EN

Strona główna Studenci Informator dla studentów CO OZNACZA BYCIE STUDENTEM AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

CO OZNACZA BYCIE STUDENTEM AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

21-10-2017

Zostając studentem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie otrzymałeś szansę kształcenia w uczelni o najdłuższej tradycji pedagogicznej w Polsce. Zdecydowałeś się zarazem przez najbliższe kilka lat pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie podstawowych dyscyplin społecznych, które pozwolą Ci w przyszłości podjąć pracę w zawodach zaufania publicznego t.j. nauczyciela, pedagoga specjalnego, pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty, resocjalizatora, doradcy zawodowego, animatora życia społecznego, badacza zjawisk społecznych etc.

Jako nasz student masz możliwość i przyjemność:

  • w indywidualny sposób, zgodny z Twoimi zainteresowaniami i potrzebami, budować swoją ścieżkę kształcenia dzięki bogatej ofercie specjalności, proseminariów, seminariów i przedmiotów fakultatywnych;

  • zdobyć praktyczne umiejętności w instytucjach i placówkach zgodnych z wybranym przez Ciebie zawodem w ramach szerokiego repertuaru konwersatoriów, warsztatów, praktyk i staży studenckich;

  • wzbogacić swoje wykształcenie o doświadczenie w innych uczelniach krajowych i zagranicznych w ramach wymiany studenckiej;

  • uzyskać pierwsze kompetencje i sukcesy naukowe, dzięki działalności w kołach naukowych oraz udziałowi w konferencjach i innych wydarzeniach naukowych organizowanych przez APS oraz organizacje studenckie;

  • poznawać i współpracować z polskimi i zagranicznymi autorytetami naukowymi w zakresie dyscyplin społecznych, humanistycznych i artystycznych;

  • pogłębiać swoje wykształcenie lub zdobyć kwalifikacje do wykonywania innego zawodu w ramach studiów II stopnia, studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich proponowanych w APS;

  • rozwijać swoje umiejętności społeczne i wiedzę o kulturze poprzez udział w imprezach studenckich w APS oraz na innych uczelniach.