EN

Przed zakończeniem danego semestru na Twoim indywidualnym koncie USOS uzyskujesz dostęp do ankiety, w której możesz ocenić zarówno zajęcia, jak i prowadzącego je nauczyciela akademickiego. Na stronie internetowej Akademii pojawiają się informacje przypominające o wypełnieniu ankiety.

Pamiętaj, że wypełnienie ankiety jest dobrowolne, jest Twoim prawem a nie obowiązkiem. Warto jednak wypełnić ją z kilku powodów:

  • Twoja opinia jest ważna dla Władz uczelni;
  • Twoje oceny stanowią istotną informację zwrotną dla prowadzącego zajęcia;
  • oceny z ankiet stanowią podstawę do stworzenia rankingu nauczycieli akademickich, a także nagrodzenia najlepszych z nich statuetkami w czasie majowego Święta Uczelni.

Wypełniając ankietę:

  • zastanów się nad ideą każdego z kryteriów;
  • bądź obiektywny i sprawiedliwy;
  • zostaw komentarz, ponieważ daje on więcej informacji nauczycielowi akademickiemu niż tylko cyfrowa ocena, a także może stanowić dla niego impuls do zmiany jakiegoś elementu zajęć;
  • tworząc komentarz – zadbaj, by był on poprawny językowo i napisany kulturalnym językiem.