EN

Strona główna Studenci Lektoraty Kontakt i aktualności na czas pandemii

Kontakt i aktualności na czas pandemii

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych mieści się w pokoju 1120, w łączniku między budynkiem A i B , na I piętrze

03-06-2020

Kierownik:

 

 

Wykładowcy:

 

 

 

 

Studia stacjonarne:

 

Zostały podjęte decyzje dotyczące ustnego i pisemnego egzaminu końcowego z języka obcego.

 

Język niemiecki, rosyjski i francuski – wszelkie informacje dotyczące terminów oraz zasad przeprowadzenia egzaminu są dostępne u poszczególnych wykładowców.

 

English for Psychology poziom C1 oraz B2 -  wszelkie informacje u mgr Anny Treger

 

Język angielski poziom B2 oraz C1:

 

Niniejszym informuję iż 16 czerwca, zgodnie z planem, zostanie przeprowadzony egzamin końcowy z języka obcego. Egzamin zostanie zamieszczony na platformie edukacyjnej APS i będzie dostępny tylko i wyłącznie dla osób które są podpięte w USOSie do przedmiotu:

 

Język angielski IV – B2 Lektorat w cyklu 2019L

 

Egzamin będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 75 pytań (w tym 5 pytań z tekstami liczącymi od 100 do 200 słów). Pytania nie będą numerowane. Aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 51%.

 

Na udzielenie odpowiedzi mają Państwo 50 minut od momentu zalogowania się.

 

Test będzie dostępny na stronie internetowej APS, w zakładce E-learning TYLKO i WYŁĄCZNIE W DNIU 16 CZERWCA (WTOREK) w godzinach 8.30 – 9.30. O 9.30 system zamyka dostęp do egzaminu, zatem aby wykorzystać maksymalny przydział czasu, należy zalogować się najpóźniej o 8.40.

 

Proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami istotnymi przy wypełnianiu testu:

 

Test zostanie uznany za ukończony dopiero po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie oraz po naciśnięciu ikonki wyślij.

 

W systemie zapisują są wszystkie odpowiedzi udzielone do momentu wylogowania się / opuszczenia programu. Kolejne logowanie powoduje skasowanie poprzedniej sesji oraz uzyskanych uprzednio wyników.  Może to być istotne podczas problemów technicznych lub zamknięcia się systemu po przekroczeniu czasu przeznaczonego na test lub po godz. 9.30.

 

Po rozpoczęciu testu widoczny jest zegar, który pokazuje ile pozostało czasu do końca egzaminu. Należy pamiętać, iż zegar od razu po rozpoczęciu testu, odejmuje 5 minut, jednak sam test trwa 5 minut dużej  już po zakończeniu odliczania.

 

Aby przejść do następnego pytania należy zaznaczyć odpowiedź.

 

Nie będzie możliwe cofanie się do pytań, na które odpowiedź została już udzielona.

 

Czas będzie ograniczony proszę więc przed rozpoczęciem testu upewnić się, iż warunki techniczne pozwolą Państwu na bezproblemowe dokończenie testu. Jeżeli problemy techniczne uniemożliwią dokończenie testu, to będzie zastosowany poniższy zapis wynikający z zaleceń Władz APS: W przypadku zerwania połączenia internetowego, które uniemożliwi podejście do egzaminu/zaliczenia lub jego kontynuowanie, student ma prawo do drugiego podejścia w formie wybranej przez wykładowcę (pisemną lub ustną).

 

W trakcie trwania egzaminu wszyscy wykładowcy będą dostępni na platformie Teams. W przypadku technicznych problemów proszę o natychmiastowy kontakt, oraz zabezpieczenie zrzutów ekranu, które ewentualnie pomogą w rozwiązaniu problemu.

 

Do 19 czerwca, do systemu USOS zostanie wpisana ocena końcowa z przedmiotu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (zarządzenie JMRektora), będzie to średnia, na którą składają się: średnia z ocen uzyskanych przez dwa lata trwania lektoratu oraz pozytywna ocena z egzaminu pisemnego. Uzyskany w ten sposób stopień będzie mógł być podniesiony tylko w przypadku wcześniejszego przystąpienia do egzaminu ustnego oraz uzyskania z niego pozytywnej oceny. Przy ustalaniu oceny za egzamin pisemny będzie stosowana poniższa skala:

 

93% - 100% liczby punktów do zdobycia – 5.0 (bardzo dobry)

 

85% - 92% - dobry plus (4.5)
77% - 84% - dobry (4.0)
66% - 76% - dostateczny plus (3.5)

 

51% - 65% - dostateczny (3.0)

 

 

 

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z Kierownikiem Studium

 

Mgr Elżbietą Grabińską, mailowy lub przez platformę Teams

 

 

 

Przykładowy arkusz egzaminacyjny 

 

 

Aktualności

01-07-2020

Rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia z Logopedii

Rozpoczynamy rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia Logopedii nr 19. I tura rozmów odbędzie się 03.07.20 r. w godzinach 9.00 – 12.00 z wykorzystaniem aplikacji Teams, II tura rozmów odbędzie się…
25-06-2020

Insygnia władzy rektorskiej dla Rektor Elekt dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS

Podczas XLI zwyczajnego posiedzenia Senatu, które odbyło się 24 czerwca 2020 r. Rektor prof. dr hab. S. M. Kwiatkowski przekazał insygnia rektorskie Rektor Elekt dr hab. Barbarze Marcinkowskiej, prof.…
19-06-2020

Apel o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących w przestrzeni publicznej

Prezentujemy apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących jakiekolwiek osoby lub grupy społeczne oraz stanowisko Kolegium Rektorskiego Akad…