EN

STYPENDIUM SPORTOWE

Zarządzeniem nr 96/2017 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 10 listopada 2017 r. wprowadzony został Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może być stypendium pierwszego lub drugiego stopnia. 
Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokich osiągnięć sportowych wynosi miesięcznie:

 • I stopnia - 800,00 zł,

Stypendium rektora pierwszego stopnia za osiągnięcia sportowe może być przyznane studentowi, który uzyskał nie mniej niż 71 punktów.

 • II stopnia - 600,00 zł.

Stypendium rektora drugiego stopnia za osiągnięcia sportowe może być przyznane studentowi, który uzyskał od 40 do 70 punktów.
 
Stypendium sportowe może otrzymać student, który udokumentuje swoje osiągnięcia sportowe. Zawodnik Klubu AZS APS zobowiązany jest do złożenia wniosku do Prezesa Klubu Uczelnianego AZS APS o wydanie zaświadczenia o osiągnięciach sportowych za poprzedni rok akademicki. Udokumentowana działalność musi mieć miejsce podczas minionego roku akademickiego.

 

Udokumentowane osiągnięcia sportowe  oceniane i punktowane są według następujących kryteriów:

Kategoria osiągnięć

 Schemat opisu osiągnięć

 Rodzaj potwierdzenia

 Uwagi

Zdobycie I – III miejsca przez reprezentanta Akademii Pedagogiki Specjalnej
w turniejach lub ligach sportowych

do 25 pkt.

 1 miejsce 25 pkt.

 2 miejsce 20 pkt.

 3 miejsce 15 pkt.

 • Data/daty i miejsce zawodów,

 • uzyskane miejsce,

 • dyscyplina sportowa,

 • numer legitymacji ISIC AZS,

 • data wstąpienia do KU AZS APS.

Zaświadczenie od prezesa KU AZS APS lub organizatora zawodów.

Reprezentowanie Akademii Pedagogiki Specjalnej podczas turniejów lub
lig sportowych.

Zdobycie I - III miejsca
przez reprezentanta Akademii Pedagogiki Specjalnej
 w Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza

do 40 pkt.

1 miejsce 40 pkt.

 2 miejsce 35 pkt.

 3 miejsce 30 pkt.

 • Data/daty i miejsce zawodów,

 • uzyskane miejsce,

 • dyscyplina sportowa,

 • numer legitymacji ISIC AZS,

 • data wstąpienia do KU AZS APS.

Zaświadczenie od prezesa KU AZS APS lub organizatora zawodów.

 

 

 

 

Reprezentowanie Akademii Pedagogiki Specjalnej podczas Akademickich Mistrzostw Warszawy
i Mazowsza –
 bez względu na liczbę występów
w zawodach rangi wojewódzkiej, punkty mogą być przyznane tylko raz.

Udział reprezentanta Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza

 4 – 10 miejsce 25 pkt.

 11 – 20 miejsce 20 pkt.

21 – 30 miejsce 15 pkt.

 31 – 40 miejsce 10 pkt.

 41 i kolejne miejsca 5 pkt.

Zdobycie I - III miejsca
przez reprezentanta Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Akademickich Mistrzostwach Polski

 do 50 pkt.

 1 miejsce 50 pkt.

 2 miejsce 45 pkt.

 3 miejsce 40 pkt.

 • Data/daty i miejsce zawodów,

 • uzyskane miejsce,

 • dyscyplina sportowa,

 • numer legitymacji ISIC AZS,

 • data wstąpienia do KU AZS APS.

Zaświadczenie od prezesa KU AZS APS lub organizatora zawodów.

Reprezentowanie Akademii Pedagogiki Specjalnej podczas Akademickich Mistrzostw Polski –
bez względu

na liczbę występów

w zawodach rangi krajowej, punkty mogą być przyznane

tylko raz.

Udział  reprezentanta Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Akademickich Mistrzostwach Polski

4 – 10 miejsce 35 pkt.

11 – 20 miejsce 30 pkt.

 21 – 30 miejsce 25 pkt.

31 – 40 miejsce 20 pkt.

 41 – 50 miejsce 15 pkt.

 51 – 60 miejsce 10 pkt.

 61 i kolejne miejsca 5 pkt.

Zdobycie I – III miejsca w Mistrzostwach Polski

 do 50 pkt.

 1 miejsce 50 pkt.

 2 miejsce 45 pkt.

 3 miejsce 40 pkt.

 • Data/daty i miejsce zawodów,

 • uzyskane miejsce,

 • dyscyplina sportowa.

Zaświadczenie
od Związku Sportowego właściwego dla danej dyscypliny sportowej lub organizatora zawodów.

Bez względu na liczbę występów w zawodach rangi krajowej punkty mogą być przyznane tylko raz.

Zdobycie I – III miejsca
przez reprezentanta

Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Akademickich Mistrzostwach Europy

 do 60 pkt.

 1 miejsce 60 pkt.

 2 miejsce 55 pkt.

 3 miejsce 50 pkt.

 • Data/daty i miejsce zawodów,

 • uzyskane miejsce,

 • dyscyplina sportowa,

 • numer legitymacji ISIC AZS,

 • data wstąpienia do KU AZS APS.

Zaświadczenie od prezesa KU AZS APS, Zarządu Głównego AZS lub organizatora zawodów.

Reprezentowanie Akademii Pedagogiki Specjalnej podczas Akademickich Mistrzostw Europy –
bez względu

na liczbę występów
w zawodach rangi europejskiej, punkty mogą być przyznane tylko raz.

Udział reprezentanta Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Akademickich Mistrzostwach Europy

 40 pkt.

Zdobycie I – III miejsca w Mistrzostwach Europy

do 60 pkt.

 1 miejsce 60 pkt.

 2 miejsce 55 pkt.

 3 miejsce 50 pkt.

 • Data/daty i miejsce zawodów,

 • uzyskane miejsce, 

 • dyscyplina sportowa.

Zaświadczenie
od Związku Sportowego właściwego dla danej dyscypliny sportowej lub organizatora zawodów.

Bez względu na liczbę występów w zawodach rangi europejskiej punkty mogą być przyznane tylko raz.

Zdobycie I – III miejsca przez reprezentanta Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Akademickich Mistrzostwach Świata

 do 70 pkt.

1 miejsce 70 pkt.

 2 miejsce 65 pkt.

3 miejsce 60 pkt.

 • Data/daty i miejsce zawodów,

 • uzyskane miejsce,

 • dyscyplina sportowa,

 • numer legitymacji ISIC AZS,

 • data wstąpienia

  do KU AZS APS.

Zaświadczenie od prezesa KU AZS APS, Zarządu Głównego AZS lub organizatora zawodów.

Reprezentowanie Akademii Pedagogiki Specjalnej podczas Akademickich Mistrzostw Świata –
bez względu na liczbę występów w zawodach rangi światowej, punkty mogą być przyznane tylko raz.

Udział reprezentanta Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Akademickich Mistrzostwach Świata

 50 pkt.

Zdobycie I – III miejsca w Mistrzostwach Świata

 do 70 pkt.

 1 miejsce 70 pkt.

 2 miejsce 65 pkt.

 3 miejsce 60 pkt.

 • Data/daty i miejsce zawodów,

 • uzyskane miejsce, 

 • dyscyplina sportowa.

Zaświadczenie
od Związku Sportowego właściwego dla danej dyscypliny sportowej lub organizatora zawodów.

Bez względu na liczbę występów w zawodach rangi światowej punkty mogą być przyznane tylko raz.

Zdobycie I – III miejsca przez reprezentanta Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Uniwersjadzie

do 80 pkt.

1 miejsce 80 pkt.

 2 miejsce 75 pkt.

3 miejsce 70 pkt.

 • Data/daty i miejsce zawodów,

 • uzyskane miejsce,

 • dyscyplina sportowa,

 • numer legitymacji ISIC AZS,

 • data wstąpienia

  do KU AZS APS.

Zaświadczenie od prezesa KU AZS APS, Zarządu Głównego AZS lub organizatora zawodów.

Reprezentowanie Akademii Pedagogiki Specjalnej podczas Uniwersjady –
bez względu na liczbę występów w zawodach rangi światowej, punkty mogą być przyznane tylko raz.

Udział reprezentanta Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Uniwersjadzie

 50 pkt.

Zdobycie I – III miejsca w Igrzyskach Olimpijskich

 do 80 pkt.

1 miejsce 80 pkt.

 2 miejsce 75 pkt.

3 miejsce 70 pkt.

 • Data/daty i miejsce zawodów,

 • uzyskane miejsce, 

 • dyscyplina sportowa.

Zaświadczenie
od Związku Sportowego właściwego dla danej dyscypliny sportowej lub organizatora zawodów.

Bez względu na liczbę występów w zawodach rangi światowej punkty mogą być przyznane tylko raz.

W roku akademickim 2016/2017 stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokich wyników sportowych otrzymywało 23 zawodników Klubu Uczelnianego AZS: z sekcji piłki siatkowej (10 osób), z sekcji koszykówki kobiet (7 osób) oraz z sekcji piłki ręcznej (6 osób).

W roku akademickim 2015/2016 stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokich osiągnięć sportowych otrzymywało 21 zawodników Klubu Uczelnianego AZS APS z następujących sekcji: piłka siatkowa kobiet (8 osób), koszykówka kobiet (7 osób) oraz piłka ręczna kobiet (6 osób).

W roku akademickim 2014/2015 stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokich wyników sportowych otrzymywało 15 zawodników Klubu Uczelnianego AZS z następujących sekcji: piłka siatkowa kobiet (7 osób), koszykówka kobiet (4 osób), futsal kobiet (2 osób) , lekkoatletyka kobiet (1 osoba) oraz szermierka kobiet (1 osoba).

Aktualności

20-02-2020

Medal za zasługi dla rozwoju pedagogiki współczesnej dla prof. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uhonorował prof. dr hab. Stefana M. Kwiatkowskiego medalem za zasługi dla rozwoju pedagogiki współczesnej.
10-02-2020

Prowincjonalne i nieprowincjonalne praktyki kulturalne. Po 10 latach spędzonych w terenie

Szkoła Doktorska APS zaprasza na na wykład otwarty prof. dr. hab. Tomasza Szlendaka z UMK.
18-02-2020

Instytut Pedagogiki zaprasza do „Ogrodu dydaktyki”

Tym razem przedmiotem wspólnej refleksji będzie proces dydaktyczny i możliwości podnoszenia jego jakości. Instytut zaprasza 25 lutego br. od godz. 13:30 do Sali Senatu.