EN

Samorząd studentów APS to ogół słuchaczy wszystkich kierunków i rodzajów studiów realizowanych w Uczelni. Jest on reprezentowany przez Zarząd Samorządu Studentów APS. Członkowie Zarządu przedkładają potrzeby i postulaty studentów przed organami uczelni w Radach Wydziałów i Senacie Uczelni, gdzie ich liczbę ustala się proporcjonalnie do ich liczebności na Wydziale i Uczelni. Opiniują oni także wszystkie dokumenty, które dotyczą w jakikolwiek sposób studentów i toku studiowania.

Zarząd działa w Porozumieniu Uczelni Warszawskich organizując wspólnie Juwenalia Warszawskie oraz dba o interesy wszystkich studentów w Warszawie. Ponadto reprezentuje Akademię w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie ma swoich delegatów.

Zarząd uczestniczy czynnie we wszystkich istotnych dla Uczelni wydarzeniach t.j. Inauguracji Roku Akademickiego, Dniach Otwartych, Święcie Uczelni czy Rekrutacji.

Zarówno członkowie Zarządu, jak i reszta studentów APS są organizatorami wielu imprez kulturalnych oraz animatorami kół studenckich i innych przedsięwzięć.

W siedzibie Samorządu oraz w zakładce Samorządu na stronie APS można uzyskać wiele cennych informacji na temat spraw socjalno-bytowych oraz praktycznych wskazówek ułatwiających poradzenie sobie z formalnościami przy staraniach o stypendia czy domy studenckie.

Dane teleadresowe Zarządu Samorządu Studentów APS:
Strona www Samorządu Studentów 
e-mail: zss.aps@aps.edu.pl lub zss.aps@gmail.com
Siedziba Zarządu Samorządu Studentów APS mieści się w bud. A pokój: 1054, tel.(22) 589-36-00, wew. 1054