HARMONOGRAM 2017_2018

OKRES

DZIAŁANIE

DO 28 LUTEGO 2017

SKŁADANIE WNIOSKÓW REJESTRACYJNYCH

DO DNIA 31 MARCA 2017

TESTY ZE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA OBCEGO

DO DNIA 31 MAJA 2017

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE Z CZŁONKAMI KOMISJI I PUBLIKACJA LISTY RANKINGOWEJ

CZERWIEC 2017

PODZIAŁ STYPENDIÓW PRZYZNANYCH PRZEZ NARODOWĄ AGENCJĘ PROGRAMU ERASMUS+

CZERWIEC- MAJ-SIERPIEŃ 2017

SKŁADANIE APLIKACJI DO UCZELNI PARTNERSKICH / semestr zimowy/

CZERWIEC-SIERPIEŃ 2017

PRZYGOTOWYWANIE PROGRAMU ZAJĘĆ /LA semestr zimowy/

SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2017

PODPISYWANIE UMÓW INDYWIDUALNYCH

SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2017

WYJAZDY NA  SEMESTR ZIMOWY

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2017

SKŁADANIE APLIKACJI DO UCZELNI PARTNERSKICH /semestr letni/

PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2017

PRZYGOTOWYWANIE PROGRAMU ZAJĘĆ /LA semestr letni/

STYCZEŃ-LUTY 2018

WYJAZDY NA  SEMESTR LETNI