EN

Studenckie Biuro Wolontariatu APS (SBW) współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz:

  • osób niepełnosprawnych (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola itp.);
  • osób niedostosowanych społecznie (świetlice, placówki wychowawcze itp.);
  • osób samotnych (domy dziecka itp.);
  • osób przewlekle oraz nieuleczalnie chorych (np. hospicja).

SBW współpracuje również z osobami indywidualnymi, którymi są najczęściej rodzice i opiekunowie dzieci potrzebujących szeroko rozumianej pomocy. SBW w porozumieniu z rozmaitymi instytucjami organizuje różnego rodzaju imprezy (np. konferencje, Dzień Dziecka, Dzień Wolontariusza, Wigilia). Zajmuje się organizacją akcji charytatywnych (np. zbiórka ubrań, środków czystości, artykułów szkolnych na rzecz uchodźców; udział w akcji „Szlachetna Paczka”; wsparcie Ośrodka dla Niewidomej Młodzieży w Sudanie, czy też Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci).
Studenckie Biuro Wolontariatu APS cieszy się zaufaniem i szacunkiem nie tylko w Warszawie.

Korzyści z bycia wolontariuszem APS

  • Uczestniczysz w działalności charytatywnej na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Dzięki temu pomagasz im i propagujesz postawę prospołeczną wśród innych młodych ludzi.
  • Twoje działania przyczynią się do przełamania negatywnych stereotypów na temat pracy społecznej.
  • Będziesz miał możliwość wymiany doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami wolontariuszy.
  • Nawiążesz aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi.
  • Zdobędziesz cenne dla Twojej pracy zawodowej umiejętności.

Dane teleadresowe SBW
pokój: 1004, tel.: (22) 589-36-00, wew. 1004
email: wolontariat.aps@gmail.com

Więcej informacji:
strona www Biura Wolontariatu