EN

Szanowni Studenci!
Przedstawiamy Wam Informator. Z założenia jest on przeznaczony dla studentów I roku, którym pomóc ma zapoznać się z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, a także zaadaptować się do nowej roli – studenta. Wierzymy jednak, że zawarte w nim informacje mogą okazać się również użyteczne dla starszych roczników w trakcie ich edukacyjnej drogi w Akademii.
Życzymy wszystkim Państwu wielu sukcesów w roku akademickim 2018/2019, satysfakcji z kształcenia w uczelni, a także zmotywowania do podejmowania działalności samokształceniowej i samowychowawczej.