EN

Strona główna Studenci Informator dla studentów REGULAMIN STUDIÓW W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

21-10-2017

Regulamin Studiów jest dokumentem, z którym każdy student powinien się zapoznać. Zawarto w nim bowiem najważniejsze informacje dotyczące m.in. organizacji studiów, Twoich praw i obowiązków, warunków odbywania studiów według indywidulnego planu kształcenia lub organizacji studiów, warunków przenoszenia i uznawania zajęć oraz wznowienia, opłat za świadczone usługi edukacyjne, warunków i trybu odbywania się zajęć dydaktycznych, trybu zasad udzielania urlopów oraz usprawiedliwiania krótkotrwałej nieobecności na zajęciach, nagród i wyróżnień, a także pracy dyplomowej.