Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/18 odbędzie

się 3 października 2017 r. o godz.9,30

 

Dzień adaptacyjny dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych

odbędzie się 29 września 2017 r.

PROGRAM

Dzień adaptacyjny dla studentów I stopnia studiów niestacjonarnych

odbędzie się 7 października 2017 r.

PROGRAM

 

ROZDANIE LEGITYMACJI STUDENCKICH

studia stacjonarne I i II stopnia więcej...

   studia niestacjonarne I i II stopnia więcej...

 

 

KREDYTY STUDENCKIE

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie znajdują sie aktualne informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich.

 

UWAGA!

Na wniosek studenta na suplemencie do dyplomu można zamieścić informacje o dodatkowych osiągnięciach studenta np.:

  • miejscu odbycia praktyk,

  • publikacjach,

  • wyróżnieniach i nagrodach,

  • wybitnych osiągnięciach sportowych,

  • uczestnictwie w organizacjach studenckich ( Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Biuro Wolontariatu).

Wniosek kierowany do dziekana należy złożyć w dziekanacie  wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia (dziennik praktyk, zaświadczenie o odbytym wolontariacie, pierwsza strona publikacji itp.) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Do wniosku należy załączyć płytę CD z wersją elektroniczną informacji, która ma zostać zamieszczona w Suplemencie oraz podpisany wydruk.