EN

Rodzaje pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne;
  • stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie;
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – wnioski i informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się na stronie www.nauka.gov.pl;
  • zapomoga – świadczenie, które możesz uzyskać, jeśli losowo znalazłeś się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Więcej informacji:
Doradca studenta dla Twojego roku
Zarząd Samorządu Studentów APS
Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich (pomoc materialna) - pokój 3124
Regulamin
Bieżące informacje
Wysokość stypendiów
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego