Egzamin ustny 2016/2017

Grupy General English B2;

Zakres materiału zostanie podany przez Wykładowcę  na pierwszych zajęciach w II semestrze .

Egzamin ustny będzie miał miejsce tylko i wyłącznie w dniach 24 maja - 06 czerwca. Konkretny dzień i godzinę ustala Wykładowca prowadzący daną grupę lektoratową.

Studenci z warunkiem, którzy zaliczyli egzamin ustny w ubiegłym roku, nie muszą do niego ponownie przystępować.

 

Studentów podchodzących do egzaminu ustnego B2 English for Psychology obowiązują teksty z podręcznika kursowego omówione w ciągu czterech semestrów.

Studentów podchodzących do egzaminu ustnego C1 English for Psychology obowiązują teksty z  podręcznika kursowego omówione w ciągu czterech semestrów, a także następujące lektury:

  1. Adam, D. (2014) "The Man Who Couldn’t Stop". London, Picador.Available from here: https://royalsociety.org/~/media/awards/winton/2015/the-man-who-couldnt-stop-chapter-1.pdf?la=en-GB (pierwszy rozdział)
  2. Sacks, O. (1993)" To See And Not See", The New Yorker. Available from here: http://engl102-goleman.wikispaces.umb.edu/file/view/Sacks,+To+See+and+Not+See.pdf
  3. Groce, N. (1980) "Everyone Here Spoke Sign Language, Natural History". Available from here: http://catalog.chilmarklibrary.org/pdf/pdf_files/mv_museum/everyone%20here%20spoke%20sign%20language_article_natural%20history_ngroce_june%201980.pdf

UWAGA !!!!

Nieusprawiedliwione niestawienie się na egzamin ustny w ustalonym wcześniej terminie, skutkuje oceną niedostateczną i niedopuszczeniem do egzaminu pisemnego.

Egzamin pisemny zaplanowany jest na 14 czerwca 2017 (środa), w godzinach przedpołudniowych.