Ikona 1A

Ważne dla studentów kończących studia w roku akademickim 2016-2017! W zakładce Studenci - Zagadnienia na egzamin dyplomowy zamieszczone zostały listy pytań obowiązujących w bieżącym roku akademickim.

 

 

  

  Ikona 8A

 

DYŻURY WŁADZ WYDZIAŁU

                                 DZIEKAN   dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz - Sterianos

                                  e-mail: ijelonkiewicz@aps.edu.pl

                                  dyżur:

                                  środa:      14.00 - 15.00

                                  czwartek:  14.00 - 15.00  

                                   

                                   PRODZIEKAN ds. dydaktyki   dr Agnieszka Bieńkowska

                                   e-mail: abienkowska@aps.edu.pl

                                   dyżur:

                                   wtorek 8.00-9.00 

                                   piątek 13.15-14.15;

                                   niestacjonarne:

                                   08.10 godzina 10.30-11.30 oraz 16.10 godzina 14.30-15.30

                                

                                   PRODZIEKAN ds. studenckich   dr Jowita Bartczak

                                   e-mail: jbartczak@aps.edu.pl

                                   dyżur:

                                   poniedziałek 12.30-13.30

                                   środa 11.30-12.30

Informacja o dyżurach nauczycieli akademickich dostępna jest w systemie USOSweb.

 

Ikona 6AUWAGA!

Na wniosek studenta w suplemencie do dyplomu można zamieścić informacje o dodatkowych osiągnięciach studenta np.:  publikacjach, wyróżnieniach i nagrodach, wybitnych osiągnięciach sportowych, uczestnictwie w organizacjach studenckich (Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Biuro Wolontariatu) oraz miejscu odbycia praktyk - jeśli było szczególnie istotne. Wniosek, kierowany do dziekana, należy złożyć w Dziekanacie WSNS wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia (dziennik praktyk, zaświadczenie o odbytym wolontariacie, pierwsza strona publikacji itp.) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Do wniosku należy załączyć płytę CD z wersją elektroniczną informacji, która ma zostać zamieszczona w Suplemencie oraz podpisany wydruk. Szczegółowe instrukcje i wzór tekstu znajdują się tutaj.

WAŻNE!

  • Niekompletne dokumenty i/lub przygotowane niezgodnie ze wzorem nie będą przyjmowane!
  • Wnioski składane po obronie nie będą rozpatrywane!

 

Ikona 3APoświadczenie likwidacji konta w Bibliotece składane przez absolwentów w Biurze Immatrykulacji podczas odbierania dyplomu można pobierać w Bibliotece bezpośrednio przed odbiorem dyplomu. Więcej informacji: tutaj

 

 

Ikona 8A

KREDYTY STUDENCKIE

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie znajdują się aktualne informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich.