Organizacja roku akademickiego 2016/2017 na studiach stacjonarnych WSNS 

SEMESTR LETNI

20.02.2017 – 30.09.2017

 

29.06-30.09.2017   Przerwa wakacyjna.

04-15.09.2017   Letnia sesja poprawkowa (przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń na ocenę poprawkowych).

01.07-30.09.2017   Realizacja praktyk wakacyjnych.

30.09.2017   Ostatni dzień semestru letniego.

 

Terminy zamykania protokołów w semestrze letnim dla studiów stacjonarnych 2016/2017

Rodzaj protokołu

Termin

Opis

Zaliczenie

13.06.2017

godz. 24.00

 

Blokada protokołów; okna do wprowadzania ocen przestają być aktywne.

 

Zaliczenie na ocenę

25.06.2017

godz. 24.00

Egzamin

09.07.2017

godz. 24.00

Zaliczenie na ocenę poprawkowy

24.09.2017

godz. 24.00

Egzamin poprawkowy

Zaliczenie praktyk

30.09.2017

godz. 24.00