EN

Strona główna Studenci Informator dla studentów CO WARTO WIEDZIEĆ TUŻ PRZED PIERWSZYM GAUDEAMUS, A TAKŻE CO ZROBIĆ TUŻ PO NIM

CO WARTO WIEDZIEĆ TUŻ PRZED PIERWSZYM GAUDEAMUS, A TAKŻE CO ZROBIĆ TUŻ PO NIM

21-10-2017

1. Pełnoprawnym studentem APS stajesz się po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych wraz ze złożeniem uroczystego ślubowania w dniu Inauguracji Roku Akademickiego. Przez udział w tej uroczystości poznasz styl ceremonii akademickich, spotkasz Władze APS i honorowych gości – ważne osoby ze świata nauki, kultury i polityki oraz zawrzesz pierwsze znajomości z innymi studentami.
Weź koniecznie udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego!

2. Zapoznaniu Cię z Twoimi najważniejszymi obowiązkami i przywilejami służy Dzień Adaptacyjny dla studentów I roku. Odbywa się on zawsze albo w dniu uroczystej Inauguracji roku akademickiego oraz w dniach tuż przed lub po. Możesz zaznajomić się ze szczegółowym programem dnia adaptacyjnego na stronie www uczelni.
W dniu tym poznasz Władze swojego Wydziału, Doradcę studenta, który będzie wspierał Twój rocznik, dowiesz się najważniejszych kwestii dotyczących wyboru poziomu kształcenia języka, zajęć w-f, zasad korzystania z Biblioteki i Czytelni APS, kół i organizacji studenckich oraz zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat prawnych aspektów dotyczących prac i badań semestralnych, zaliczeniowych oraz dyplomowych, a także przejdziesz szkolenie z zakresu BHP.
Skorzystaj z tej szansy i przyjdź na Dzień Adaptacyjny w APS!

3. Zlokalizuj Dziekanat Twojego Wydziału, Dyrekcję oraz Sekretariat Instytutów, których pracownicy prowadzą zajęcia na Twoim kierunku studiów oraz Biuro Samorządu Studentów. Są to miejsca, które będziesz odwiedzał często w trakcie studiowania, stąd warto się z nimi zapoznać już na początku. Dla ułatwienia skorzystaj ze wskazówek umieszczonych w tym przewodniku. Zwróć uwagę na tablice ogłoszeń przed Dziekanatami Wydziałów, to na nich odnajdziesz zawsze aktualne informacje dotyczące Twoich obowiązków.
Poznaj APS i poczuj się jak u siebie!

4. Przyjrzyj się danym umieszczonym na Twoim koncie w USOS. Masz na nim dostęp do aktualnego planu tygodniowego, programu kształcenia na swoim kierunku, sylabusów przedmiotów, aktualnych rejestracjach na przedmioty fakultatywne, proseminaria, seminaria, swoich ocen, ankiet pozwalających na ocenę nauczycieli (w końcu semestru), konsultacjach nauczycieli akademickich i wielu innych pożytecznych dla Ciebie kwestii.
Pamiętaj, że loginem w systemie USOSWEB jest Twój numer PESEL, hasło jest identyczne z tym, które ustalone zostało w procesie rekrutacyjnym na studia.
Zaprzyjaźnij się ze swoim osobistym kontem w systemie USOS!

5. Przejrzyj stronę internetową APS oraz Samorządu studentów APS. Są na nich dostępne wszelkie informacje dotyczące aktualnych wydarzeń w Uczelni i wiele praktycznych wskazówek, które ułatwią Ci studiowanie. Szczególna uwagę zwróć na informacje na stronie uczelni umieszczone w zakładce Studenci.
Odwiedź stronę www Akademii i zakładkę Samorządu Studentów APS!

6. W zdrowym ciele zdrowy duch! Zlokalizuj i zapisz się do Medycznej Przychodni Studenckiej. Dane teleadresowe przychodni i wykaz dostępnych specjalistów znajdziesz w zakładce Samorządu Studentów. 
Wybierz swoją Przychodnię Medyczną!

7. Zostań użytkownikiem Biblioteki i Czytelni APS. Dokonaj zapisu i przejrzyj dostępne w APS księgozbiory, także w wersji elektronicznej. Szczegółowe dane na temat możliwości Biblioteki APS znajdziesz w zakładce Biblioteka. Warto, byś zapisał się także do innych bibliotek np. Narodowej czy Uniwersyteckiej.
Zapisz się do Biblioteki i Czytelni APS!

8. Zapoznaj się z organizacją roku akademickiego (na WNP, na WSNS) dla Twojego Wydziału dostępną na stronie internetowej Uczelni. Pozwoli Ci to zaplanować dni wolne zgodnie z przerwami pracy w APS, rozplanować przygotowanie do sesji, odbycia praktyk i uzyskania koniecznych dla pozytywnego zakończenia semestru/roku akademickiego zaliczeń i egzaminów.
Poznaj organizację roku akademickiego!

9. Po zapoznaniu się na pierwszych zajęciach z sylabusem przedmiotu i kryteriami zaliczenia zaopatrz się w potrzebną do przedmiotu literaturę. Wykaz literatury do przedmiotu podany jest w sylabusie przedmiotu, który masz dostępny także w systemie USOS poprzez swoje osobiste konto. Zaoszczędzisz czas w przyszłości i będziesz mógł go przeznaczyć na naukę.
Zaopatrz się w literaturę do zajęć!

10. Sprawdź terminy dyżurów i dane teleadresowe ważnych dla siebie osób – Dziekana i Prodziekanów Twojego Wydziału, Dziekanatu, Doradcy Studenta, Opiekuna Praktyk, Zarządu Samorządu Studentów APS.
Zanotuj terminy kontaktów z ważnymi osobami w APS!

11. Na każdym kierunku studiów masz do wyboru kilka specjalności, które specyfikują Twoje przyszłe umiejętności zawodowe. Wyboru tych specjalności dokonujesz jako student studiów I lub II stopnia już na I roku, a jako student studiów jednolitych magisterskich na II roku. Jest to ważna decyzja, gdyż wymaga sprecyzowania przez Ciebie zainteresowań naukowych i planów zawodowych. Zapoznaj się więc ze stosownym wyprzedzeniem z ofertą specjalności i ich opisami na stronach www Wydziałów Uczelni. Przed podjęciem decyzji warto poradzić się Doradcy Studenta oraz kolegów ze starszych lat.
Zastanów się nad wyborem przyszłej specjalności studiów!

12. Studia w APS dają Ci możliwość rozwoju naukowego nie tylko przez realizację Twoich podstawowych obowiązków, ale też przez udział w studenckich Kołach Naukowych, studenckich konferencjach naukowych oraz konferencjach naukowych organizowanych przez APS lub inne uczelnie. Informację o aktualnie działających kołach naukowych znajdziesz na stronie www Uczelni. Stając się członkiem koła naukowego masz szansę na rozwój Twoich zainteresowań, zdobycie pierwszych „szlifów” w pracy naukowej przez realizację własnych lub grupowych projektów, organizację i udział w seminariach i konferencjach naukowych. Zyskasz też dodatkowe atuty w staraniach o stypendia naukowe, udział w programie Erasmus czy argumenty dla przyszłego pracodawcy.
Rozwiń swój potencjał w Kołach Naukowych studentów APS!

13. Współczesny system studiowania pozwala na dużą indywidualizację przebiegu kształcenia. Każdy student ma możliwość zajęcia twórczej postawy wobec własnego rozwoju naukowego w trakcie studiów poprzez dowolność w wyborze proseminariów, seminariów, przedmiotów fakultatywnych. Warto już na początku studiów zrobić sobie projekt indywidualnej części kształcenia zapoznając się z ofertą istniejącą na uczelni lub w ramach przedmiotów fakultatywnych także na innych uczelniach. W wyborach wesprze Cię Doradca Studenta oraz Prodziekani Twego Wydziału.
Stwórz swój indywidualny plan studiowania!

14. Kształcenie w zakresie wiedzy i umiejętności w wybranym kierunku to jeden z najważniejszych, ale nie jedyny element możliwości Twojego rozwoju w trakcie studiów. Masz zapewne w sobie wiele pozanaukowych pasji i talentów, które chciałbyś pogłębiać. W APS pozwoli Ci na to udział w Chórze Akademickim, Klubie Kultury Studenckiej Leon, Uczelnianym AZS, Teatrze „apNORMis”, czy Studenckim Biurze Wolontariatu. To dodatkowy wysiłek, na który trudno znaleźć czas, ale także najlepsze źródło samorozwoju i zyskania inspiracji dla innych dziedzin życia.
Rozwijaj swoje pasje i talenty w organizacjach studenckich w APS!

15. Okres studiów to także ten etap, kiedy masz szansę zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe. Zrobisz to zarówno dzięki stażom i praktykom przewidzianym przez Twój plan kształcenia, jak i wielu inicjatywom własnym w trakcie wakacji lub weekendów. Wymagania wobec Ciebie jako stażysty czy praktykanta w ramach kształcenia w APS znajdziesz na stronie www Uczelni w zakładce Studenci/Praktyki.
Oferty pracodawców znajdziesz natomiast na stronie Portalu Pracy APS.
Zdobądź doświadczenia zawodowe już w trakcie studiów!

16. Jako student APS jesteś objęty podczas realizacji studiów na uczelni i w miejscach praktyk grupowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC). Możesz jednak - i jest to wskazane w wielu miejscach praktyk - indywidualnie ubezpieczyć się w szerszym zakresie, np. od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Zdecyduj o zakresie ubezpieczenia!