PROGRAM ERASMUS+

Uczelniany Koordynator

dr Antonina Adamowicz-Hummel
środa                     11:00 - 12:00
piątek                    10:30 - 11:30

Administrator Programu

BIURO DS. OBSŁUGI BADAŃ l WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
mgr Krzysztof Kozina
codziennie 8:00-14:00
pok. 3221 bud. C

tel.: (48 22) 589 36 15
kkozina@aps.edu.pl