Ikona 1AUwaga studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: I roku Socjologii I stopnia, I roku Pracy socjalnej i III roku Psychologii! Przypominamy o zbliżającej się rejestracji na seminaria dyplomowe i informujemy, że w zakładce Studenci - Seminaria dyplomowe (kliknij) zamieszczone zostały oferty seminariów, których realizacja rozpocznie się w kolejnym roku akademickim. Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami, jak również osobistego kontaktu z potencjalnymi promotorami (na dyżurach) przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze seminarium.

 

Ikona 7AUwaga studenci APS! 20 lutego 2017 roku rozpoczęła działalność AKADEMICKA PORADNIA PRAWNA DLA STUDENTEK I STUDENTÓW APS.

 

 

Z nieodpłatnej porady prawnej można skorzystać, jeśli:  

  • jest się studentką, studentem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • i ze względu na swoją sytuację majątkową nie można skorzystać z odpłatnej pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego

Przed skorzystaniem z porady należy zapoznać się z Regulaminem Poradni (KLIKNIJ TU)

Zapisy na dyżur prawny w Akademickiej Poradni Prawnej:

  • telefonicznie: nr tel. (22) 589-36-00 w. 2204 (w godzinach dyżurów pracowników Pracowni Prawa i Kryminologii)
  • elektronicznie poprzez e-mail: poradniaprawna@aps.edu.pl
  • osobiście: w Pracowni Prawa i Kryminologii, pokój 2204 (w godzinach dyżurów prawnych)
  • podczas rejestracji studentka lub student podaje swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego

Miejsce i godziny przyjęć: 

Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pokój 2204

Wtorek  (pierwszy i trzeci miesiąca), godz. 11.30 -12.30        dr Małgorzata Czarkowska

Środa  (pierwsza i trzecia miesiąca), godz. 12.00 – 13.00       dr Monika Zima – Parjaszewska

Środa  (druga i czwarta miesiąca), godz. 9.30 – 10.30            dr Jolanta Zozula

Zespół Prawników - pracowników Instytutu Profilaktyki Soołecznej i Pracy Socjalnej:

dr Monika Zima – Parjaszewska (Kierownik Poradni)

dr Małgorzata Czarkowska

dr Jolanta Zozula

 

Ikona 1A

Ważne dla studentów kończących studia w roku akademickim 2016-2017! W zakładce Studenci - Zagadnienia na egzamin dyplomowy zamieszczone zostały listy pytań obowiązujących w bieżącym roku akademickim.

 

 

 

  Ikona 8A

 

DYŻURY WŁADZ WYDZIAŁU

                                 DZIEKAN   dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz - Sterianos

                                  e-mail: ijelonkiewicz@aps.edu.pl

                                  dyżur:

                                  środa:      14.00 - 15.00

                                  czwartek:  17.00 - 18.00  

                                  

                                   PRODZIEKAN ds. dydaktyki   dr Agnieszka Bieńkowska

                                   e-mail: abienkowska@aps.edu.pl

                                   dyżur:

                                   wtorek 8.00-9.00 

                                   piątek 11.30-12.30  (dyżur w dniu 24 MARCA (PIĄTEK) odwołany)

                                   niestacjonarne:

                                   07.05 godzina 10.30-11.30 oraz 11.06 godzina 10.30-11.30

                               

                                   PRODZIEKAN ds. studenckich   dr Jowita Bartczak

                                   e-mail: jbartczak@aps.edu.pl

                                   dyżur:

                                   poniedziałek 11.30-12.30  

                                   środa 12.30-13.30   

                                 

 

Informacja o dyżurach nauczycieli akademickich dostępna jest w systemie USOSweb.

 

Ikona 6AUWAGA!

Na wniosek studenta w suplemencie do dyplomu można zamieścić informacje o dodatkowych osiągnięciach studenta np.:  publikacjach, wyróżnieniach i nagrodach, wybitnych osiągnięciach sportowych, uczestnictwie w organizacjach studenckich (Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Biuro Wolontariatu) oraz miejscu odbycia praktyk - jeśli było szczególnie istotne. Wniosek, kierowany do dziekana, należy złożyć w Dziekanacie WSNS wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia (dziennik praktyk, zaświadczenie o odbytym wolontariacie, pierwsza strona publikacji itp.) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Do wniosku należy załączyć płytę CD z wersją elektroniczną informacji, która ma zostać zamieszczona w Suplemencie oraz podpisany wydruk. Szczegółowe instrukcje i wzór tekstu znajdują się tutaj.

WAŻNE!

  • Niekompletne dokumenty i/lub przygotowane niezgodnie ze wzorem nie będą przyjmowane!
  • Wnioski składane po obronie nie będą rozpatrywane!

 

Ikona 3APoświadczenie likwidacji konta w Bibliotece składane przez absolwentów w Biurze Immatrykulacji podczas odbierania dyplomu można pobierać w Bibliotece bezpośrednio przed odbiorem dyplomu. Więcej informacji: tutaj

 

 

Ikona 8A

KREDYTY STUDENCKIE

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie znajdują się aktualne informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich.