EN

Poniżej przedstawiamy krótką historię Akademii Pedagogiki Specjalnej. 

  • 1922 – z inicjatywy Marii Grzegorzewskiej powstaje Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej (PIPS) poprzez połączenie Państwowego Seminarium Pedagogiki Specjalnej oraz Instytutu Fonetycznego im. Jana Siestrzyńskiego. Do zadań Instytutu należało kształcenie nauczycieli do zajmowania się dziećmi niepełnosprawnymi oraz specjalistów do pracy w szkołach specjalnych dla dzieci głuchych, niewidomych, upośledzonych umysłowo i „moralnie zaniedbanych” oraz rozwijanie badań podejmujących problematykę pedagogiki specjalnej. Zajęcia dla studentów PIPS prowadzili – poza samą Marią Grzegorzewską pełniącą także funkcję Dyrektora – m.in. tak wybitne osobistości polskiej pedagogiki jak Józefa Joteyko, Janusz Korczak, Janina Doroszewska, Halina Jankowska, czy Natalia Han-Ilgiewicz.

Okres II wojny światowej – działalność PIPS została przerwana.

  • 1945 – wznowienie działalności PIPS.
  • 1950 – Instytut został przekształcony w Państwowe Studium Pedagogiki Specjalnej, wprowadzono nowy kierunek studiów, przygotowujący nauczycieli do pracy z dziećmi kalekimi i przewlekle chorymi oraz studia zaoczne i podyplomowe.
  • 1956 – jednostka powróciła do nazwy Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, zwiększono liczbę kształconych studentów i na nowo podjęto działalność naukowo-badawczą. Powołana zostaje na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Katedra Pedagogiki Specjalnej pod kierownictwem profesor Marii Grzegorzewskiej.
  • 1970 – PIPS został przekształcony w samodzielną placówkę typu naukowo-dydaktycznego na prawach uczelni zawodowej.
  • 1976 – jako Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej uzyskała uprawnienia uczelni akademickiej kształcącej na poziomie magisterskim.
  • 1989 – Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji WSPS im. Marii Grzegorzewskiej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
  • 2000 – Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała nazwę Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.