EN

ZARZĄD KLUBU AZS APS

Kadencja Zarządu Klubu Uczelnianego AZS APS na lata 2017 - 2019:

 • Prezes Klubu - Joanna Rogala
 • Wiceprezes Klubu ds. sportowych - Maksymilian Pawłowski
 • Wiceprezes Klubu ds. promocji - Aleksandra Stępień
 • Wiceprezes Klubu ds. administracyjnych - Aleksandra Mazurek
 • Wiceprezes Klubu ds. współpracy - Karolina Mikulska
 • Wiceprezes Klubu ds. organizacyjnych - Anna Bień

Funkcje pełnione w Zarządzie Klubu AZS APS są funkcjami społecznymi.

 

Opiekunem Klubu Uczelnianego AZS APS jest dr Mirosław Baum.

 

Nadzór nad Klubem Uczelnianym AZS APS sprawuje dr. hab., prof APS  Barbara Marcinkowska - Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 

Komisja Rewizyjna Klubu Uczelnianego AZS APS:

 • Przewodnicząca Komisji - Zuzanna Łaska
 • Sekretarz Komisji - Monika Młyńska
 • Członek Komisji - Kaja Staszewska
 • Członek Komisji - Katarzyna Kwiatkowska
 • Członek Komisji - Robert Leszczyński

Aktualności

20-02-2020

Medal za zasługi dla rozwoju pedagogiki współczesnej dla prof. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uhonorował prof. dr hab. Stefana M. Kwiatkowskiego medalem za zasługi dla rozwoju pedagogiki współczesnej.
10-02-2020

Prowincjonalne i nieprowincjonalne praktyki kulturalne. Po 10 latach spędzonych w terenie

Szkoła Doktorska APS zaprasza na na wykład otwarty prof. dr. hab. Tomasza Szlendaka z UMK.
18-02-2020

Instytut Pedagogiki zaprasza do „Ogrodu dydaktyki”

Tym razem przedmiotem wspólnej refleksji będzie proces dydaktyczny i możliwości podnoszenia jego jakości. Instytut zaprasza 25 lutego br. od godz. 13:30 do Sali Senatu.