Zarządzenie Nr 299/15-16 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  z dnia 20.06.2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 (PDF)

Zarządzenie nr 8/15-16 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie organizacji i warunków studiowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/17 (PDF)

Organizacja roku akademickiego 2016/17 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych(PDF)