zwolnienia z lektoratów i przepisywanie ocen

 Z lektoratu oraz egzaminu zwalnia tylko i wyłącznie certyfikat międzynarodowy na poziomie C1.

Formalności związane ze zwolnieniami należ załatwić osobiście u kierownika Studium do końca października.

Potrzebne jest podanie skierowanie do Kierownika oraz kopia certyfikatu (oryginał do wglądu).

 

Nie przepisujemy lektoratów z innych uczelni.

Aby przepisać zaliczenie i ocenę z egzaminu uzyskane na naszej Uczelni, należy osobiście zgłościć się do Kierownika Studium.