Aktualności 2016/17

Lektoraty dla I  i  II  roku studiów stacjonarnych zaczynają się 10  października (poniedziałek)

 

 Numer grupy oraz terminy zajęć można sprawdzić w USOSie. Nie ma możliwości zmiany terminu zajęć.

 

STUDENCI   Z   WARUNKIEM

Studenci, którzy będą powtarzali lektorat na  I lub  II roku,  po załatwieniu formalności we właściwym dziekanacie, proszeni są o zgłoszenie się do mgr Elżbiety Grabińskiej, w celu ustalenia nowej grupy lektoratowej i podpięcia w USOSie. Zgłoszenia w pierwszym tygodniu października.

Proszę o przyniesienie ze sobą wydrukowanego planu zajęć.

Studenci, którzy nie zdali egzaminu końcowego (po II roku) mają obowiązek ponownego uczęszczania na lektorat z II rokiem.

Godziny dyżurów Kierownika Studium  w pierwszym tygodniu października - w środę 5 października , godz 8-9 sala 1120 oraz piątek, 7 października , godz 8-9 , sala 1120

Od 10 października, przez cały rok akademicki 2016/17 dyżur w poniedziałki i środy 7.45-8.45 sala 1120

Wszystkim Studentom życzymy pomyślności i radości studiowania!

                                                                                                         Zespół Studium Języków Obcych