EN

Strona główna Studenci Informator dla studentów POZNAJ AKADEMIĘ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - WSPÓŁCZESNOŚĆ

POZNAJ AKADEMIĘ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - WSPÓŁCZESNOŚĆ

30-10-2018

Akademia Pedagogiki Specjalnej jest obecnie uczelnią składającą się z następujących wydziałów i jednostek: Wydziału Nauk Pedagogicznych, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, Kolegium Edukacji Artystycznej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

 • 2003 – Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji zmienia nazwę na Wydział Nauk Pedagogicznych. Oferta edukacyjna obejmuje dwa kierunki studiów: pedagogikę specjalną oraz pedagogikę.
 • 2005/2006 – APS wprowadza założenia Procesu Bolońskiego – system punktów kredytowych ECTS oraz kształcenie w trybie studiów dwustopniowych. Uruchomiony zostaje nowy kierunek studiów: edukacja artystyczna w formie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia.
 • 2006/2007 – w APS uruchomiony zostaje Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i pierwsze w Polsce studia I stopnia z zakresu pracy socjalnej. Wydział Nauk Pedagogicznych otrzymuje pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika.
 • 2007/2008 – na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych uruchomione zostają studia I stopnia z zakresu socjologii – tryb stacjonarny oraz niestacjonarny oraz studia niestacjonarne z pracy socjalnej.
 • 2008/2009 – WSNS wprowadza nowy kierunek studiów – pięcioletnie magisterskie jednolite studia z psychologii. Studia realizowane są w formie kursu stacjonarnego i niestacjonarnego.
 • 2009/2010 – Wydział Nauk Pedagogicznych inicjuje studia doktoranckie, co zgodnie z wytycznymi Procesu Bolońskiego oznacza realizację pełnego cyklu kształcenia akademickiego.
 • 2010/2011 – WNP rozpoczyna kształcenie na II stopniu edukacji artystycznej, a WSNS na II stopniu socjologii.
 • 2013/2014 – WNP rozpoczyna kształcenie na pierwszym w Polsce kierunku studiów pedagogika o profilu praktycznym.
 • 2015 – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.
 • 2016 – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.
 • 2017 - Na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych uruchomione zostają interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie psychologii i socjologii.

 .