Organizacja roku akademickiego 2016/2017 na studiach stacjonarnych WSNS 

SEMESTR LETNI

20.02.2017 – 30.09.2017

 

20-24.03.2017   Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez kierownika specjalności na kierunku psychologia w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów na specjalność i składanie list kandydatów w Dziekanacie WSNS.

20-24.03.2017   Zamieszczanie przez Dziekanat WSNS na stronie internetowej APS w zakładce Studenci→ Seminaria dyplomowe → WSNS oferty (tematów i opisów) seminariów dyplomowych licencjackich, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na kierunku socjologia I st. i praca socjalna oraz seminariów dyplomowych magisterskich na kierunku psychologia.

27-31.03.2017   Decyzja Dziekana o skierowaniu na specjalność na kierunku psychologia studentów, którzy nie zakwalifikowali się w pierwszej turze.

27-31.03.2017   Zamieszczanie na stronie internetowej APS w zakładce Studenci →  Organizacja roku → WSNS oferty (tematów i opisów) fakultetów, których realizacja rozpocznie się  w przyszłym roku akademickim na II, III roku socjologii I st. i II roku pracy socjalnej oraz III (PKL), IV, V roku psychologii.

27-31.03.2017   Konsultacje indywidualne potencjalnych promotorów prac dyplomowych licencjackich ze studentami I roku socjologii I st., I roku pracy socjalnej   i promotorów prac dyplomowych magisterskich ze studentami III roku psychologii (na dyżurach).

01-09.04.2017   Rejestracja w USOS dla studentów I roku socjologii I st. i I roku pracy socjalnej na seminaria dyplomowe licencjackie, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim.

01-09.04.2017   Rejestracja w USOS dla III roku psychologii na seminaria dyplomowe magisterskie, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim.

do 07.04.2017   Zamieszczanie na indywidualnych kontach studentów II roku psychologii ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na specjalności oraz powiadomienie Dyrektora Instytutu.

08-16.04.2017   Rejestracja w USOS dla studentów I roku pracy socjalnej i I, II roku socjologii I st. oraz II (PKL), III, IV roku psychologii na fakultety, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim.

do 13.04.2017   Zamieszczanie na stronie internetowej APS w zakładce Studenci →  Organizacja roku → WSNS oferty (tematów i opisów) zajęć specjalnościowych do wyboru (poszerzających wiedzę społeczną), których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim na III, IV i V roku na kierunku psychologia (WiK, SPO).

14-18.04.2017   Przerwa świąteczna.

do 21.04.2017   Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I roku socjologii I st. i I roku pracy socjalnej, ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na seminaria dyplomowe licencjackie. Powiadomienie Dyrektorów Instytutów.

do 21.04.2017   Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów III roku psychologii, ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na seminaria dyplomowe magisterskie. Powiadomienie Dyrektora Instytutu.

22-30.04.2017   Rejestracja w USOS dla studentów II, III  i IV roku psychologii (WiK, SPO) na specjalnościowe zajęcia do wyboru (poszerzające wiedzę społeczną), których realizacja rozpocznie się przyszłym roku akademickim.

02.05.2017   Dzień wolny.

do 05.05.2017   Zamieszczanie w USOS, na indywidualnych kontach studentów I  roku pracy socjalnej i I, II roku socjologii I st. oraz II, III, IV roku psychologii ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na fakultety, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim oraz powiadomienie Dyrektorów Instytutów.

do 12.05.2017   Zamieszczanie na indywidualnych kontach studentów II, III i IV roku psychologii (WiK, SPO) ostatecznej informacji o zakwalifikowaniu na specjalnościowe zajęcia do wyboru (poszerzające wiedzę społeczną), których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku akademickim.

12.05.2017   Ostatni dzień niektórych zajęć dydaktycznych dla studentów kończących studia.

31.05.2017   Ostatni dzień składania prac dyplomowych.

13.06.2017   Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze letnim.

14-28.06.2017   Letnia sesja egzaminacyjna (przeprowadzanie egzaminów w pierwszym terminie).

29.06-30.09.2017   Przerwa wakacyjna.

04-15.09.2017   Letnia sesja poprawkowa (przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń na ocenę poprawkowych).

01.07-30.09.2017   Realizacja praktyk wakacyjnych.

30.09.2017   Ostatni dzień semestru letniego.

 

Terminy zamykania protokołów w semestrze letnim dla studiów stacjonarnych 2016/2017

Rodzaj protokołu

Termin

Opis

Zaliczenie

13.06.2017

godz. 24.00

 

Blokada protokołów; okna do wprowadzania ocen przestają być aktywne.

 

Zaliczenie na ocenę

25.06.2017

godz. 24.00

Egzamin

09.07.2017

godz. 24.00

Zaliczenie na ocenę poprawkowy

24.09.2017

godz. 24.00

Egzamin poprawkowy

Zaliczenie praktyk

30.09.2017

godz. 24.00