00 aula C.


 

stacjonarne

Egzamin z przedmiotu Podstawy Psychologii - dr K. Konopka (Psychologia, I rok, studia stacjonarne):26.01, g. 14.00, aula C

 


 

niestacjonarne

Egzamin z przedmiotu Podstawy Psychologii - dr K. Konopka (Psychologia, I rok, studia niestacjonarne): 25.02, g. 11.00, aula A


 


dr K.Smolińska uprzejmie informuję, że od 25.01.(środa) do 08.02.16 (środa) będę dyżurować w poniedziałki 12:15-13:15 i środy 11:15-12:15 w pokoju 3530.


 

W dniach 1-3 lutego 2017 r. zostanie udostępniona platforma e-learningowa dla wykładów:

Wykład monograficzny kierunkowy w języku niemieckim

Pädagogik der Vielfalt       

10-0F-PDV

Semestr zimowy, studia niestacjonarne 2016/2017

Za zmianę terminu przepraszam. Nie będzie ona miała wpływu na zaliczenie przedmiotu.

dr Ewa Dabrowa


 

W dniach 17.01.2017 - 26.01.2017 dyżury dr K. Ziomek  - Michalak zostają ODWOŁANE


Dnia 18 stycznia (środa) zapraszam na dyżur w godzinach 8.45-9.45, s. 3532.

Za utrudnienia przepraszam, mgr B. Kosewska


 

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu "Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności" - prof. M. Wolan-Nowakowska - grupa wykładowa II DMPY odbedze sie w dniu 18.01.2017 godz. 11.40 - auala A


Uwaga

Dodatkowy termin egzaminów u prof. Włodzimierza Tyburskiego dla tych studentów, którym nie odpowiada ustalony termin 23.01.2017 r. godz. 8.30-9.30, odbędzie się 23.01.2017 r.  w godzinach dyżuru, czyli 13.30-15.30


 

Kolokwium zaliczeniowe z KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO dla grupy I DZEP(pedagogika o profilu praktycznym)
odbędzie się na ostatnich zajęciach o godz 11. 40 w sali 114 (gmach kolegium przy ul. Czerniakowskiej). Obecność obowiązkowa.   dr Ewa Lewandowska- Tarasiuk


 

Dyżury dr Małgorzaty Jabłonowskiej w dniu 16 i 17 stycznia 2016 zostają odwołane - zwolnienie lekarskie. W sprawach pilnych  proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.


 

Studenci I roku PE profil praktyczny - studia stacjonarne, którzy mieli ćwiczenia z przedmiotu Podstawy pedagogiki (z dr S. Jaronowską) w pierwszym cyklu (gr.4) - piszą kolokwium zaliczeniowe 23 I 17 (poniedziałek) godz. 15.20 aula A. Do kolokwium w tym terminie mogą też przystąpić osoby, które z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie złożyły go ze swoja grupą ćwiczeniową w dniu 19 I 17.


Egzamin z Psychopatologii rozwoju dla I DUPC u dr Beaty Hintze odbędzie się 01.02.2017 (środa) w auli B. 
I Grupa osoby z listy od A do K  od 12.00
II Grupa osoby z listy od L do Z  od 12.50


 

Dr Ewa Sokołowska w najbliższym tygodniu będzie miała dyżur  w dniu 15 stycznia 2017 (poniedziałek) w godzinach 10.00-11.00 (zamiast 12.00-13.00)

  


 

Egzamin z Metodyki edukacji polonistycznej (10-4S-MPL) odbędzie się 26 stycznia 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 11.00 w sali 3131.


  

1.      Egzamin z Diagnostyki w pedagogice specjalnej (st. niestacjonarne) odbędzie się 21. 01. 2017 r. o godz. 19.00 w auli C, zgodnie z terminem podanym przez dr B. Trochimiak na wykładzie.
2.      Egzamin poprawkowy odbędzie się 18. 02. 2017 r. o godz. 19.00 w auli C


 

1.          Egzamin z Diagnostyki w pedagogice specjalnej(st. stacjonarne) odbędzie się 27. 01. 2017 r. w auli C w godz. 9.00 – 12.00, zgodnie z  terminami podanymi przez dr B. Trochimiak na wykładzie .

   Podział grup  ćwiczeniowych:

-   godz. 09.00 –  cztery grupy dr B. Trochimiak
-   godz. 10.00 –  dwie grupy dr B. Trochimiak oraz  dwie grupy dr J. Gasik
-   godz. 11.00 –  pięć grup mgr K.  Kurackiego

           

2.    Egzamin   poprawkowy odbędzie się 17. 02.  2017 r. w auli C o godz. 9.00


 W dniu 12.01.2016 w związku z przerwą w dostawie ciepła zostają zawieszone zajęcia odbywające sie na ul. Spiskiej.


Dyżur dr Lidii Zabłockiej-Żytka z dn. 12.01.2017. zostaje przełożony na 18.01.2017. godzina 10.00-11.00.


 

Dyżur dr P. Florczaka w dn. 11.01 [środa] z powodu choroby zostaje ODWOŁANY.


Dyżury dr A. Dłużniewskiej odbywające się w czwarteki 12.01.2017 oraz 19.01.2017 zostają przeniesione z godz.  16.00-17.00 na godz. 15.00-16.00.


 

dr K. Ziomek-Michalak zmienia termin konsultacji z dnia jutrzejszego na piątek 13.01 o godz. 12.30-13.30.


 Starosta grupy II WPW proszony jest o zgłoszenie się do dr E. Roszyńskiej w sprawie zaliczenia z przedmiotu Rozwój mowy, gotowość do nauki czytania i pisania-metodyka.


 Zajęcia  z pzredmiotu Rowój mowy w przedszkolu i szkole -metodyka dla II EPW z dr E. Roszyńską odbędąsię również w dn. 13.01 oraz 20.01

 


 Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotów: Podstawy pedagogiki – I PE st. stacjonarne dla grup: 1, 3, 4, 6 i 7 (których ćwiczenia realizowane były w cyklu A) odbędzie się w dn. 23 I 17 podczas ostatniego wykładu (8.00-9.30 aula C). Pozostałe grupy, które aktualnie realizują ćwiczenia  z tego przedmiotu piszą kolokwium końcowe na ostatnich ćwiczeniach. Przypominam, że zgodnie z sylabusem kolokwium zaliczeniowe obejmuje treści wykładów i ćwiczeń.

Dorota Jankowska


 Dodakowe ćwiczenia z dr L. Zabłocką-Żytką dla PKL1 IV rok psychologii z MPCHS odbedą się 16.01.2017. 8.10-9.40 w sali 3628, zaś dla PKL2  IV rok psychologii z MPCHS dnia 23.01.2017.  8.10-9.40 w sali 3628.

 


 Pani dr Monika Dominiak-Kochanek przekłada dyżur z dnia 19.02 na 22.01 na godzinę 16.30.


Egzamin dla studentów II PLO-PW z przedmiotu Pedagogika dzieci z niepełnosprawnością ruchową odbędzie się 30.01.2017 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali 3526.

Egzamin dla studentów III WWR -WY z przedmiotu Pedagogika wczesnoszkolna odbędzie się 30.01.2017 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali 3526.
                                                          dr Iwona Konieczna


 

- Egzamin z Biomedycznych podstaw rozwoju (10-2F-BPR1) odbędzie się w dn. 26.02.2017r. w godz. 9-10 w auli B. Szczegóły na najbliższych zajęciach (15.01.2017r.)
- Zaliczenie wykładów z Biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania (I DZPE) odbędzie się 31.01.2017r. w godz. 13-14.30 w auli C. Szczegóły na najbliższych zajęciach tj. 12.01.2017r.
dr Iwona Patejuk-Mazurek


 

Egzamin poprawkowy z Socjologii edukacji  - dr B. Przybylski dla studentów II roku studiów niestacjonarnych odbędzie się 03.02.2017 r. w auli A o godzinie 16.


Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu: Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności się w dn. 11 stycznia 2017 r. g. 11.40 w Auli A (podział na 2 grupy).

Obecność obowiązkowa.


 


Egzamin z przedmiotu Współczesne koncepcje pedagogiki specjalnej - prowadzonego przez prof. B. Szczupał
(studia stacjonarne) odbędzie się 03.02.2017 o godz. 9.00 w sali 3526.


Dr Elżbieta Wojtasiak
Terminy egzamniów w semestrze zmiowym 2017r.:
1. Rehabilitacja społeczna i zawodowa - studia stacjonarne - 25 stycznia 2017 -
godz. 14.00 - 15.00 (grupa I) oraz 15.00 - 16.00 (grupa II) - sala AULA B

2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia stacjonarne II RSA - 30 stycznia 2017 -
godz. 11.00 - 13.00 - sala 1076

3. Rehabilitacja społeczna i zawodowa - studia niestacjonarne - 29 stycznia 2017 -
godz. 13.15 - 14.15 (grupa I) oraz 14.30 - 15.30 (grupa II) - sala AULA C


Seminarzyści dr B. Szurowskiej proszeni są o kontakt z dr A. Jegier.

Szanowni Państwo,

W związku z dniem rektorskim 2 stycznia 2017 r.  uprzejmie informuję, że kolejne (ostatnie) dwa wykłady z przedmiotu ‘Implications of Visual Impairment and Support Options’  (wykład monograficzny kierunkowy  w języku angielskim dla studentów II r studiów stacjonarnych 2go stopnia), 10-0F-IVO, odbędą się poniedziałki  9 i 16 stycznia 2017 r.

 

Przypominam również, że

- zajęcia odbywają się w sali 1206;

- warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach (minimum 3 obecności) i zaliczenie ćwiczeń na platformie na minimum 90%;

- ćwiczenia do wykładu są udostępnione na platformie w okresie 30 października – 15 stycznia;

- platforma  nie będzie otwarta ponownie;

- materiały do wykładów i ćwiczeń zostały przesłane na adresy mailowe grup/osób, które Państwo podaliście na wykładach 5 i 12 grudnia;

- termin wpisania zaliczenia przedmiotu upływa 24 stycznia 2017 r.

 


 

Egzamin z podstaw pedagogiki dla  studentów u dr M. Grzelak-Klus
-pedagogiki specjalnej I stopnia (stacjonarnej)
ZEROWY: 23.01.2017 aula C; gr. 1-6 od 13.30, gr. 7-13 od 14.20,
I TERMIN: 27.01.2017 aula C; gr. 1-6 od 15.00, gr. 7-13 od 16.00,
POPRAWKA: 13.02.2017 aula C; od 11.00,

-pedagogiki specjalnej I stopnia (niestacjonarnej)
ZEROWY: 11.02.2017 aula A; od 9.40,
I TERMIN: 19.02.2017 aula C;  od 9.00,
POPRAWKA: 25.02.2017 aula B; od 11.30,

-pedagogiki I stopnia (niestacjonarnej)
ZEROWY: 17.12.2016 aula B; od 9.40,
I TERMIN: 21.01.2017 sala 2120;  od 12.00,
POPRAWKA: 25.02.2017 aula A, od 9.00,

 


Psychologii, IV rok, studia niestacjonarne, specjalność WiK:

18 lutego 2017 - 10.00-10.35 - Egzamin z Psychologii Szkolnej - 1 termin (Dr E. Sokołowska) - sala 3429

 

26 lutego 2017 10.00-10.35Egzamin Poprawkowy z Psychologii Szkolnej  (Dr E. Sokołowska) - sala 3429

Psychologii, III rok, studia niestacjonarne:

 

26 lutego 2017 11.00-11.35Egzamin Poprawkowy z Narzędzi Diagnozy Psychologicznej Dziecka  (Dr E. Sokołowska) - sala 2120


W dniu 14.12.2016 w godz. 11.40-13.15- GODZINY REKTORSKIE.

Pan Rektor zaprasza wszystkich na współne kolędowanie.


 Egzamin z historii myśli i praktyk wychowania dla studentów stacjonarnych I roku pedagogiki praktycznej odbędzie się 27 stycznia 2017w sali 3310, grupa 1 od 11.00 do 11.45, grupa 2 od 11.45 do 12.30, grupa 3 od 12.30 do 13.15, grupa 4 od 13.15 do 14.00.

 Serdecznie pozdrawiam

Alicja ZagrodzkaW dniach 13.12 i 17.01 (wtorek) zajęcia z:

- dr I. Konieczną o godz. 11.4-13.15 z sali 3016 zostają przeniesione do 3213 (sala senatu)

- mgr Prokopczuk o godz. 13.30-15.05 z sali 3016 zostają przeniesione do 3213 ( sala senatu).


 

Dyżur dr Urszuli Gosk  z dnia 11.12.2016 zostaje przeniesiony na dzień 14. 01 2017 w godz. 13.15-14.15 sala 3532

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyżury dr Lidii Zabłockiej-Żytka od grudnia 2016 odbywają się we wtorki 13.00-14.00 ul. Spiska 16 p. 6103 oraz w czwartki 11.30-12.30 ul. Szczęśliwicka 40, p. 3609


Dyżur dr J. Gasik zostaje przeniesiony z czwartku godz.17.10 - 18.10 na wtorek 13.15 - 14.15. 
Dyżur dla studiów stacjonarnych dr E. Sokołowskiej z dnia 21 stycznia 2017, 13.30-14.30 zostaje przeniesiony na dzień 11 lutego 2017 w godz. 14.45-15.45

Zajęcia dla IV WIK 1 z dr D. Kuncewicz (mgr Ratajska) będą odbywały się w czwartki w godz. 17.10-18.45 sala 3088.


 

Egzamin ze współczesnych problemów psychologii u pani dr. Dominiak-Kochanek dla studentów I roku pedagogiki ogólnej (studia uzupełniające) odbędzie się w dniu 26.01.2016 w auli B w godz. 9.00-12.00.


 Egzamin z psychologii społecznej  u pani dr. Dominiak-Kochanek dla studentów I roku pedagogiki specjalnej odbędzie się w dniu 31.01.2017 w auli C w godz. 10.00-13.00.


Egzamin z psychologii społecznej i wychowawczej u pani dr. Dominiak-Kochanek dla studentów II roku pedagogiki ogólnej odbędzie się w dniu 25.01.2017 w auli B w godz. 9.00-12.00.


 Grupa PKL2 zajęcia z Psychologii zdrowia z dr L. Zabłocką-Żytka zaczyna od 05.12.2016. zajecia odbywać się będą w godzinach 13.30-15.00.


Zajęcia z Psychologii zdrowia dla PKL rok III stacjonarne
  1. Wykłady w tym cyklu z dr Tabak zostają odwołane
  2. 3 wykłady odbędą się w II cyklu w terminach 01.12; 08.12; 15.12.2016 w Auli C w godzinach 15.20-16.55 z dr Lidią Zabłocką- Żytka
  3. 3.   Ćwiczenia dla PKL 1 zostają przeniesione z czwartku na poniedziałek. Najbliższe ćwiczenia odbędą się 21.11.2016 13.30-15.00 w 1109 oraz 28.11.2016. 13.30-15.00 w 3077
  4. 4.   Ćwiczenia dla PKL 2 odbędą się w 2. Cyklu w poniedziałki 13.30-15.00 w s. 3016
  5. 5.   Ćwiczenia dla PKL 3 odbędą się w 2. Cyklu w czwartki 9.50-11.25 w s. 1207 od 01.12.2016.

Ćwiczenia poprowadzi dr Lidia Zabłocka-Żytka lzablocka@aps.edu.pl

 


Zajęcia z prof H.Ciążelą z II EPR oraz II DZEP zostaną odrobione:f

ćw 30.11 godz. 15.20- ul. Spiska

wykład 24.01, godz. 11.40 s.1027 


  Egzamin u prof. H.  Markiewicz z przedmiotu "Historia wychowania " odbędzie się:

- na studiach stacjonarnych 1.02.2017 o godz. 10.00, aula C

- na studiach niestacjonarnych 4.02.2017 o godz. 10.30, aula A


 

Pierwsze zajęcia z przedmiotu ‘Implications of Visual Impairment and Support Options’  (wykład monograficzny kierunkowy  w języku angielskim dla studentów II r studiów stacjonarnych 2go stopnia), 10-0F-IVO, odbędą się w poniedziałek, 5 grudnia 2016 r.  w godz. 15:20-16:55 w Auli A. Kolejne cztery wykłady odbędą się poniedziałki 12, 19.XII.2016 r. i 2 i 9 stycznia 2017 r.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń na platformie na minimum 90%. Ćwiczenia do wykładu są udostępnione na platformie w okresie 30 października – 15 stycznia. Termin wpisania zaliczenia przedmiotu upływa 24 stycznia 2017 r.

Materiały do wykładów i ćwiczeń zostaną przesłane na adresy mailowe grup/osób, które Państwo podacie na wykładzie 5 grudnia.


 

Dyżury p. mgr Jolanty Skubisz w semestrze zimowym 2016/17 
odbędą się w dniach: 18.01. 2017 r. godz. 12.00-13.00 oraz  25.01.2017 r. godz. 12.00-13.00


 Dyżury dr R. Nguyen odbędą się w następujacych terminach:

15.10.2016 r. (sobota) - godz. 14.55 - 16.30 – 3429
29.10.2016 r. (sobota) - godz. 14.55 - 16.30  2202
05.11.2016 r. (sobota) - godz.  14.55 - 16.30 3016 
20.11.2016 r. (niedziela) - godz. 11.20 - 12.55 – 3305
04.12.2016 r. (niedziela) - godz. 11.20 - 12.55 – 3094
07.01.2017 r. (sobota) - godz. 16.35 - 18.10 – 2105
21.01.2017 r. (sobota) - godz. 11.20 - 12.55 – 1206
04.02.2017 r. (sobota) - godz. 11.20 - 12.55 – 3332  
19.02.2017 r. (niedziela) - godz. 13.15 - 14.50 – 3232

 

 

     Uwaga Studenci !!!!

Prosimy sprawdzać Ogłoszenia Dziekanatów  na stronie www.aps.edu.pl -> studenci -> ogłoszenia dziekanatów


 

 Prosimy o sprawdzenie planów zajęć przed zajęciami.