OPŁATY

ZA AKADEMIKI!!!!!

NA ROK AKAD. 2017/18

 

 

Nowe domy studenckie:

  1. za miejsce w pokoju dwuosobowym                                  490,00 zł/m-c,
  2. za miejsce w pokoju małżeńskim                                       520,00 zł/m-c,
  3. za miejsce w pokoju dla osób niepełnosprawnych             520,00 zł/m-c.

 

Studenci przed zakwaterowaniem wpłacają; opłatę za pobyt (490,00 zł lub 520,00 zł) + kaucję zwracaną przy wykwaterowaniu w wysokości 590,00 zł oraz opłatę w wysokości 50,00 zł, która pozostaje w domu studenckim na pokrycie wzrostu ceny mediów.

 

Stara zabudowa:

  1. za miejsce w pokoju trzyosobowym                                   290,00 zł/m-c,
  2. za miejsce w pokoju dwuosobowym                                  360,00 zł/m-c,
  3. za miejsce w pokoju jednoosobowym                                400,00 zł/m-c,

Studenci przy zakwaterowaniu wpłacają kaucję w wysokości:

1. Studenci z Polski – pełną opłatę miesięczną, która będzie zwracana przy wykwaterowaniu + opłatę w wysokości 40,00 zł, która pozostaje w domu studenckim na pokrycie wzrostu ceny mediów.

2. Studenci obcokrajowcy – kaucję w wysokości 500,00 zł, która będzie zwracana przy wykwaterowaniu + opłatę w wysokości 40,00 zł, która pozostaje w domu studenckim na pokrycie ceny mediów.

 Studenci, którzy w przeszłości mieszkali w domach studenckich O.A. "Przyjaźń" i nieterminowo regulowali opłaty za pobyt, przy kolejnym kwaterowaniu będzie pobierana kaucja w wysokości dwóch pełnych opłat miesięcznych, która będzie zwracana przy kwaterowaniu + opłata w wysokości 40,00 zł, która pozostaje w administracji domów studenckich.

Opłatę za pobyt jak również kaucję studenci wpłacają przelewem na rachunek bankowy danego domu studenckiego w dniu zakwaterowania.