logo (1)

 

 Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson Test of English

przy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych APS

      

 

 PTE General to przyjazny egzamin, który motywuje do nauki języka. Sprawdza umiejętność komunikacji w sytuacjach dnia codziennego, a nie bierną znajomość  określonych struktur. Dlatego PTE nie posiada wyodrębnionej części gramatycznej – poprawność gramatyczna jest weryfikowana „pośrednio”, w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych.

 Certyfikat PTE :

  • jest uznawany przez firmy, uczelnie oraz instytucje rządowe na całym świecie jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego
  • jest uznawany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego,
  • zwalnia z egzaminów językowych na wyższych uczelniach.
  • decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie
    znajomości nowożytnego języka obcego.
  • I przede wszystkim:   uprawnia do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych oraz klasach 1-3 szkoły podstawowej  (zdany egzamin min. na poziomie B2). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 (Dz.U.2015.1264 jednolity tekst z dnia 2015.08.31)

 

Już od 2020 roku aby uczyć języka angielskiego w przedszkolu, trzeba będzie wykazać się znajomością języka na poziomie B2.

Klikając TUTAJ dowiesz się więcej między innymi o: 

- aktualnych informacjąch dotyczących kwalifikacji do nauczania języcka obcego

- aktualnych przepisach i aktach prawnych

- wskazówkach Ekspertów

Nie czekaj! Przystąp do egzaminu już teraz !  Zgłoszenia przyjmujemy do 8 maja do północy.

Termin egaminu pisemnego - 17 czerwca 2017

CENA  EGZAMINU -  B2 - 550 zł.,  C1 - 580zł

dla Pracowników i  Studentów APS - B2 - 500 zł,  C1 - 530

szczegóły dotyczące egzaminu pisemnego i ustnego (godziny i sale) będą podane po 15 maja

 

Formularz zgłoszenia na egzamin PTE do pobrania   TUTAJ


 Dalszych informcji udzieli mgr Elżbieta Grabińska,

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

egrabinska@aps.edu.pl