Dyżury  we wrześniu 2017,    sala 1120

 

 

mgr Elżbieta Grabińska    - Kierownik Studium  

1 września (piątek) 8-9

6 września (środa) 8-9

11 września (poniedziałek) 8-9

14 (czwartek) września 11.30-12.30

20 września (środa) 8-9

27 września (środa) 8-9

 

mgr Małgorzata Dąbruś:

28 sierpnia (poniedziałek) 11-13

14 września (czwartek) 8-9

15 września (piątek) 10-11

19 września (wtorek) 11-12

26 września (wtorek) 11-12

 

mgr Olena Galczewska:           

7 września (czwartek) 10-11
8 września (piątek) 10-11
11 września (poniedziałek) 10-11
14 września (czwartek) 11.30-12.30
18 września (poniedziałek) 10-11
25 września (poniedziałek) 10-11
 

mgr Bogumiła Jędrzejowska Ulrych

13 wrzesnia (sroda) 8-10

14 wrzesnia (czwartek) 8-10

20 wrzesnia (sroda) 8-10

27 wrzesnia (sroda) 8-10

 
mgr Dorota Kożuchowska
29 sierpnia (wtorek) 15-16
4 września (poniedziałek) 10-11
5 września (wtorek) 10-11
12 września (wtorek) 10-11
14 września  (czwartek)10-11
19 września (wtorek) 14-15
25 września (wtorek) 14-15
mgr Agnieszka Rączka            
05 września (wtorek) 10-11
07 września (czwartek) 10-11
12 września (wtorek) 10-11
14 września (czwartek) 10-11
19 września (wtorek) 10-11
26 września (wtorek) 10-11

 mgr Dorota Trefoń Bykowska  

 
05 września (wtorek) 10-11
07 września (czwartek) 10-11
12 września (wtorek) 10-11
14 września (czwartek) 10-11
20 września (środa) 10-11

27 września (środa) 10-11
 

mgr Anna Treger                      

 

mgr Małgorzata Wyszyńska     

 
05 września (wtorek) 10-11
07 września (czwartek) 10-11
12 września (wtorek) 10-11
14 września (czwartek) 10-11
20 września (środa) 10-11
27 września (środa) 10-11

 mgr Beata Wiśniewska

4 września (poniedziałek) 11.30-12.30

5 września (wtorek) 11.30-12.30

12 września (wtorek) 11.30-12.30

14 września (czwartek) 11.30-12.30

19 września (wtorek) 11.30-12.30

26 września (wtorek) 11.30-12.30

mgr Ewa Trzeszczkowska           

14 września, czwartek, godz.12 – 14,

18  września, poniedziałek, godz.12 – 13.00.

25 września, poniedziałek, godz.12 – 13.00.
mgr Grażyna Smakulska             

4 września (poniedziałek) 10.30 -11.30

6 września (środa) 10.30-11.30

11 września (poniedziałek) 10.30-11.30

14 września (czwartek) 13 -14

18 września (poniedziałek) 10.30 -11.30

25 września (poniedziałek) 10.30 -11.30