Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

  • Zarządzenie nr 7/15-16 Dziekana WSNS z dnia 13 września 2016 roku w sprawie szczegółowej organizacji i warunków studiowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 (PDF)

 

  • Organizacja roku akademickiego 2016/2017 na studiach stacjonarnych - załącznik nr 1 do zarządzenia  (PDF)
  • Organizacja roku akademickiego 2016/2017 na studiach niestacjonarnych - załącznik nr 2 do zarządzenia (PDF)

 

UWAGA!

AKTUALIZOWANE NA BIEŻĄCO KALENDARIUM WAŻNYCH WYDARZEŃ ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADKACH OBOK !