Doradcy studentów na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

 w roku akademickim 2016/2017

 

                                           studia stacjonarne

Praca socjalna

I rok dr Mieczysław Sędzicki 

II rok mgr Agnieszka Kos

III rok dr Katarzyna Ziomek-Michalak

Psychologia

wszystkie roczniki dr Anna Batory i dr Kamila Dobrenko

Socjologia I stopnia

I rok mgr Magda Prokopczuk

II rok dr Piotr Toczyski

III rok dr Robert Pawlak

Socjologia II stopnia

I i II rok dr Tatiana Kanasz

                                            studia niestacjonarne

Praca socjalna

I rok dr Magdalena Stankowska

II rok dr Jolanta Zozula

III rok dr Wojciech Kozłowski

Psychologia

wszystkie roczniki dr Paweł Smółka i dr Paweł Boguszewski