Organizacja roku akademickiego 2016/2017 na studiach niestacjonarnych WSNS

SEMESTR LETNI

27.02.2017 – 30.09.2017

 

04-15.09.2017   Letnia sesja poprawkowa (przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń na ocenę poprawkowych).

01.07-30.09.2017   Realizacja praktyk wakacyjnych.

30.09.2017   Ostatni dzień semestru letniego.

 

Terminy zamykania protokołów w semestrze letnim dla studiów niestacjonarnych 2016/2017

Rodzaj protokołu

Termin

Opis

Zaliczenie

03.07.2017

godz. 24.00

 

Blokada protokołów; okna do wprowadzania ocen przestają być aktywne.

 

Zaliczenie na ocenę

16.07.2017

godz. 24.00

Egzamin

Zaliczenie na ocenę poprawkowy

24.09.2017

godz. 24.00

Egzamin poprawkowy

Zaliczenie praktyk

30.09.2017

godz. 24.00