Bieżące informacje

 LISTA PRZYZNANYCH AKADEMIKÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 - pobierz

 LISTA PRZYZNANYCH AKADEMIKÓW DLA I ROKU STUDIÓW W R.A.2017/2018 :
- Stara Zabudowa - pobierz
- Sarna - pobierz
- Rogaś - pobierz
- Jelonek - pobierz

AKADEMIKI!!!!!

Studenci studiów stacjonarnych

ubiegający się o miejsce

w akademiku w roku akad. 2017/2018 zobowiązani

są do złożenia podania o akademik w terminie

do 31 maja 2017roku w pokoju 3124

(Sekcja Pomocy Materialnej).

 

 

Podanie o akademik jest dostępne na stronie internetowej APS. Nie jest wymagana dodatkowa dokumentacja. W podaniu należy tylko uzupełnić oświadczenie o dochodzie netto na osobę w rodzinie studenta.

Studenci, którzy ukończą studia pierwszego stopnia i chcą podjąć naukę na studiach drugiego stopnia składają  wniosek o akademik podczas rekrutacji.