EN

Strona główna Studenci Informator dla studentów WŁADZE AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ I WYDZIAŁÓW

WŁADZE AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ I WYDZIAŁÓW

29-10-2018

Kadencja obecnych Władz Akademii Pedagogiki Specjalnej będzie trwała 4 lata i obejmie lata akademickie 2016/2017 – 2019/2020.

 • Rektorem APS jest prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski
  Prorektorem ds. Nauki jest dr hab., prof. APS Jarosław Rola
  Prorektorem ds. Kształcenia jest dr hab., prof. APS Barbara Marcinkowska
 • Dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych jest dr hab., prof. APS Maciej Tanaś.
  Dziekan współpracuje w Prodziekanami. W obecnej Kadencji są nimi: dr Ewa Bilska, dr Dorota Jankowska oraz dr Sylwia Galanciak.
 • Dziekanem Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych jest dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos.
  Pani Profesor współpracuje z Prodziekanami – dr Jowitą Bartczak oraz dr Agnieszką Bieńkowską.
 • Dyrektorem Kolegium Edukacji Artystycznej jest dr hab. prof. APS Maciej Zychowicz. Funkcję jego zastępcy pełni dr hab. Stefan Paruch.
 • Kanclerzem jest mgr Marcin Wochyń
 • Kwestorem jest mgr Aneta Lipińska

Jeśli chcesz skontaktować się z Władzami Uczelni oraz Wydziałów informacje kontaktowe znajdziesz na następujących stronach:
Władze APS
Władze Wydziału Nauk Pedagogicznych
Władze Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych
Władze Kolegium Edukacji Artystycznej