EN

OKRES

DZIAŁANIE

DO 28 LUTEGO 2017

SKŁADANIE WNIOSKÓW REJESTRACYJNYCH

DO DNIA 31 MARCA 2017

TESTY ZE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA OBCEGO

DO DNIA 31 MAJA 2017

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE Z CZŁONKAMI KOMISJI I PUBLIKACJA LISTY RANKINGOWEJ

CZERWIEC 2017

PODZIAŁ STYPENDIÓW PRZYZNANYCH PRZEZ NARODOWĄ AGENCJĘ PROGRAMU ERASMUS+

CZERWIEC- MAJ-SIERPIEŃ 2017

SKŁADANIE APLIKACJI DO UCZELNI PARTNERSKICH / semestr zimowy/

CZERWIEC-SIERPIEŃ 2017

PRZYGOTOWYWANIE PROGRAMU ZAJĘĆ /LA semestr zimowy/

SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2017

PODPISYWANIE UMÓW INDYWIDUALNYCH

SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2017

WYJAZDY NA  SEMESTR ZIMOWY

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2017

SKŁADANIE APLIKACJI DO UCZELNI PARTNERSKICH /semestr letni/

PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2017

PRZYGOTOWYWANIE PROGRAMU ZAJĘĆ /LA semestr letni/

STYCZEŃ-LUTY 2018

WYJAZDY NA  SEMESTR LETNI

 

Aktualności

04-10-2017

UTW

Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością i serdecznością zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
04-10-2017

STUDIA PODYPLOMOWE

Terapia pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Celem studiów jest nabycie kompetencji w zakresie profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacy…
03-10-2017

95 lat APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej kończy w tym roku 95 lat. Rok Jubileuszowy to dobry czas do refleksji nad przeszłością i do wskazania możliwych kierunków rozwoju.