Oferta fakultetów - rok akademicki 2016/2017

Ważne!

Dziekan zatwierdza do realizacji te fakultety z oferty, które podczas rejestracji wybrała największa liczba studentów, biorąc dodatkowo pod uwagę wymaganą liczbę uczestników zajęć prowadzonych w danej formie (wykład, ćwiczenia, warsztat). Prosimy więc o uzgadnianie swoich wyborów w szerszym gronie.

W pliku Oferta zanajdują się szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu dokonywania wyboru fakultetów (liczby i rodzaju). W pliku Opisy znajduje się informacja na temat zagadnień poruszanych w ramach zajęć, sposobu zaliczania itp. W pierwszej kolejności należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się w pliku Oferta.

Prosimy o niewybieranie przedmiotów, które zostały już wcześniej zrealizowane!

 

Oferta fakultetów przewidzianych do realizacji w roku akademickim 2017/2018

 

Praca socjalna studia stacjonarne - oferta

Praca socjalna studia stacjonarne - opisy fakultetów

Praca socjalna studia niestacjonarne - oferta

Praca socjalna studia niestacjonarne - opisy fakultetów

 

Psychologia studia stacjonarne - oferta

Psychologia studia stacjonarne - opisy fakultetów

Psychologia studia niestacjonarne - oferta

Psychologia studia niestacjonarne - opisy fakultetów

 

Socjologia I stopnia studia stacjonarne - oferta

Socjologia I stopnia studia stacjonarne - opisy fakultetów

 

 

Oferta archiwalna

Oferta fakultetów dla I roku Socjologii, przewidzianych do realizacji semestrze letnim 2016/2017

 

Socjologia I stopnia studia stacjonarne - oferta i opis

Socjologia II stopnia studia stacjonarne - oferta i opis