EN

Strona główna Studenci Erasmus+ Harmonogram rekrutacji 2020/ 2021

Harmonogram rekrutacji 2020/ 2021

29-11-2019

OKRES

DZIAŁANIE

1 / od 2 grudnia 2019 r. do końca lutego 2020 r

- składanie wniosków o udział w programie ERASMUS + na rok akademicki 2020/2021

2 / do dnia 31 marca 2020

- wewnętrzne testy ze znajomości języka obcego

3 / do dnia 29 kwietnia 2020 r

- rozmowy kwalifikacyjne z członkami komisji i publikacje listy rankingowej

4 / czerwiec 2020

- podział stypendiów przyznanych przez Narodową Agencję programu ERASMUS +

5 / lipiec-wrzesień 2020

- składanie aplikacji do uczelni partnerskich, przygotowanie programu zajęć, podpisywanie umów ze studentami wyjeżdżającymi na semestr zimowy

6 / październik 2020 - luty 2021

- składanie aplikacji do uczelni partnerskich, przygotowanie programu zajęć, podpisywanie umów ze studentami wyjeżdżającymi na semestr wiosenny