Oferta zajęć poszerzających wiedzę społeczną - rok akademicki 2016/2017

Ważne! Dziekan zatwierdza do realizacji te zajęcia z oferty, które podczas rejestracji wybrała największa liczba studentów, biorąc dodatkowo pod uwagę wymaganą liczbę uczestników zajęć prowadzonych w danej formie (wykład, ćwiczenia, warsztat).

Prosimy o niewybieranie ponownie zajęć już zrealizowanych lub wybranych w tym roku z oferty zajęć fakultatywnych.

 

 

Oferta zajęć przewidzianych do realizacji w roku akademickim 2017/2018

studia stacjonarne

Psychologia WIK studia stacjonarne - oferta

Psychologia WIK studia stacjonarne - opisy

 

Psychologia SPO studia stacjonarne - oferta

Psychologia SPO studia stacjonarne - opisy

 

studia niestacjonarne

Psychologia WIK studia niestacjonarne - oferta

Psychologia WIK studia niestacjonarne - opisy