logo (1)

 

Akredytowane Centrum Egzaminacyjne Pearson Test of English

przy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych APS

Certyfikat PTE :

  • jest uznawany przez firmy, uczelnie oraz instytucje rządowe na całym świecie jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego
  • uprawnia do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych oraz klasach 1-3 szkoły podstawowej  (od poziomu B2), podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 (Dz.U.2015.1264 jednolity tekst z dnia 2015.08.31)
  • jest uznawany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego,
  • zwalnia z egzaminów językowych na wyższych uczelniach.
  • decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie
    znajomości nowożytnego języka obcego.

 PTE General to przyjazny egzamin, który motywuje do nauki języka. Sprawdza umiejętność komunikacji w sytuacjach dnia codziennego, a nie bierną znajomość określonych struktur. Dlatego PTE nie posiada wyodrębnionej części gramatycznej – poprawność gramatyczna jest weryfikowana „pośrednio”, w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu egzaminu znajdziesz TUTAJ

Terminy egaminu ustnego i pisemnego - 17 czerwca 2017.

CENA  EGZAMINU - 550 zł.

dla Pracowników i  Studentów APS - 500zł


 

Dalszych informcji udzieli mgr Elżbieta Grabińska,

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

egrabinska@aps.edu.pl