Podstawowe informacje o lektoratach

Lektorat prowadzony jest na I i II roku studiów, w wymiarze 60 godzin rocznie. (Grupa lektoratowa jest utworzona jeżeli liczy przynajmniej 16 osób) Po II roku nauki student przystępuje do egzaminu B2, który kończy lektorat.

Obowiązkowy lektorat jest prowadzony na następujących poziomach:

a.
j. angielski – B2 (średniozaawansowany wyższy), B2+ specjalistyczny (wprowadzający pojęcia i słownictwo z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz pokrewnych kierunków, C1 (zaawansowany)
b.
j. niemiecki – B2 (średniozaawansowany wyższy), B2+ specjalistyczny (wprowadzający pojęcia i słownictwo z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz pokrewnych kierunków
c.
j. rosyjski – B2 (średniozaawansowany wyższy), B2+ specjalistyczny (wprowadzający pojęcia i słownictwo z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz pokrewnych kierunków
d.
j. francuski – B2 (średniozaawansowany wyższy), B2+ specjalistyczny (wprowadzający pojęcia i słownictwo z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz pokrewnych kierunków

Student I roku ma obowiązek do przystąpienia do testu diagnostycznego, na podstawie którego następuje przydział do grupy językowej.

Certyfikat zewnętrzny (międzynarodowy) na poziomie C1 i wyższym zwalnia z uczęszczania na lektorat oraz z egzaminu. Decyzję o zaliczeniu z lektoratu i/lub egzaminu każdorazowo podejmuje prowadzący zajęcia w porozumieniu z kierownikiem Studium. Podanie o zaliczenie przedmiotu wraz z odpowiednią dokumentacją (w tym zgodą prowadzącego zajęcia) należy złożyć w pierwszym tygodniu października (osobiście) u Kierownika Studium (pok.1120) w godzinach dyżurów. (szczegółowe informacje w gablotach przy pokoju 1120.