EN

Strona główna Studenci Informator dla studentów POZNAJ TOPOGRAFIĘ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - OZNACZENIA SAL I WAŻNE MIEJSCA

POZNAJ TOPOGRAFIĘ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - OZNACZENIA SAL I WAŻNE MIEJSCA

29-10-2018

Akademia Pedagogiki Specjalnej składa się z trzech budynków znajdujących się na ulicy Szczęśliwickiej 40 oznaczonych „A”, „B” i „C”, łącznika pomiędzy budynkami A i C, dziedzińca, parkingu dla pracowników i gości APS oraz obiektu przy ul. Spiskiej 16.

Niekiedy, zwłaszcza w pierwszych dniach, problemem może okazać się lokalizacja sali, w której odbywają się zajęcia. Zasady ich oznaczania są jednak bardzo proste, a poniższe wskazówki pozwolą Ci szybko nauczyć się znajdowania odpowiedniej sali:
Pierwsza cyfra w numerze sali oznacza budynek:
1 – budynek A (ten, w którym znajduje się Muzeum M. Grzegorzewskiej i Akademii Pedagogiki Specjalnej)
2 – budynek B (ten, w którym znajduje biblioteka)
3 – budynek C (ten, w którym znajduje się szatnia)
6- budynek na ulicy Spiskiej
Druga cyfra oznacza piętro.
Trzecia i czwarta cyfra to numer porządkowy sali na danym piętrze i budynku.
A zatem sala 1204 – jest to jedna z początkowych sal znajdujących się w budynku na Szczęśliwickiej się na drugim piętrze w budynku A.

Poniżej przedstawiono spis najważniejszych miejsc w APS:
Budynek A
Dziekanat Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych
I piętro
Dziekan WSNS – dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz Sterianos
pokój: 1111, tel.: (022) 589-36-00, wew.: 1111
Prodziekan ds. studenckich – dr Jowita Bartczak
pokój: 1113, tel.: (022) 589-36-00, wew.: 1113
Prodziekan ds. dydaktyki – dr Agnieszka Bieńkowska
pokój: 1113, tel.: (022) 589-36-00, wew.: 1113
Kierownik Dziekanatu WSNS – mgr Barbara Mroczkowska
pokój: 1110, tel.: (022) 589-36-00, wew.: 1110, tel.: (022) 589-36-99
Dziekanat studiów
pokój: 1114, tel.: (022) 589-36-00, wew.: 1114, tel.: (022) 589-36-62

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
I piętro
pokój: 1120, tel.: (022) 589-36-00, wew.: 1120

Biuro Samorządu Studentów APS
parter
pokój: 1054, tel.: (022) 589-36-00, wew.: 1054

Kancelaria
parter
pokój: 1099

Muzeum M. Grzegorzewskiej i Akademii Pedagogiki Specjalnej
I piętro

Dyplomacja Lunch Bar
parter

Klub kultury studenckiej LEON
niski parter – wejście od dziedzińca wewnętrznego

Budynek B 
Instytut Filozofii i Socjologii
I piętro
Dyrektor IFiS – dr hab., prof. APS Danuta Duch Krzystoszek
pokój: 2102, tel.: (022) 589-36-00, wew.: 2102, tel.: (022) 589-36-00
II piętro
Sekretariat IFiS – lic. Ewa Burska
pokój: 2213, tel.: (022) 589-36-00, wew.: 2213, tel.: (022) 589-36-68

Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
II piętro
Dyrektor IPSiPS – dr hab., prof. APS Paweł Boryszewski
pokój: 2211, tel.: (022) 589-36-00, wew.: 2211, tel.: (022) 589-36-69 
Sekretariat IPSiPS – lic. Ewa Burska
pokój: 2213, tel.: (022) 589-36-00, wew.: 2213, tel.: (022) 589-36-68

III piętro
Biblioteka APS
Wypożyczalnia - pokój 2324
Czytelnia - pokój 2321
Informatorium - pokój 2307
Telefon: 22-589-36-00; 
Dyrektor wew. 2308; 22-589-36-46
Wypożyczalnia i Czytelnia - wew. 2324 
Informatorium - wew. 2307; 22-589-36-47

Pracownia Testów Psychologicznych - pokój 2306

Budynek C
Rektorat APS
II piętro
J.M. Rektor APS prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski
pokój: 3211; tel.: (22) 589-36-00 wew.: 3211; tel.: (22) 822-71-34
Sekretariat Rektora APS mgr Honorata Ciara
pokój: 3211; tel.: (22) 589-36-00 wew.: 3211; tel.: (22) 822-71-34
Prorektor ds. Nauki – dr hab., prof. APS Jarosław Rola
pokój: 3241; tel.: (22) 589-36-23
Prorektor ds. Kształcenia – dr hab., prof. APS Barbara Marcinkowska
pokój: 3236; tel.: (22) 589-36-18
Sekretariat
pokój: 3239; tel.: (22) 589-36-00, wew.: 3239; tel.: (22) 589-36-18

Dziekanat Wydziału Nauk Pedagogicznych
I piętro
Dziekan WNP - dr hab., prof. APS Maciej Tanaś
pokój: 3106; tel.: (22) 589-36-00, wew.: 3106/3434
Prodziekan ds. kształcenia na kierunkach pedagogika specjalna i interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością – dr Ewa Bilska
pokój: 3110, tel.: (22) 589-36-00, wew.: 3110
Prodziekan ds. kształcenia na kierunku pedagogika ogólna – dr Dorota Jankowska
pokój: 3110, tel.: (22) 589-36-00, wew.: 3110
Prodziekan ds. kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – dr Sylwia Galanciak
Sekretariat Dziekana WNP – mgr Katarzyna Wojciechowska
pokój: 3108, tel.: (22) 589-36-26

Dziekanat WNP – studia stacjonarne
pokój: 3147, tel.: (22) 589-36-28/33
Dziekanat WNP – studia niestacjonarne
pokój: 3141, tel.: (22) 589-36-29/34
Kierownik Dziekanatu WNP – mgr Maria Konieczna
pokój: 3144; tel.: (22) 589-36-27

Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich (pomoc materialna)
budynek C, I piętro, pokój 3124,
tel.: 22-589-36-30

Sekcja ds. Praktyk
I piętro
pokój: 3123; tel.: (22) 589-36-31

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
III piętro
Dyrektor IWRCiE– prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kulczyńska
pokój: 3308, tel.: (22) 589-36-00, wew.: 3308
Sekretariat IWRCiE – mgr Katarzyna Błachnio
pokój: 3306, tel.: (22) 589-36-00, wew.: 3306 lub 22589-36-20

Instytut Pedagogiki
IV piętro
Dyrektor IP – dr hab., prof. APS Franciszek Szlosek
pokój: 3410, tel.: (22) 589-36-00, wew.: 3410
Sekretariat IPO – Dorota Gołuch
pokój: 3408, tel.: (22) 589-36-00, wew.: 3408

Instytut Pedagogiki Specjalnej
V piętro
Dyrektor IPS – prof. zw. dr hab. Joanna Głodkowska
pokój: 3509, tel.: (22) 589-36-00, wew.: 3509
Sekretariat IPS – mgr Anna Staniaszek
pokój: 3507, tel.: (22) 589-36-00, wew.: 3507 lub (22) 589-36- 58

Instytut Psychologii Stosowanej
Dyrektor IPsyS – dr hab., prof. APS Barbara Weigl
pokój: 3620, tel.: (22) 589-36-00, wew.: 3620
Sekretariat IPsyS - Małgorzata Gawron
pokój: 3618, tel.: (22) 589-36-00, wew.: 3618

Katedra UNESCO
VI piętro
Kurator – prof. dr hab. Adam Frączek
pokój: 3607, tel.: (22) 589-36-00, wew.: 3607

Studium Wychowania Fizycznego
niski parter
Kierownik – mgr Paweł Jaworski
pokój: 1062, tel.: (22) 589-36-00, wew.: 1062

Biuro ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych
parter
pokój: 3065, tel.: (22) 589 36 78; (22) 589 36 00 wew.: 3063/64/65

Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia
parter
pokój: 3076, tel.: (22) 589-36-35

Księgarnia
parter
tel.: (22) 823-89-18

Bufet Fabryka Smaq
I piętro
pokój: 3111

Łącznik A-C – ważne miejsca
Punkt usług ksero i sklep

Obiekt przy ul. Spiskiej 16
Instytut Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych
Dyrektor IEA – dr hab. Prof. APS Maciej Zychowicz
pokój: 6502, 6209; tel.: (22) 589-36-00; wew.: 6502
Sekretariat IEA – Marta Wróblewska
pokój: 6112; tel.: (22) 419-18-01